KAS administracja skarbowa dla przedsiębiorców

i

Autor: Shutterstock

Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT) w pytaniach i odpowiedziach

2017-12-08 12:55

Przedsiębiorcy, którzy zobowiązani są do przekazywania JPK, zadają pytania związane z nowym obowiązkiem, na które odpowiada resort finansów. Poniżej znajdują się najczęściej zadawane przez nich pytania.

1. W jakich terminach należy wysyłać JPK_VAT?
Od 2018 roku każda firma (także mikro) rozliczająca VAT musi dostarczyć JPK_VAT do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Za styczeń ostatecznym terminem na wysłanie pliku jest 26 lutego (ponieważ 25. dzień miesiąca przypada akurat w dzień wolny od pracy plik można wysłać w następnym dniu roboczym). W kolejnych miesiącach JPK_VAT należy wysłać do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Zobacz również: Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

2. W jaki sposób przygotować plik JPK_VAT?
Ministerstwo Finansów uruchomiło bezpłatną aplikację służącą do wysyłania plików JPK_VAT. Należy ją pobrać ze strony www.jpk.mf.gov.pl na swój komputer. Jeśli podatnik nie korzysta z usług biur rachunkowych lub programów księgowych, z pomocą ponownie przychodzi MF, które udostępniło tabelę w formacie arkusza kalkulacyjnego (plik w CSV). Należy ją pobrać i uzupełnić kolumny oraz wiersze w pliku zgodnie z danymi w rejestrze VAT. W razie problemów na stronie internetowej resortu znajduje się broszura informacyjna pokazująca, jak to zrobić.

Przygotowany JPK_VAT w formacie CSV trzeba zamienić w aplikacji (przekonwertować) na format XML, używając opcji „Konwersja pliku CSV do XML". Tak przygotowany dokument jest gotowy do wysyłki, której dokonuje się przy użyciu np. profilu zaufanego eG0 poprzez użycie opcji aplikacji „Wyślij dokument". Należy także pamiętać o pobraniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

3. Jak podpisywać JPK_VAT?
JPK_VAT może być podpisywany w aplikacji MF kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego eG0 (ta opcja jest bezpłatna). Profil można założyć osobiście w tzw. punktach potwierdzających - m.in. urzędach i bankach. Wniosek o założenie profilu zaufanego wysyła się przez internet, a swoje dane potwierdza osobiście w dowolnym punkcie potwierdzającym (również za granicą). Drugą opcją jest założenie profilu zaufanego przez internet - za pomocą internetowego konta bankowego lub certyfikatu kwalifikowanego.

4. Jak skorygować JPK_VAT?
W przypadku JPK_VAT korektą pliku jest złożenie w całości nowego pliku z poprawionymi danymi. O tym, że jest to korekta, świadczyć będzie późniejsza data wygenerowania pliku oraz oznaczenie w polu "cel złożenia" wariantu 2., informującego o tym, że nie jest to pierwotny plik, a jego korekta.

5. Kiedy nie musisz składać JPK_VAT?
Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składasz, jeżeli jesteś podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione z podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. Chodzi o sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1). JPK VAT nie wysyłają również firmy, które są zwolnione z VAT ze względu na to, że wartość sprzedaży nie przekroczyła u nich w poprzednim roku podatkowym łącznie 200 tys. zł (art. 113 ust. 1 lub 9). Z obowiązku przesyłania JPK VAT zwolnione są także organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3). JPK_VAT wysyła ten, kto składa VAT-7 lub VAT-7K, więc jeśli nie składasz tych deklaracji, to nie wysyłasz JPK_VAT.

Sprawdź też: Jak stworzyć i wysłać JPK_VAT?

6. Co jest dowodem prawidłowego wysłania JPK_VAT?
Dowodem prawidłowego wysłania pliku JPK_VAT jest uzyskanie dla wysłanego pliku statusu 200 "Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO". Po prawidłowym przesłaniu JPK_VAT należy pobrać UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

7. Jeżeli podatnik rozlicza się z VAT kwartalnie i składa deklaracje VAT-7K, to czy może przesyłać JPK_VAT również kwartalnie?
Nie. JPK_VAT musi być przesyłany za okresy miesięczne, w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

8. Czy w JPK_VAT powinny być wykazywane wszystkie wystawione faktury, czy też jedna kwota zbiorcza, obejmująca sumę wystawionych faktur?
W JPK_VAT muszą być ujęte wszystkie wystawione faktury (faktura po fakturze).

9. Czy podatnik, który składa „zerową" deklarację VAT, ma obowiązek przesłania JPK_VAT?
Podatnicy, którzy mają obowiązek na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy o VAT prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupu, mają również obowiązek składania comiesięcznego pliku JPK_VAT.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze