Przeziębiona kobieta w ciąży

i

Autor: Getty Images

Kodeks pracy

Ekstra dzień wolnego i 100 proc. płatne! Szef nie może odmówić

2024-02-05 8:37

Kobieta w ciąży ma prawo do dodatkowych, pełnopłatnych dni wolnych. Przywilej przysługuje na badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, Kodeks pracy nie przewiduje górnego limitu dodatkowych dni wolnych. KP przyznaje również inne przywileje kobietom w ciąży.

Dodatkowe wolne dla kobiet w ciąży w 2024 roku

Zgodnie art. 185 Kodeksu pracy:

„Pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia (…) Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim”.

Najważniejsze informacje – kobieta w ciąży może brać płatne wolne bez żadnego limitu, za każdym razem gdy lekarz tak zaleci, a następnie udokumentuje świadectwem lekarskim. Pracodawca nie ma pola manewru do odmowy. Nie może też sugerować, żeby zamiast wolnego na badania wciąć zwykły urlop.

Kodeksowe przywileje dla kobiet w ciąży. Ochrona przed zwolnieniem

Zgodnie z art. 177 Kodeksu pracy:

„W okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, a także od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego (…) pracodawca nie może: wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z tą pracownicą lub tym pracownikiem, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z ich winy i reprezentująca pracownicę lub pracownika zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy”.

Powyższy przepis oznacza, że kobieta w ciąży jest „podwójnie ubezpieczona” przed zwolnieniem.

Po pierwsze – nie można zwolnić bez powodu.

Po drugie – jeśli są podstawy do zwolnienia bez wypowiedzenia z winy kobiety w ciąży, to i tak nie można jej zwolnić jeśli zakładowa organizacja związkowa wyrazi sprzeciw.

Kobieta w ciąży ma prawo do pracy zdalnej

Pracodawca ma duże pole manewru w kwestii zgody lub odmowy zgody na pracę zdalną. Jednak jeśli wniosek o pracę zdalną składa kobieta w ciąży to pracodawca nie może odmówić.  Podstawą obligatoryjnej zgody na pracą zdalną jest 67(19) Kodeksu pracy. Odmowa jest dopuszczalna tylko gdy praca zdalna jest niemożliwa ze względu na organizację lub rodzaj pracy.

Dodatkowe przerwy dla karmiących

Zgodnie z art. 187 Kodeksu pracy:

„Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie”.

Pieniądze to nie wszystko Alicja Defratyka

QUIZ PRL. Superbohaterowie popkultury PRL

Pytanie 1 z 10
Rockowy zespół Kryzys w utworze "Telewizja" porównał kapitana Klossa do:
QUIZ Superbohaterowie PRL
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze