Zbigniew Jagiełło

i

Autor: Marcin Wziontek/SUPER EXPRESS Zbigniew Jagiełło

Ważne zmiany w PKO Banku Polskim. Największy bank w Polsce ma nowy zarząd

2020-05-27 16:00

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego jednogłośnie powołała zarząd banku na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję, która rozpocznie się 3 lipca 2020 roku. Rada Nadzorcza jednogłośnie powołała Zbigniewa Jagiełłę na stanowisko prezesa zarządu oraz Rafała Antczaka, Rafała Kozłowskiego, Maksa Kraczkowskiego, Mieczysława Króla, Adama Marciniaka, Piotra Mazura, Jakuba Papierskiego, Jana Emeryka Rościszewskiego na stanowiska wiceprezesów.

PKO Bank Polski pod kierownictwem obecnego zarządu na dwa lata przed czasem zrealizował finansowe cele strategii na lata 2016-2020 „Wspieramy rozwój Polski i Polaków” oraz przygotował i wdraża kolejną strategię „PKO Bank Przyszłości”. W trakcie obecnej kadencji zarządu, która trwa od 2 lipca 2017 r., PKO Bank Polski w szybkim tempie zwiększał skalę prowadzonego biznesu i wypracowywał najwyższe w całym sektorze bankowym zyski. PKO Bank Polski z wyprzedzeniem przygotował się również na obecne trudniejsze warunki gospodarcze. Wysoki poziom odporności banku na negatywne scenariusze makroekonomiczne potwierdzały wyniki europejskich stress-testów z 2018 r., które pokazały, że PKO Bank Polski jest najbezpieczniejszym bankiem w Europie - czytamy w komunikacie banku.

ZOBACZ KONIECZNIE: Chcemy konkurować z globalnymi bigtechami [ROZMOWA]

Jednym z głównych celów strategicznych realizowanych przez bank jest transformacja cyfrowa. W ten kierunek wpisuje się rozwój aplikacji mobilnej IKO, która już dwukrotnie została uznana przez użytkowników za najlepszą aplikację bankową na świecie. Wśród najważniejszych zadań związanych z transformacją cyfrową, które z sukcesem realizuje bank, jest też rosnące wykorzystanie usług przetwarzania danych w chmurze. PKO Bank Polski jest pomysłodawcą i współzałożycielem spółki Operator Chmury Krajowej, która rozpoczęła działalność operacyjną w 2019 roku i w krótkim czasie zawarła partnerstwo strategiczne z Google oraz z Microsoftem.

Pomoc dla przedsiębiorców - wskazówki od eksperta Banku Gospodarstwa Krajowego [Super Raport]
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze