Ściągnij: kompletne stenogramy z ostatnich minut lotu tupolewa za darmo do pobrania - pobierz pełny zapis z czarnych skrzynek po katastrofie w Smoleńsku

2010-06-01 21:57

MSWiA udostępniło stenogramy z ostatnich minut lotu prezydenckiego Tu-154M. Katastrofa w Smoleńsku wydaje się być wynikiem kilku nieszczęśliwych zbiegów okoliczności. Przeczytaj kompletny zapis z czarnych skrzynek lub ściągnij za darmo plik PDF z zapisem.

Pobierz: zapis stenogramów z tupolewa (PDF)

1 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:02:48,6 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:02:51,3 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:02:54,6 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:02:59,2 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:03:08,1 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:03:12,1 – członek załogi – (niezrozumiałe) za wielką wodę...
8:03:17,4 – członek załogi - (niezrozumiałe) Dowódca mówił.

2 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:03:20,1 – drugi pilot – (niezrozumiałe) za wielką wodę...
8:03:22,3 – drugi pilot – (niezrozumiałe) za wielką wodę na czterogwiazdkowego generała.
8:03:30,8 – drugi pilot – I teraz tak zapierdala, bo musi jeszcze nalatać 40 godzin.
8:03:35,8 – drugi pilot – Nie, a jak nie może, to wiesz, wtedy zapierdala do Poznania.
8:03:47,0 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:03:54,1 – nieokreślony rozmówca – Na koniec kariery pewnie jeszcze (niezrozumiałe) za odpowiednią (niezrozumiałe)
8:04:02,4 – kontroler ruchu lotniczego – DHS contact Minsk 118 correction 120,125.
8:04:04,1 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe) dowódca nie wiedział (niezrozumiałe)
8:04:11,4 – nieokreślony rozmówca – To będzie... makabra będzie. Nic nie będzie widać.
8:04:15,4 – kontroler ruchu lotniczego – DCMHS.
8:04:16,7 – drugi pilot – Cargo.
8:04:19,7 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:04:29,6 – kontroler ruchu lotniczego – DCMHS.
8:04:33,1 – DCMHS – Go ahead.

3 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:04:34,3 – kontroler ruchu lotniczego – Contact Minsk 120,125.
8:04:39,1 – DCMHS – Minsk 120,125, DCMHS, good bye.
8:04:43,5 – kontroler ruchu lotniczego – Bye.
8:04:49,1 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:04:57 – drugi pilot – No właśnie, nic się nie dorobił.
8:04:58,8 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:05:58,8 – kontroler ruchu lotniczego – Polish Air Force, 101, contact Minsk 118,975.
8:06:05,0 – członek załogi – 118,975, Polish Air Force 101, thank you, good day.
8:06:09,9 – kontroler ruchu lotniczego – Bye.
8:06:11,1 – drugi pilot – "Do swidanija" się mówi.
8:06:12,7 – członek załogi – Właśnie nie wiem, czy to jest "Do swidanija", czy...
8:06:14,2 – drugi pilot – A jak?
8:06:14,5 – członek załogi – Ja nie zgodziłbym się...
8:06:16,3 – drugi pilot – "Dobroje ranieco".
8:06:18,5 – drugi pilot – Powiedz tak, zobaczymy czy załapie (śmiech).
8:06:27,0 – drugi pilot – Dobroje ranieco.

Czytaj dalej >>>4 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:06:31,6 – członek załogi – Mińsk-Control, Polish Air Force 1-0-1, dzień dobry, FL 3-3-0, over Minsk.
8:06:36,6 – kontroler ruchu lotniczego – Polish Air Force 1-0-1, Mińsk-Control, dobry... dzień dobry, Radar Control.
8:06:45,3 – drugi pilot – (śmiech) mówiłem (niezrozumiałe)
8:06:49,1 – kontroler ruchu lotniczego – Aeroflot 141, pracujcie Mińsk-Kontrol 133, 425.
8:06:55,5 – drugi pilot – Co? Oczywiście, że nie.
8:06:56,2 – 141 – 133, 425 powtórzcie
8:06:57,6 – dowódca statku powietrznego – Jasiek go pytał
8:06:59,1 – drugi pilot –Co?
8:06:59,7 – kontroler ruchu lotniczego – Prawidłowo?
8:07:01,2 – dowódca statku powietrznego – Jasiek go pytał.
8:07:01,5 – 141 – 33,425, dziękuję, do widzenia, Aerofłot 141.
8:07:02,5 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe) trzy.
8:07:07,1 - kontroler ruchu lotniczego – Polish Air Force 1-0-1, what FL are you going to reach to ASKIL?
8:07:08,4 - nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)

5 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:07:12,1 - nieokreślony rozmówca - Three thousand nine hundred.
8:07:14,1 - członek załogi - 3900 Polish Air Force 1-0-1.
8:07:16,9 - kontroler ruchu lotniczego - OK.
8:07:17,8 - kontroler ruchu lotniczego - Report when ready for descent.
8:07:20,5 - członek załogi - Yeah.
8:07:29,3 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:07:34,6 - drugi pilot - No pewnie.
8:07:37,3 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:07:48,5 - drugi pilot - Dobra.
8:07:49,3 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:07:54,4 - drugi pilot - Dawaj następne.
8:07:56,3 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:07:59,4 - 141 - Mińsk - Aerofłot 141.
8:08:02,1 - kontroler ruchu lotniczego - Tak, ja pewnie przez pomyłkę, 133,55.
8:08:06,1 - 141 - 133,55, z Wilnem, do widzenia, dziękuję.
8:08:32,7 - drugi pilot - Postanowiliście?

