Czego marketing B2B ecommerce może uczyć się od start-upów?

2022-03-01 14:24
Gospodarka
Autor: SHUTTERSTOCK Gospodarka

Nie tylko ostatnie dwa lata pokazują, jak ważna dla biznesu jest elastyczność i szybkie reagowanie na zmieniające się okoliczności. Firmy, które to zrozumiały, uczyły się od najbardziej efektywnego biznesu ostatnich czasów – start-upów oprogramowania. To właśnie wypracowane tam zasady współpracy, podejmowania decyzji i szybkiego wdrażania rozwiązań, które przyjęły nazwę Agile – zwinnego planowania, mogą być wzorem dla innych branż, w tym ecommerce.

Na stale zmieniającym się rynku potrzeba maksymalnego wykorzystania dostępnych zasobów firmy do szybszego reagowania. Czasy światowego kryzysu, jaki przechodzimy obecnie, pokazały marketerom B2B, że skuteczność komunikacji z klientami i realizowanie ich zamówień może stawia przed nimi całkiem nowe wyzwania. To nie tylko skuteczniejsze i szybsze odpowiadania na zapotrzebowanie klienta – informacji o statusach zamówień, powiadomień o wysyłce, dostępne ilości towaru, itp. W czasach kryzysu należy także brać szczególnie pod uwagę utrzymanie zaufania klientów przez spójność komunikacji i zaangażowanie różnych działów firmy.

Czym jest Agile?

Branża programistyczna rozwinęła doskonałe metody współpracy, które mogą zapewnić przewagę także w innych firmach – zwinną metodologię zarządzania projektami – Agile. Jej głównymi zasadami to Widoczność – każdy dział ma możliwość zorientowania się w zakresie prac i dokumentacji, Eksperymentowanie – wykorzystywanie różnych, nawet niestandardowych pomysłów do osiągnięcia celu, Iteracja – czyli praca w stale określonych, krótkich przedziałach  czasu i ewaluowanie wyników, Współpraca – codzienne, 10-15 minutowe spotkania zespołów i działów, daje wiedzę o postępach i możliwość wymiany doświadczeń, Efektywność – dzięki skupieniu na produktywności, szybką identyfikację priorytetów minimalizuje się zbędną pracę.

Jacek Bartosiak: Chińczycy są wściekli na Rosję [Super Raport]

Jak więc przekuć, to co w branży programistycznej spowodowało ogromny wzrost produktywności w ostatniej dekadzie, by rozwinąć komunikację B2B w ecommerce? Istnieje kilka prostych zasad:

Skoncentruj działania

Podczas każdego kryzysu różne działy mogą dążyć do szybkiego rozwiązania problemu, który może jednak stać w sprzeczności z działaniami innych. Dlatego wysiłki i pomysły marketerów muszą iść w parze z prioretyzacją zadań i rozwiązań, by maksymalnie skoncentrować aktywność firmy i jej zasoby. Dzięki właściwemu podejściu do eksperymentowania, możesz szybko ustalić, które pomysły można łatwo przetestować, i dopiero na tej podstawie wyciągać wnioski i podejmować działania

Komunikacja wewnętrzna

Dzięki badaniom firmy CoSchedule wiemy, że marketerzy, którzy dokumentują swoje cele, jak również procesy ich realizacji, mają pięciokrotnie większą szansę na sukces. Dlatego widoczność planowania dla innych działów – spoza marketingu, może zwiększyć istotnie prawdopodobieństwo sukcesu podejmowanych działań

To w prosty sposób przekłada się na inną zasadę - współpracę, którą promuje metodologia Agile. W zespołach wielofunkcyjnych, spotykających się na krótkie codzienne spotkania, mogą wziąć udział przedstawiciele działu obsługi klienta, sprzedaż czy IT. Wymiana informacji między nimi, znajomość ich możliwości i ograniczeń, a także wspólne omawiania pomysłów, da marketerom narzędzia do reagowania w zmiennych okolicznościach.

Ustalanie priorytetów

Metodologia Agile podpowiada, by definiować i mierzyć sukcesy każdego pomysłu w jak najkrótszym możliwym czasie, dzięki Iteracji. Mając to na uwadze, zespół marketingowy może szybko ustalić priorytety kanałów i rodzaje informacji, które są najbardziej efektywne w komunikacji z klientami B2B. Daje to nie tylko możliwość skupienia się na szybkim tworzeniu treści, ale także pomaga sprawdzić, czy któreś komunikaty nie giną w szumie. Proces ten jest kluczową zaletą metodologii Agile, która przyczynia się do osiągnięcia celu i znacznym zwiększeniu efektywności przez skoncentrowanie wysiłków.

Sonda
Czy korzystasz z ulgi na internet?

Integracja komunikacji i handlu

Strategia komunikacji i oparcie jej na metodologii Agile, to nie wszystko. Wiele firm zmaga się często z aktualizacją publikowanych treści na stronach handlowych, co prowadzi nierzadko do niepotrzebnego powielania kanałów, rozbieżności komunikatów na różnych stronach, co negatywnie wpłynie na zasięg Twoich kluczowych przekazów. Naprzeciw temu wychodzi najnowszy trend w marketingu B2B – integracja nowoczesnego zarządzania treścią z tradycyjnymi funkcjami handlowymi. Wprowadzając połączone możliwości, takie jakie oferuje LIferay - publikowanie treści, pomiaru i kierowania odbiorców do platformy handlu cyfrowego, marketerzy są w stanie zwiększyć wykrywalność kluczowych treści w kontekście ścieżki zakupowej. Zarządzanie oddzielnymi stronami marketingowymi i portalami zakupowymi już nie wystarczy. Od 2020 roku kupujący B2B szybko przestawiają się na zakupy online, a ukształtowane w tym okresie nawyki i oczekiwania utrzymają się po ustaniu obecnego kryzysu. W miarę normalizacji sytuacji, sprzedawcy B2B i marketerzy cyfrowi powinni przenieść sprawdzone rezultaty strategii komunikacyjnej na długoterminową integrację komunikacji z klientami.  Wykorzystując te nowe zachowania w ramach kanału handlu cyfrowego, przygotują się na wszelkie przyszłe kryzysy.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze