Zmiany prawne w 2016 r. Co czeka przedsiębiorców?

2015-12-15 15:44

Początek roku to dla każdego przedsiębiorcy czas wyzwań. W styczniu i lutym wejdą w życie znowelizowane przepisy w prawie pracy, upadłościowym czy o swobodzie działalności gospodarczej.

W Kodeksie pracy zmian jest naprawdę dużo. Ustawodawca postanowił m.in. doprecyzować przepisy o zatrudnianiu pracownika na okres próbny - pojawia się przepis mówiący, że umowa na okres próbny może być podpisana z zatrudnionym maksymalnie na trzy miesiące, a bezpośrednio można ją ponowić, tylko jeśli pracownik zostanie oddelegowany do wykonywania innego zajęcia.

Zobacz koniecznie: Ile trzeba zarabiać, aby należeć do klasy średniej?

Nowością jest też to, że jednoznacznie podkreślono, iż umowa na czas próbny może być zawarta jedynie w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia przy wykonywaniu określonych obowiązków. Jeśli więc pracodawca będzie zadowolony z podwładnego i będzie chciał zatrzymać go na tym samym stanowisku, będzie musiał zaproponować mu umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony, a nie znów zatrudniać go na trzy miesiące, jak można było dotychczas.

Zmian w zakresie zawierania umów jest więcej. Na przykład zatrudniając nową osobę, maksymalnie trzykrotnie można będzie zaproponować jej umowę o pracę na czas określony, a okres ten nie będzie mógł być łącznie dłuższy niż 33 miesiące - po tym czasie szef będzie musiał zatrudnić pracownika na czas nieokreślony. Przepis ten nie będzie dotyczył m.in. pracowników zatrudnianych do prac sezonowych. Powyższe prawa wejdą w życie 22 lutego 2016 r.

Zmiany w urlopach rodzicielskich

Już 2 stycznia zmieniają się przepisy dotyczące praw pracowników związanych z rodzicielstwem. Tu zmian jest cała masa. Przede wszystkim z 14 do 21 dni po porodzie wydłużono okres, w którym pracownica może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze - pracodawca będzie musiał taki wniosek uwzględnić. Nie zmienia się wprawdzie długość urlopu macierzyńskiego (od 20 do 37 tygodni w zależności od liczby dzieci przy jednym porodzie), ale długość urlopu rodzicielskiego już tak.

Do tej pory taki urlop nie mógł być dłuższy niż 26 tygodni bez względu na to, czy ciąża była pojedyncza, czy mnoga. Wraz z nastaniem nowego prawa urlop zostanie wydłużony i uzależniony od liczby dzieci, które przyszły na świat. Jeśli przy jednym porodzie urodziło się jedno dziecko, urlop rodzicielski wyniesie 32 tygodnie, jeśli dwoje i więcej - 34 tygodnie.

Wymiar urlopu będzie przysługiwał łącznie obojgu rodzicom dziecka, ale pozostaje też instytucja specjalnego dwutygodniowego urlopu ojcowskiego, który pracownik będzie mógł wziąć w ciągu 24 miesięcy (a nie jak dotychczas 12) od przyjścia na świat jego pociechy.

Nowe Prawo upadłościowe

Kodeks pracy to nie jedyna ustawa, którą przedsiębiorca powinien przeczytać w 2016 r. Już 1 stycznia zmienia się Prawo upadłościowe i naprawcze. Od nowego roku tytuł ustawy będzie brzmiał po prostu Prawo upadłościowe - nie znajdziemy w nim już informacji o postępowaniu naprawczym w firmie, bo tym zajmie się zupełnie nowa ustawa - Prawo restrukturyzacyjne.

W Prawie upadłościowym pojawia się m.in. nowy artykuł, który mówi, że niemożliwe jest ogłoszenie upadłości funduszu inwestycyjnego. Zmienia się też definicja niewypłacalnego dłużnika, za którego będzie uznany już nie ten, który nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, ale ten, kto stracił zdolność do ich wykonania. Będzie też można domniemywać, że dłużnik jest niewypłacalny, jeśli jego opóźnienie w spłacie zobowiązań przekroczy trzy miesiące.

To jednak tylko drobny wycinek znaczących zmian w Prawie upadłościowym, bo ustawodawca znowelizował niemal wszystkie przepisy w tej ustawie. Dlatego też dokładne zapoznanie się z nią powinno być obowiązkiem przedsiębiorcy; podobnie jest zresztą w przypadku nowego Prawa restrukturyzacyjnego (o tym, jak znaleźć ustawy, piszemy w ramce przy tekście).

Bez konstytucji dla przedsiębiorców

Drobne korekty wprowadzono też do Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Najważniejszą z nich jest zmiana procedury kontroli przedsiębiorcy przez dany organ. Do tej pory kontroli dokonywano w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania przez niego działalności gospodarczej w jego godzinach pracy. Od 1 stycznia przedsiębiorca będzie mógł wnosić o dokonanie kontroli w innym miejscu, jeśli przechowuje w nim dokumentację, w tym księgi podatkowe.

Czytaj też: 12 zł za godzinę pracy. Projekt ustawy jest już gotowy

Warto wspomnieć, że Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej od nowego roku w ogóle miała zniknąć, zastąpiona przez zupełnie nowe Prawo działalności gospodarczej, potocznie zwane konstytucją dla przedsiębiorców. Nowe przepisy przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki miały wzmacniać prawa prowadzących firmy i porządkować ich relacje z administracją państwową przy założeniu, że 99 proc. przedsiębiorstw w Polsce działa uczciwie. Nowe prawo nie przeszło jednak przez parlament i trafiło do kosza, dlatego też Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej pozostaje w mocy.

Sygnatury ważnych ustaw

Więcej o opisanych zmianach znajdziesz w dokumentach:

1. Kodeks pracy - Dz.U. Z 1974 r. nr 24, poz. 141

Dział II i VIII

2. Prawo upadłościowe - Dz.U. Z 2003 r. nr 60, poz. 535

Całość

3. Prawo restrukturyzacyjne - Dz.U. Z 2015 r. poz. 978

Całość

4. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - Dz.U. Z 2004 r. nr 173, poz. 1807

Art. 80a

Aby dotrzeć do danej ustawy, wystarczy, że wpiszesz podane sygnatury w okno dowolnej wyszukiwarki internetowej. Wszystkie dokumenty z obowiązującymi w Polsce przepisami znajdziesz też na stronie http://isap.sejm.gov.pl

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze

Materiał sponsorowany