Super Biznes: Sukces oparty na współpracy

2014-06-24 4:00

Kryzys na rynkach finansowych, który rozpoczął się w 2007 roku, a jego skutki wciąż są odczuwalne, pokazał, jak gospodarki narodowe i społeczeństwa ponoszą konsekwencje decyzji bankierów.

Większość udziału w aktywach polskiego sektora bankowego mają banki kontrolowane z zagranicy. - Blisko 70 proc. działających w Polsce banków to instytucje zagraniczne, które zarabiają u nas krocie i traktują nasz kraj jako fantastyczne miejsce do zawierania najbardziej intratnych transakcji - podkreśla Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK. Eksperci wskazują, że Polska wśród państw europejskich należy do czołówki krajów, gdzie kredyty gotówkowe, konsumpcyjne czy hipoteczne są drogie. Janusz Szewczak dodaje również, że: - Rażąco zawyżone są koszty kredytów dla polskich kredytobiorców, nie tylko z powodu jednych z najwyższych w Europie dziś stóp procentowych banku centralnego. Mamy też bardzo wysoką tzw. rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO). To właśnie te krociowe zyski i wysokie stopy procentowe z taką siłą przyciągają kapitał spekulacyjny, zwykłą lichwę. W konsekwencji bardzo podraża to koszty działalności polskich przedsiębiorców i osłabia wzrost gospodarczy.

Jest alternatywa

Na rynku obok banków komercyjnych funkcjonują m.in. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które na świecie znane są jako unie kredytowe. W wielu krajach instytucje te dynamicznie się rozwijają. Nie tylko cieszą się zaufaniem i poparciem społeczeństwa, ale również rządzących. Największą organizacją skupiającą unie kredytowe jest Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU), która zrzesza ponad 200 mln członków. Są poważną siłą ekonomiczną m.in. w Australii, USA, Kanadzie, Irlandii czy w Korei Południowej. Rządy wielu krajów uważają te podmioty za rozsądną alternatywę dla prywatnego sektora bankowego, która zabezpiecza zdrową konkurencję na rynku. Dlatego też coraz częściej widoczna jest tendencja do wspierania unii kredytowych odpowiednimi regulacjami i dotacjami. Ożywienie zainteresowania spółdzielczością finansową wynika również ze stabilności unii kredytowych. Na Wyspach Brytyjskich, gdzie unie są dojrzałymi graczami, pojawiają się liczne inicjatywy wspierające ich działalność.

Polska instytucja i potrzeby Polaków

Podobnie jak unie kredytowe, również ich polskie odpowiedniki - spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe włączają się w akcje dla dobra ludzi. Robią to od początku swojej działalności, czyli od ponad dwóch dekad, jeszcze na długo przed tym, gdy w Polsce stała się modna i szeroko propagowana społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). SKOK-i zawsze angażowały się w liczne projekty charytatywne, dzięki którym dzieci z niezamożnych rodzin lub placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymywały odpowiednie wsparcie. Otwierają dostęp do atrakcyjnych usług i produktów finansowych także polskim przedsiębiorcom czy podmiotom z III sektora, czyli między innymi organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom oraz fundacjom.

Działalność SKOK-ów polega zarówno na poszerzaniu swojej oferty, jak również na wsparciu osób potrzebujących. Placówki SKOK-ów rozmieszczone są w całej Polsce, toteż nie skupiają się na jednym regionie, są wszędzie tam, gdzie znajdują się ich członkowie.

Niesłabnące zaufanie do SKOK-ów SKOK-i kładą duży nacisk na rozwój i dostępność usług finansowych. Uwagę poświęcają również zachowaniu najwyższych standardów jakości obsługi. Potwierdziły to badania przeprowadzone przez instytut badawczy Millward Brown, według których SKOK-om ufa aż 92 proc. członków kas.

W ogólnopolskich badaniach Millward Brown członkowie SKOK-ów oceniali swoje zadowolenie z oferty i usług, a także wizerunek Kas oraz poziom zaufania do nich na tle innych instytucji finansowych. Z przeprowadzonych przez instytut wywiadów wynika, że aż

92 proc. respondentów uważa SKOK-i za instytucję godną zaufania. Dla porównania, wśród badanych największe na polskim rynku komercyjne instytucje finansowe nie uzyskały poziomu zaufania powyżej 52 proc. Zdaniem członków SKOK-ów ogromną przewagą spółdzielczych kas nad innymi znanymi komercyjnymi instytucjami finansowymi jest ich nastawienie na konsumenta (94 proc. badanych twierdzi, że są przyjazne dla ludzi). Z kolei według opinii 88 proc. ankietowanych do określeń SKOK-u najlepiej pasuje "profesjonalizm". Następną pozytywną cechą spółdzielczych kas, która je najlepiej charakteryzuje, jest "uczciwość" - tak twierdzi aż 91 proc. osób. Badania zrealizowano w dniach 28 maja - 9 czerwca 2014 r. W ich trakcie przeprowadzono 608 wywiadów na ogólnopolskiej próbie członków SKOK reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wykształcenia i klasy wielkości miejscowości.

Wysoki poziom zaufania i pozytywna ocena członków SKOK-ów wobec instytucji, do której należą, jest od lat cechą niezmienną. Z badań TNS Pentor z 2012 r. przeprowadzonych na zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego wynikało, że SKOK-om ufa 91 proc. ludzi. Członkowie spółdzielczych kas po raz kolejny docenili indywidualne podejście do każdego konsumenta i skrojoną na miarę ofertę. Wdrażając wiele nowoczesnych rozwiązań, ale przede wszystkim zapewniając doskonałą obsługę i najwyższej jakości produkty finansowe, spółdzielcze kasy przez lata zyskały zaufanie milionów konsumentów.

ZAPISZ SIĘ: Codzienne wiadomości Super Expressu na e-mail

Zobacz: Super Biznes: Chcemy nadążyć za klientem

Najnowsze