Płaca minimalna 2023

i

Autor: Canva.com Płaca minimalna 2023

Płaca minimalna

W 2023 roku wzrasta płaca minimalna! To nie wszystko, wraz z nimi wzrosną inne świadczenia

2022-12-29 9:21

W 2023 roku czeka nas podwyżka płacy minimalnej i to dwukrotna. Pierwsza nastąpi lada chwila, bo już 1 stycznia, a na kolejną trzeba będzie poczekać do 1 lipca, wraz z nimi wzrośnie stawka godzinowa dla zleceniobiorców. Co za tym idzie, zmienią się kwoty innych świadczeń, które są uzależnione od wysokości płacy minimalnej.

Płaca minimalna wzrośnie w 2023 roku

1 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie z 3010 zł brutto to 3490 zł brutto (ok. 2700 zł netto). To 15,7 proc. różnicy, podobnie wzrośnie stawka godzina dla osób na umowach zlecenie, z 19,70 zł brutto na 22,80 zł brutto. 1 lipca szykuje się kolejna podwyżka, płaca minimalna będzie wynosić 3600 zł brutto (ok. 2800 zł netto), a godzinowa 23,50 zł. 

Podwójna podwyżka wynika z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeśli prognozowany na przyszły rok wskaźnik cen wynosi co najmniej 105 proc., to powinny być ustalone dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia. Początkowo zakładano mniejsze podwyżki - 3383 zł brutto w styczniu i 3450 zł brutto w lipcu, ale ostatecznie zdecydowane się na jej podniesienie do wyżej wymienionego poziomu.

Wraz z wzrostem najniższej krajowej wzrastają inne świadczenia

Jak wskazuje Rzeczpospolita, płaca minimalna wpływa również na inne świadczenia.

Odprawa przy zwolnieniach grupowych

Maksymalna wysokość odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (np. przy zwolnienia grupowych) w okresie styczeń-czerwiec wyniesie 52 350 zł, a od lipca do grudnia 54 000 zł.

Odszkodowanie za mobbing

Pracownicy, którzy zostali ofiarami mobbingu, lub w wyniku takich działań rozwiązali umowę o pracę, mogą dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę - czyli od 1 stycznia 3490 zł, a od 1 lipca 3600 zł

Dodatek za pracę w nocy, czyli tzw. dodatek nocny

Również od płacy minimalnej zależy dodatek za pracę w porze nocnej, który wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę przepracowaną w nocy. Liczony jest w ten sposób, że płacę minimalną dzieli się przez wymiar czasu pracy pracownika w danym miesiącu i od stawki godzinowej oblicza się 20 proc. dodatku.

Wynagrodzenie za przestój w pracy

Wzrośnie także wynagrodzenie za przestój, czyli za czas niewykonywania pracy, jeśli pracownik był gotów do jej wykonywania, ale doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, które wynika z osobistego zaszeregowania stawką godzinową. Jeśli jednak takowa nie została określona, wynosi 60 proc. wynagrodzenia, ale nie może być niższe niż wysokość wynagrodzenia minimalnego za pracę.

Wynagrodzenie gwarancyjne

Podobnie w przypadku wynagrodzenia gwarancyjnego, czyli wypłaty w sytuacji gdy w danym miesiącu ze względu na rozkład pracy w danym miesiącu pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy. Przysługuje mu wtedy minimalne wynagrodzenie za płacę.

Pieniądze to nie wszystko. Piotr Bujak
Sonda
Płaca minimalna 2023 w Polsce. Czy powinna być wyższa?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze