Bezpieczeństwo osobiste

i

Autor: Shutterstock Bezpieczeństwo osobiste

Finanse emeryta

Dodatkowe pieniądze dla wdów. Kto i od kiedy może liczyć na podwójną emeryturę?

2022-09-24 10:33

Po śmierci małżonka, emeryt może zdecydować, czy chce dalej pobierać swoje świadczenie, czy zmarłej żony lub męża. ZUS jednak nie wypłaca wdowie lub wdowcowi pełnej emerytury zmarłego, a tylko 85 proc. Może się to wkrótce zmienić. W Sejmie jest projekt Lewicy, zakładający wypłacanie podwójnej emerytury wdowom lub wdowcom

Renta rodzinna - kiedy i dla kogo?

Po śmierci męża lub żony, żyjący współmałżonek może przejąć jego świadczenie wypłacane przez ZUS i może się okazać, że jest ono wyższe. Taka sytuacja częściej dotyczy emerytury pobieranej przez mężczyzn, którzy zwykle mają wyższe zarobki oraz więcej udokumentowanych lat pracy. Jeżeli emerytura po mężu jest wyższa od twojej, możesz złożyć wniosek o przyznanie świadczenia po zmarłym małżonku. Może się okazać, że pobieranie emerytury po zmarłym współmałżonku jest opłacalne.

Ważne! Przejęte świadczenie zawsze będzie wypłacane pod nazwą renty rodzinnej, nawet wtedy, gdy zmarły wcześniej pobierał emeryturę, a nie rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Czytaj także: Renta rodzinna może przepaść. Zbliża się ważny termin w ZUS. Co zrobić, by nie stracić pieniędzy

Komu przysługuje renta rodzinna?

Masz prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, który w chwili śmierci:

 • miał ustalone prawo do lub spełniała warunki do jej uzyskania;
 • miał ustalone prawo do emerytury pomostowej;
 • miał ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do jej uzyskania;
 • pobierał zasiłek przedemerytalny;
 • pobierał świadczenie przedemerytalne;
 • pobierał nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Kto ma prawo do renty rodzinnej?

1. Wdowa lub wdowiec, który do dnia śmierci pozostawał we wspólności małżeńskiej, jeżeli:

 • w chwili śmierci małżonka miał skończone 50 lat lub był niezdolny do pracy albo
 • wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, które nie ukończyło 16 lat, a jeśli uczy się w szkole – 18 lat,
 • opiekuje się dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej
 • ma skończone 50 lat lub stał się niezdolny do pracy już po śmierci współmałżonka, lecz nie później niż 5 lat od jego śmierci albo od zaprzestania wychowywania dzieci.

2. Owdowiała osoba, która nie spełnia tych warunków i nie ma źródła utrzymania, ma prawo do renty rodzinnej:

 • przez rok od śmierci współmałżonka;
 • przez okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu kwalifikującym do wykonywania pracy zarobkowej – nie dłużej niż przez 2 lata od śmierci współmałżonka.
Forum w Karpaczu 2022: Magdalena Rzeczkowska

Ile wynosi renta rodzinna po zmarłym współmałżonku?

Renta rodzinna dla współmałżonka wynosi 85 proc. świadczenia zmarłego i nie może być niższa niż kwota minimalnej renty rodzinnej – obecnie 1338,44 zł, Kwota ta jest co roku waloryzowana.

Planowane zmiany w rencie rodzinnej po mężu w ramach programu "Bezpieczny Senior"

Lewica swój projekt dotyczący podwójnej emerytury dla wdów i wdowców złożyła w Sejmie już w maju. Obecnie ustawa znajduje się w „zamrażarce marszałkowskiej” i czeka na rozpatrzenie przez izbę niższą parlamentu. Pakiet osłonowy został nazwany "Bezpieczny Senior". Zakładał nie tylko wdowią emeryturę, ale także drugą waloryzację rent i emerytur oraz leki za 5 zł.

Wprowadzenie ustawy pozwoliłoby wdowom na pobieranie dwóch świadczeń:

 • własnej emerytury,
 • emerytury zmarłego męża.

Zgodnie z projektem wdowia emerytura składałaby się z dwóch części: 100 proc. jednego świadczenia i 25 proc. drugiego. O tym, które świadczenie miałoby być wypłacane w całości, decydowałaby sama wdowa lub wdowiec. W praktyce kobiety po śmieci męża mogłyby zachowywać chociaż część swojej emerytury i tym sposobem sporo zyskałyby w portfelu.

Najnowsze