Mobbing

i

Autor: Shutterstock Mobbing

Problemy na rynku pracy

Mobbing w pracy to nie rzadkość! Przerażające wyniki sondażu

2022-07-22 12:33

Aż 26 proc. badanych doświadczyło mobbingu na własnej skórze. 68 proc. ankietowanych nie spotkało się ze zjawiskiem, natomiast 6 proc. nie wyraziło swojego zdania na ten temat - wynika z badania zleconego przez portal wPolityce.pl.

Czym jest mobbing?

Badanie dotyczące mobbingu zostało przeprowadzone przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl. Podczas badania, respondenci zostali zapytani, czy kiedykolwiek doświadczyli mobbingu. Zjawisko mobbingu zostało scharakteryzowane poniższą definicją:

"Mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników" - poinformował portal wPolityce.pl.

Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek

Co czwarty Polak doświadczył mobbingu

Z badania wynika, że zjawiska mobbingu doświadczyło aż 26% ankietowanych. 68 % respondentów nie spotkało się ze zjawiskiem, a 6 % nie wyraziło zdania. Ze względu na spadek bezrobocia oraz wzrost oczekiwań względem miejsca pracy - kwestia zagrożenia mobbingiem coraz częściej pojawia się w dyskursie społecznym oraz medialnym.

Młodsze pokolenie jest bardziej wyczulone na tego typu zjawiska

Wzmożone zainteresowanie tą tematyką jest spowodowane również wejściem na rynek pracy nowego pokolenia - pokolenia wykazującego zdecydowanie mniejszą tolerancję wobec takich zjawisk jak mobbing w porównaniu ze starszymi rocznikami - informuje portal wPolityce.pl. 

Sposób realizacji badania

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 8 do 11 lipca 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1073 osób.

Sonda
Czy spotkaliście się osobiście z mobbingiem w pracy?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze