Flagi Polski i Ukrainy

i

Autor: brak danych

Czy obywatel Ukrainy dostanie w Polsce kredyt na mieszkanie?

2018-07-07 15:00

Według danych MSWiA, w 2017 r. obcokrajowcy kupili w Polsce 6,4 tys. lokali; 25 proc. trafiła do Ukraińców. Obywatel Ukrainy ma szansę na otrzymanie w Polsce kredytu hipotecznego, musi jednak liczyć się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków. Podstawowym jest posiadanie karty stałego pobytu, jednak w niektórych bankach niezbędne będzie również zaświadczenie o zameldowaniu lub wyższy wkład własny.

Z danych Departamentu Statystyki Narodowego Banku Polskiego wynika, że w 2017 r. przebywało w Polsce średnio 900 tys. obywateli Ukrainy. Choć w głównej mierze nasi sąsiedzi przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych, to część z nich postanowiła zostać u nas na dłużej i zainwestować zarobione pieniądze.

MSWiA podało, że w ubiegłym roku obcokrajowcy zakupili w naszym kraju 6,4 tys. lokali, z czego 4,8 tys. stanowią mieszkania. Najwięcej, bo aż 25 proc. tych lokali nabyli Ukraińcy, zdecydowanie wyprzedzając pod tym względem np. Niemców.

Kredyt dla obcokrajowca? Tak, ale...
Część lokali jest kupowanych za gotówkę, jednak obcokrajowcy mogą starać się też o kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości w Polsce, ale oczywiście muszą spełnić szereg warunków. Oprócz podstawowych, obowiązujących wszystkich, bez względu na narodowość - jak zdolność kredytowa czy dokumenty poświadczające o zatrudnieniu, dochodzą jeszcze dodatkowe kryteria.

- Nie bez znaczenia pozostaje informacja, czy osoba ubiegająca się o kredyt hipoteczny jest obywatelem Unii Europejskiej czy też nie – od tego zależy tryb postępowania kredytowego. Dla obywatela Ukrainy podstawowym kryterium jest posiadanie karty stałego pobytu. Okres oczekiwanej ważności karty różni się jednak w zależności od banku. Niektóre wymagają okresu ważności nie krótszego niż 12 miesięcy w momencie złożenia wniosku, inne oczekują tylko 3 miesięcy. Ważne jest również posiadanie numeru PESEL. Zdarza się także, że bank wymaga potwierdzenia związku z Polską, np. poświadczenia źródła dochodów w Polsce, związku małżeńskiego z obywatelem polskim lub posiadania nieruchomości w Polsce. Wymagania różnią się nieco w różnych bankach, niemniej jednak najważniejsze jest to, że są możliwości uzyskania finansowania zakupu nieruchomości przez obcokrajowców – mówi Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni.

Bank może wymagać wyższego wkładu własnego
Tak, jak w przypadku Polaków, którzy ubiegają się o przyznanie kredytu hipotecznego, obywatele Ukrainy również muszą liczyć się z tym, że w bankach obowiązują różne kryteria i obowiązkowe dokumenty. W niektórych przypadkach karta stałego pobytu jest jedynym dodatkowym dokumentem, jaki Ukrainiec będzie musiał przedstawić w banku, jednak są też banki, które będą wymagały nawet wyższego wkładu własnego.

Należy także pamiętać, że uzyskiwanie wynagrodzenia za granicą wiąże się z koniecznością przedstawienia zaświadczenia z odpowiednika polskiego BIK-u wraz z tłumaczeniem przysięgłym. Banki mogą także wymagać poświadczenia okresu przebywania na terenie Polski nawet przez co najmniej 5 lat.

- Nie należy jednak zrażać się koniecznością przedstawienia dodatkowych dokumentów. Czasem lepiej poświęcić trochę czasu i załatwić wszelkie formalności, żeby otrzymać kredyt na lepszych warunkach. Sytuacja komplikuje się, jeśli nie jesteśmy w stanie przedstawić wymaganych zaświadczeń. W takim przypadku najlepiej skorzystać z porady eksperta, który zna oferty z większości banków i obowiązujące w nich kryteria, żeby jak najlepiej dopasować kredyt do sytuacji życiowej oraz możliwości finansowych danej osoby – dodaje Katarzyna Dmowska.

Najnowsze