DZIECI, ZABAWA

i

Autor: SHUTTERSTOCK

Wypadek dziecka poza terenem szkoły - co rodzic wiedzieć powinien?

2018-06-10 10:00

Czerwiec w pełni, w szkołach rozpoczęły się popularne w naszym kraju „zielone szkoły”. To czas kiedy nasze pociechy nie tylko mogą cieszyć się wyjazdem, ale także czas kiedy może dość do nieszczęśliwego wypadku. Dziecko nie jest pod opieką rodziców, a ta spoczywa przez cały wyjazd na rękach opiekunów. Jak wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej każdego roku tylko w samych szkołach podstawowych dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków z udziałem dzieci. Na co w takich sytuacjach powinni zwrócić uwagę rodzice?

Podczas gdy dziecko jest w szkole to obowiązkiem placówki ma obowiązek zapewnić mu należyte bezpieczeństwo. Dotyczy to także wypadków podczas dodatkowych zajęć poza granicami szkoły. Podobnie jest podczas zielonych szkół i innych wyjazdów organizowanych przez placówkę.

- W przypadku wyjazdów na wycieczki czy „Zieloną szkołę” nauczyciele i opiekunowie zobowiązani są do opieki nad dziećmi przez całą dobę. Jeżeli nasze dziecko ulegnie wypadkowi i dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek zaniedbania ze strony szkoły, wówczas możemy dochodzić zadośćuczynienia od organu prowadzącego placówkę – wyjaśnia Marzena Walkowska, Kierownik Zespołu Likwidacji Szkód Centrum Odszkodowań DRB.

Każda placówka edukacyjna bez wyjątku ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku oraz powiadomienia w pierwszej kolejności pogotowia ratunkowego oraz rodziców. Jednak nie wszyscy rodzice mają świadomość, że jeśli dziecko ulegnie poważnemu wypadkowi, dyrektor placówki jest zobowiązany do powołania zespołu powypadkowego. Odpowiedzialny on będzie między innymi za sporządzanie protokołu przeprowadzenia postępowania oraz dokumentacji związanej z wypadkiem. Dokument ten będzie miał ogromne znaczenie w przypadku późniejszego ubiegania się o odszkodowanie.

Trzeba jednak pamiętać, że że placówki edukacyjne i ośrodki wypoczynkowe nie zawsze ponoszą odpowiedzialność za wypadek naszego dziecka. W przypadku szkół, są one zwolnione z odpowiedzialności gdy do zdarzenie doszło poza godzinami zajęć szkolnych. Wówczas dziecko nie podlega opiece nauczyciela.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, powszechna praktyką w szkołach oraz innych placówkach edukacyjnych jest informacja o możliwości zawarcia oferowanego przez firmy zewnętrzne ubezpieczenia NNW.

- Zazwyczaj koszt takiego ubezpieczenia w skali roku jest naprawdę niewielki, jednak rodzice powinni zawsze pamiętać, aby sprawdzić warunki umowy (ogólne warunki ubezpieczenia), bo to od niej będzie zależeć wysokość świadczenia oraz wymiar jego wypłat - radzi Marzena Walkowska z DRB.

Wypadek na „zielonej szkole”. Co dalej?

Zielone szkoły są obarczone jeszcze większym ryzykiem z punktu widzenia opiekunów. W ich trakcie nauczyciel musi sprawować opiekę na uczniami przez całą dobę.

Każdy wypadek, który wydarzył się podczas wyjazdu dziecka rodzic powinien zgłosić do właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego. W takiej sytuacji warto podkreślić, że do zdarzenia doszło w miejscy kiedy prawnie dziecko było „pod opieką szkoły”. W takich sytuacjach do odpowiedzialności poza placówką edukacyjną, może zostać pociągnięty także ośrodek na terenie, którego doszło do zdarzenia. Zdarza się, że do wypadków dochodzi w wyniku zaniechań właścicieli pensjonatów czy hoteli. Oprócz kosztów poniesionych na leczenie, mamy prawo również do zwrotu np. za dojazdy najbliższych do dziecka, czy wizyty kontrolne u lekarzy.

 

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze