Paragony

i

Autor: Shutterstock

Nawet 1000 zł na kasę fiskalną online. Jak będą działały nowe e-kasy?

2017-09-20 14:29

Rząd szykuje nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. Niedawno na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt noweli. Ureguluje ona m.in. system wdrażania internetowych kas fiskalnych oraz e-paragonów. Wyjaśniamy, co się zmieni po wejściu przepisów w życie, kiedy zakup kasy może być refundowany i czy konsumenci mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoich danych.

Jak zakłada rządowy projekt, tradycyjne kasy fiskalne mają zostać zastąpione przez kasy fiskalne online. Te pierwsze, z elektronicznym zapisem kopii lub kopią papierową, nie znikną natychmiast z rynku, ale będą stopniowo wycofywane. Dzięki kasom fiskalnym online dane na temat naszych zakupów mają automatycznie trafiać do Centralnego Repozytorium Kas, czyli centralnego systemu informatycznego. Wszystko dzięki specjalnej funkcjonalności kas, która umożliwi bezpośredni, zautomatyzowany przesył danych. Warto jednak podkreślić, że system będzie pozyskiwał jedynie dane na temat zawieranych transakcji, a nie dotyczące samych konsumentów. Te pozostaną anonimowe. Pozyskane informacje mają stanowić „elektroniczny obraz paragonów". Może znaleźć się na nich numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy, ale tylko pod warunkiem, że ten go poda.

Przesył danych dotyczących transakcji
- Przesyłane będą informacje o każdej transakcji zewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy - zaznaczono w uzasadnieniu – wyjaśniono w uzasadnieniu.

Resort finansów liczy na to, że dzięki nowemu rozwiązaniu skurczy się szara strefa, a zwiększą się wpływy z VAT. - Dane o sprzedaży będą wpływały praktycznie w czasie rzeczywistym, będą zawierały znacznik geograficzny oraz czasowy, co umożliwi dokonywanie szczegółowych analiz zmierzających do ustalenia prawdopodobieństwa, że dany podatnik nie ewidencjonuje swojej sprzedaży na kasie rejestrującej lub ewidencjonuje tylko część sprzedaży – podkreśla MF.

Ewidencja przy użyciu kasy
Na przedsiębiorców ma zostać nałożony obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas fiskalnych. Gdy pamięć fiskalna w tradycyjnej kasie zostanie wykorzystana, nie będzie można zastąpić jej nową. - Ograniczenie to spowodowane jest tym, że przestarzała technologia używana w kasach z papierową kopią praktycznie uniemożliwia skuteczną kontrolę rozliczeń podatkowych. Kontrola taka musi być prowadzona w oparciu o papierowe wydruki kopii paragonów, jest więc długotrwała i mało efektywna – zaznacza resort finansów.

- Dotychczasowe doświadczenia z istniejącym systemem kas rejestrujących (w kontekście doświadczeń innych krajów) wskazują na konieczność jego modernizacji w celu wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych, których skuteczne wprowadzenie wymaga zmiany istniejących ram prawnych – napisano w uzasadnieniu do projektu.

Dofinansowanie zakupu nowej kasy
Zakup kasy fiskalnej online może być dofinansowany nawet w 90 proc. (bez podatku), ale kwota dofinansowania nie powinna przekroczyć 1 tys. złotych. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na zmianę kasy na internetową, nie będzie już musiał przechowywać papierowych rolek i zgłaszać kas fiskalnych, a liczba kontroli podatnika ulegnie zmniejszeniu.

Mniej pustych faktur
Ministerstwo Finansów znalazło też sposób na to, jak ograniczyć liczbę faktur wystawianych na podstawie paragonów pozostawionych przez klientów. - W związku ze zgłaszanymi znacznymi nadużyciami w zakresie wystawiania faktur, które nie mają odzwierciedlenia w istniejącym stanie faktycznym (tzw. pustych faktur) do paragonów fiskalnych, proponuje się ograniczyć prawo do wystawiania faktur dla przedsiębiorców do paragonów, które będą zawierały numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej - poifnormowało Ministerstwo Finansów.

Kiedy przepisy wejdą w życie?
Projekt nowelizacji pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Teraz musi trafić do konsultacji. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać już w I kwartale 2018 roku.

Zobacz też: Kasy i paragony znikną ze sklepów? Ekspert z ministerstwa wyjaśnia [ROZMOWA]

Przeczytaj także: Koniec z papierowymi paragonami? MF chce je zastąpić e-paragonem

Polecamy: Przedsiębiorco! Wiemy, ile będzie cię kosztowała wymiana kasy fiskalnej

Oprac. na podst. businessinsider.com.pl, wiadomoscihandlowe.pl, rcl.gov.pl

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze