Złoty Laur Super Biznesu

2014-12-02 3:00

"Złoty Laur Super Biznesu" to nagroda dla ludzi, instytucji i firm za działalność przynoszącą szczególne korzyści polskiej gospodarce oraz za osiągnięcia sprzyjające rozwojowi rodzimej przedsiębiorczości.

Dziś prezentujemy nominowanych w kolejnych pięciu kategoriach - finanse i bankowość, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, sponsoring sportowy, inicjatywa społeczna oraz osobowość roku.

W tym roku po raz pierwszy redakcja "Super Biznesu" (dodatku ekonomicznego do "Super Expressu") przyzna własną nagrodę. "Złoty Laur Super Biznesu" zostanie wręczony osobom indywidualnym, instytucjom bądź konkretnym inicjatywom.

Od początku istnienia "Super Biznesu" naszymi stałymi partnerami są Krajowa Izba Gospodarcza, Business Centre Club oraz Pracodawcy RP - organizacje, które na co dzień dbają o interesy polskich przedsiębiorców i mają wpływ na tworzenie prawa przyjaznego biznesowi. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 8 grudnia w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. W tym roku gala została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Środowiska, BCC, KIG, PRACODAWCÓW RP, Związku Banków Polskich. Partnerem gali jest Bank Zachodni BZ WBK - jeden z najszybciej rozwijających się banków na polskim rynku, trzeci w Polsce pod względem wysokości aktywów, należący do największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w kraju. Nagrody "Złoty Laur Super Biznesu" zostaną przyznane przez kapitułę składającą się z przedstawicieli redakcji "Super Biznesu" w dziesięciu kategoriach. Kapituła na posiedzeniu, które odbyło się 3 listopada, wyłoniła nominowanych w poszczególnych kategoriach. Listę nominowanych w pierwszych pięciu kategoriach zaprezentowaliśmy w "Super Biznesie" 18 listopada, dziś przedstawiamy kolejnych pięć nominacji.

Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju

Przedsiębiorczość jest głównym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego i warunkiem sprostania konkurencji. Dlatego sektor przedsiębiorców potrzebuje szczególnej uwagi ze strony organów państwa. Polska powinno być sprzymierzeńcem, wspierać i promować działania przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich firm, które są siłą napędową gospodarki. Jednak polscy przedsiębiorcy stale muszą się borykać z różnego rodzaju problemami i przeszkodami w prowadzeniu swoich firm. Największe bariery to system podatkowy oceniany przez przedsiębiorców jako niejasny i nieprzyjazny. Przeszkodą w prowadzeniu biznesu są skomplikowane i niespójne przepisy, częste zmiany prawa, nadmierne kontrole i sprawozdawczość. Dlatego wszystkie działania na rzecz poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw i stworzenia im sprzyjających warunków rozwoju, choćby przez ułatwienia w zakładaniu własnych firm, są tak istotne. Szczególnie potrzebne, z punktu widzenia biznesu, są zmiany w przepisach prawa gospodarczego, które przyczyniłyby się do stworzenia bardziej konkurencyjnych przedsiębiorstw, poprawiły ich sytuację ekonomiczną oraz zapewniły większą możliwość konkurowania zarówno na rynku krajowym, jak też unijnym oraz międzynarodowym.

Pieniądz - krwiobieg gospodarki

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne znaczenie dla rozwoju biznesu i przedsiębiorczości mają finanse i bankowość. Pieniądze stanowią swego rodzaju krwiobieg gospodarki, zarówno w skali mikro, jak i makro. Każda firma, czy to jednoosobowa, średnia czy wielka, która chce się rozwijać, musi mieć zapewniony dostęp do źródeł finansowania. Polski sektor bankowy jest w dobrej kondycji, a z roku na rok staje się również coraz bardziej nowoczesny. Klienci biznesowi są ważnym segmentem działalności każdego banku. Banki już nie tylko przygotowują oferty adresowane do przedsiębiorców, ale na różne sposoby ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej - np. upraszczając procedury przyznawania kredytów, wprowadzając nowoczesne technologie, umożliwiając płatności on-line czy telefonem komórkowym.

Inicjatywy społeczne ważne dla otoczenia

Polskie społeczeństwo coraz częściej docenia rolę i wpływ przedsiębiorstw na otoczenie, w którym działają. Przedsiębiorstwa podejmują więc rozmaite działania i inicjatywy społeczne na rzecz swojego najbliższego sąsiedztwa i lokalnych społeczności, w ramach których prowadzą działalność biznesową. Wspierają i realizują różne programy społeczne oraz finansują inicjatywy społeczne w różnych formach (wybór formy zależy od konkretnej firmy) - np. wspomagają medialne kampanie społeczne czy inicjatywy, których celem jest zmiana postaw społecznych. Właściciele firm i ich menedżerowie coraz częściej dostrzegają korzyści wynikające ze strategii zarządzania uwzględniającej interesy społeczne. Zdają sobie sprawę, że takie podejście ma wpływ na kształtowanie wizerunku firmy w otoczeniu, w którym funkcjonuje, przyczynia się do zwiększenia lojalności klientów i kontrahentów, a to wszystko może się przełożyć m.in. na wzrost konkurencyjności i zwiększenie zysków przedsiębiorstwa. Różnego rodzaju inicjatywy społeczne powinny doceniać nie tylko wielkie korporacje, lecz również małe i średnie firmy, które często mają lokalny rodowód, funkcjonują w miejscu, gdzie żyją i mieszkają ich właściciele i pracownicy - dzięki temu są blisko lokalnych spraw.

Sponsor w cenie

Firmy cały czas szukają nowych metod budowania marki i własnego wizerunku, innych sposobów dotarcia do konsumentów. Z roku na rok rośnie popularność sponsoringu sportowego, który wygrywa nawet z klasyczną reklamą. Jego zalety dostrzega coraz więcej firm i coraz odważniej angażują się one w działania w obszarze sponsoringu sportu. Bez ich funduszy część dyscyplin, klubów oraz wielu sportowców nie miałoby szans na utrzymanie się, a polscy kibice nie mieliby szans cieszyć się z wielu sportowych sukcesów. Ze sponsoringu płyną konkretne korzyści ekonomiczne dla firm. Z badań wynika, że wielu konsumentów chętniej kupi produkt producenta wspierającego bliską ich sercu inicjatywę czy słuszną sprawę, a niektórzy są gotowi zapłacić nawet nieco więcej za produkty sponsorów. Nie bez znaczenia jest sprawa, jaką wspiera sponsor.

Liczy się osobowość

Często kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa okazuje się zatrudnienie na stanowisku szefa firmy odpowiedniego człowieka. To szczególnie ważne, zwłaszcza w wyjątkowo zmiennych warunkach współczesnej zglobalizowanej gospodarki. Tylko wyrazista osobowość potrafi obronić swoje racje i walczyć z przeciwnościami. Dlatego coraz częściej przy wyborze osób na kierownicze stanowiska bierze się pod uwagę nie tylko wiedzę, fachowość, doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje, lecz także cechy osobowościowe kandydata.

Nominowani do nagród Złoty Laur "Super Biznesu" w Kategoriach: Finanse i bankowość

Bank BPS

PKO Bank Polski

BIZ Bank

Bank PeKaO SA

Narodowy Bank Polski

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki

Bank Gospodarstwa Krajowego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Profit System

Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy

Sponsoring sportowy

Orange Polska

PKN Orlen

Polkomtel

Totalizator Sportowy

Alior Bank

Inicjatywa społeczna

PKP Cargo

PZU

Fundacja "Wygrajmy Zdrowie"

Fundacja Integracja i Współpraca

Getin Noble Bank

Osobowość roku

Nagroda dla jednego z najbardziej wyróżniających się na rynku menadżerów

ZAPISZ SIĘ: Codziennie wiadomości Super Expressu na e-mail

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze