Zus

i

Autor: karol Serewis, East News

Zniesienie limitu składek ZUS niezgodne z konstytucją? Już dziś zadecyduje o tym TK

2018-10-30 11:34

We wtorek, 30 października Trybunał Konstytucyjny zadecyduje czy ustawa, dotycząca zniesienia górnego limitu składek ZUS, jest zgodna z konstytucją. Wniosek w tej sprawie złożył do sądu prezydent Andrzej Duda, z powodu ostrej krytyki proponowanych przepisów przez wszystkie największe organizacje pracodawców w kraju.

Ustawa zakłada zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ZUS. Dotychczas próg ten wynosił 30-krotność prognozowanej wysokości średniego wynagrodzenia krajowego. Według założeń od 1 stycznia 2019 r. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe miały być odprowadzane od całości przychodu, tak jak ma to miejsce w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Według szacunków rządzących, budżet państwa miał zyskać na tej zmianie rocznie ok. 5,4 mld zł.

Przeciwko wprowadzeniu przepisów opowiedziały się wszystkie największe organizacje pracodawców w kraju. Konfederacja Lewiatan zawiązała koalicję organizacji pracodawców przeciw zniesieniu limitu tzw. 30-krotności. Pod apelem w tej sprawie, który trafił do premiera oraz ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, podpisało się ponad 60 organizacji, w tym obecne w Radzie Dialogu Społecznego, a także branżowe i regionalne.

Organizacje postulują przyjęcie przez rząd zobowiązania o utrzymaniu górnego limitu podstawy składek na ubezpieczenie społeczne, przynajmniej do 2020 r. i podjęcie rozmów z partnerami społecznymi. Zwracają również uwagę na fakt, że nie udało się w tej sprawie osiągnąć porozumienia ze stroną rządową w Radzie Dialogu Społecznego.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan ustawa narusza przepisy konstytucji RP dotyczące zasad stanowienia prawa i roli dialogu społecznego. Jak podkreślają jej przedstawiciele, wejście nowych regulacji w życie od przyszłego roku może spowodować też duże perturbacje w funkcjonowaniu firm i będzie miało negatywne konsekwencje dla ubezpieczeń społecznych, a także dla rynku pracy.

– Zbliża się koniec roku, a przedsiębiorcy nie wiedzą, czy od nowego roku wejdzie w życie ustawa, która zwiększy koszty prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. To nie buduje zaufania. Podobnie rzecz się ma z ustawą wprowadzającą 12 listopada wolny dzień. To jakiś żart z prawa, społeczeństwa, nie wspominając już o przedsiębiorcach. Z jednej strony mamy Konstytucję Biznesu, z pięknymi zapisami, z drugiej zaś codzienną legislacyjną rzeczywistość, która ma się nijak do uchwalonego wcześniej prawa – komentuje Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Źródło: Superbiz.pl, Konfederacja Lewiatan

Najnowsze