Unie kredytowe popierają przedsiębiorczość

2013-10-15 4:00

Chcesz pozyskać fundusze na rozwój firmy? Zainteresuj się ofertą unii kredytowych, w Polsce znanych jako SKOK-i, które proponują rozwiązania dostosowane do potrzeb konsumentów

Konsumenci coraz częściej zwracają się ku lokalnym instytucjom. Dlaczego? W odróżnieniu od globalnych podmiotów działają one na rzecz rozwoju mniejszych społeczności.

W dobie kryzysu poszukiwane są rozwiązania, które dziedzinę związaną z biznesem czy finansami potrafią połączyć ze skutecznym działaniem dla dobra innych ludzi. Wielkie banki, aby ratować swoją sytuację w czasie kryzysu, nastawione są na maksymalizację zysku. Nie otwierają się już tak chętnie na oferowanie szerokiego dostępu do usług finansowych, jak przed nastaniem globalnego kryzysu. Dlatego konsumenci zwrócili się w stronę instytucji finansowych opartych na zasadach spółdzielczości, które na świecie znane są pod nazwą unii kredytowych, a w Polsce funkcjonujących jako SKOK-i. Instytucje te są nie powiązane kapitałowo z zagranicznymi bankami, toteż skutecznie stawiają opór zawirowaniom na międzynarodowym rynku finansowym. Wielu osobom, które chciały przejąć kontrolę nad swoją sytuacją finansową i potrzebowały zastrzyku pieniędzy na założenie własnego przedsiębiorstwa, z pomocą przyszły właśnie unie kredytowe, oferując atrakcyjne usługi. Prowadzenie działalności często wiąże się z koniecznością pozyskania dodatkowych funduszy niezbędnych do funkcjonowania firmy. Przedsiębiorcom, którzy chcieli utrzymać się na rynku i zachować płynność na realizację bieżących wydatków, unie kredytowe proponują dostosowane do potrzeb konsumentów rozwiązania.

Społeczne poparcie dla unii kredytowych

Ruch w stronę unii kredytowych uwidocznił się chociażby w słynnej akcji Bank Transfer Day z 2011 r., kiedy ponad 650 tys. Amerykanów w odpowiedzi na podwyżki obsługi rachunków przez największy bank przeniosło swoje oszczędności do unii kredytowych. Aktywiści ruchu Occupy Wall Street, protestujący przeciwko nierównościom społecznym, chciwości korporacji i banków, utworzyli własną unię kredytową, która oferować będzie uczciwe, łatwo dostępne usługi finansowe.

Przeżywające obecnie swój prawdziwy renesans unie kredytowe mocno wspierane są - między innymi za pomocą odpowiednich regulacji prawnych - przez rządy wielu krajów. Światowi decydenci dostrzegają bowiem ich ważną rolę polegającą na wspieraniu osób wykluczonych finansowo i najuboższych. W ostatnich latach wiele działań promujących związki kredytowe podjęły między innymi Kanada, Wielka Brytania, Irlandia, Meksyk, Estonia, Australia i Nowa Zelandia.

Tradycja WOCCU

Silna pozycja unii kredytowych widoczna jest w Stanach Zjednoczonych. W 1934 roku zostało założone amerykańskie Krajowe Stowarzyszenie Unii, które dwie dekady później rozszerzyło swoją działalność na inne kraje. W latach 1960-1970 ruch spółdzielczości finansowej systematycznie zwiększał swoje wpływy na różne części świata. Od 1 stycznia 1971 roku działalność rozpoczęła Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU) i do dziś jest najważniejszą instytucją działającą w imieniu zrzeszonych w niej instytucji finansowych. Polskie SKOK-i są cenionym partnerem w szeregach WOCCU. Dowodem uznania jest fakt, że od lipca br. przewodniczącym WOCCU jest Grzegorz Bierecki - jeden z założycieli SKOK-ów. - Funkcja ta związana jest z budowaniem strategii rozwoju dla ruchu unii kredytowych, czyli odpowiedników polskich SKOK-ów, na skalę globalną. Ustosunkowujemy się do sposobu prezentacji kapitału unii, wielkości tworzonych przez nie rezerw, zarządzania reprezentatywnego, czyli tego, w jaki sposób członkowie wpływają na ich działalność i jak zapewnić funkcjonowanie demokracji w Kasach. To te sfery, w których regulatorzy poszukują rozwiązań. Kontaktujemy się w tej kwestii z innymi uczestnikami rynku finansowego, również rządami państw - podkreśla Grzegorz Bierecki.

Siła konkurencji

Na rynkach, gdzie unie kredytowe są dużymi, dojrzałymi instytucjami, działającymi nieprzerwanie od ponad stu lat, i gdzie uczyniły wiele dobrego dla funkcjonowania państw, wypracowywane są rozwiązania, które nie ograniczają ich działalności. Konkurencyjność między uniami kredytowymi a bankami stwarza dobry klimat, siłę napędową rozwoju usług na rynku. Jak twierdzi Grzegorz Bierecki: "Konkurencja jest najważniejszą kwestią dla rozwoju rynku, również dla bezpieczeństwa konsumentów. Zwróćmy choćby uwagę na fakt, iż w krajach rozwiniętych nikt nie tworzy regulacji, które mają zapewniać współpracę banków z uniami kredytowymi. Prawidłowe regulacje mają zapewniać walkę konkurencyjną. To pozwala im wzajemnie się uzupełniać, zaspokajać potrzeby konsumentów".

17 października - święto unii kredytowych

Dzień unii kredytowych celebrowany jest od 1948 roku.

Tradycyjnie obchodzony jest w trzeci czwartek października. Święto to stanowi wyjątkową okazję do zaakcentowania prospołecznej i ekonomicznej roli tych instytucji o charakterze spółdzielczym.

Od początku bieżącego roku Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU), która zrzesza ponad 200 milionów ludzi skupionych w 56 tysiącach kas, zbierała pomysły na motyw przewodni Dnia Unii Kredytowych od swoich członków. Zdecydowano się na hasło: "Unie kredytowe jednoczą się dla dobra: lepsza droga". Wybrana myśl jest ściśle związana z realizowaną przez WOCCU wizją tworzenia globalnej społeczności. Motto dedykowane świętu uwypukla korzyści płynące ze współpracy spółdzielczych kas na całym świecie. W ten sposób podkreślono przewagę, która wynika z możliwości kooperacji, dzielenia się między sobą doświadczeniami i rozwiązaniami po to, aby lepiej służyć swoim członkom.

- Chociaż współpraca w ramach branży spółdzielczości finansowej, zgodnie z tradycją, jest traktowana jako zasadniczy element naszej filozofii, to dzisiaj istnieje wywoływane przez rynek biznesowe uzasadnienie dla wspólnego, spółdzielczego znajdowania rozwiązań odpowiadających na zapotrzebowanie konsumentów - mówi Brian Branch, dyrektor generalny WOCCU.

Światowa Rada Unii Kredytowych promując zrównoważony rozwój unii kredytowych, wspiera ludzi w dostępie do wysokiej jakości i przystępnych cenowo usług finansowych. Występuje w imieniu unii przed organizacjami międzynarodowymi. Współpracuje również z rządami krajowymi w celu udoskonalania prawodawstwa i ustalania zasad działania spółdzielczości finansowej. Nieustannie pracuje i wdraża pomocowe programy, które dają możliwość wprowadzenia nowych narzędzi oraz technologii wzmacniających rozwój unii kredytowych.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze

Materiał sponsorowany