6 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:08:33,9 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:08:36 - drugi pilot - Co?
8:08:36,4 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe) Michalak
8:08:39 - drugi pilot - Wiesz...
8:08:40,9 - drugi pilot - Wiesz co, to akurat będzie (niezrozumiałe).
8:08:42,6 - drugi pilot - Idealnie
8:08:43,8 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:08:48,9 - drugi pilot - Wiesz co...
8:08:52,5 - dowódca statku powietrznego - E tam.
8:08:55,3 - drugi pilot - (niezrozumiałe)
8:09:17 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:09:22,1 - członek załogi - Minsk-Control, PLF, Polish Air Force 1-0-1, ready for descent.
8:09:27,0 - kontroler ruchu lotniczego - Polish Air Force 1-0-1, now descent to FL 3900 meters.
8:09:35,7 - członek załogi - Descending to FL 3900 meters, Polish Air Force 1-0-1.
8:09:40,7 - dowódca statku powietrznego - Mały gaz.

Czytaj dalej >>>


7 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:09:41,7 – stewardessa – Mały gaz.
8:09:47,3 – dowódca statku powietrznego – I WN-y.
8:09:48,0 – stewardessa – Są WN-y.
8:09:49,6 – nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe).
8:09:52,2 – członek załogi – Mogę kartę?
8:09:53,1 – dowódca statku powietrznego – Bardzo proszę.
8:09:54,0 – członek załogi – Procedura.
8:09:56,0 – dowódca statku powietrznego – Jeszcze nieznana.
8:09:57,4 – członek załogi  -  Dane do lądowania.
8:09:59,3 – drugi pilot – Częściowo zapisane.
8:10:00,5 – członek załogi – TKS. Mamy kurs 72, rodzaj pracy GPK.
8:10:06,0 – nieokreślony rozmówca (niezrozumiałe)
8:10:07,2 – członek załogi – RW, nastawniki. RW.
8:10:12,1 - dowódca statku powietrznego – kurs pasa za chwileczkę.
8:10:13,9 - członek załogi – Paliwo.

8 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:10:14,9 - drugi pilot - Około 11 ton do lądowania.
8:10:15,1 - 1958 - Dzień dobry, Mińsk-Kontrola, Bieławija 19-58, jestem na kursie 085, nabieramy 190-y poziom, podpisano 9-100.
8:10:16,8 - kontroler ruchu lotniczego - Potwierdzam.
8:10:19,3 - drugi pilot - Dobra, nie ustawiamy jeszcze.
8:10:21,1 - dowódca statku powietrznego - Ustawimy sobie 2-5-9, z tamtej strony.
8:10:23,9 - kontroler ruchu lotniczego - Białoruski 19-85...58,
Mińsk-Kontrola, dzień dobry, kontrola wtórna, na zmienionym kursie
kontynuujcie nabór 7500 metrów.
8:10:31,9 - 1958 - Na zmienionym kursie 7500 metrów nabieramy, 19-58.
8:10:37,3 - członek załogi - (niezrozumiałe)
8:10:40,6 - dowódca statku powietrznego - Nic takiego.
8:10:41,7 - członek załogi - Aha.
8:10:45,6 - dowódca statku powietrznego - Kurs pasa 2-5-9 ustawiony.
8:10:47,8 - drugi pilot - U mnie też.
8:10:48,9 - drugi pilot - U mnie też.
8:10:51,3 - drugi pilot - Ja też tak "maju".

9 – STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:11:01,5 – drugi pilot – Nie, no ziemię widać... Coś tam widać... Może nie będzie tragedii...
8:11:07,2 – drugi pilot – Masz coś do pisania?
8:11:10,0 – członek załogi – Tak, mam.
8:11:16,7 – drugi pilot – To co? Powoli się szykujemy.
8:11:22,1 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:11:23,2 – kontroler ruchu lotniczego – German-Cargo 5-1-0, Contact Moscow on 128,8.
8:11:29,5 – nieokreślony rozmówca – Dziś kurs, temperatura, ciśnienie ...(niezrozumiałe).)
8:11:30,2 – inny statek powietrzny 510 – 128,8, German-Cargo 5-1-0, bye-bye.
8:11:33,4 – kontroler ruchu lotniczego – bye.
8:11,34,7 – inżynier pokładowy – Mogę jeszcze ciśnienie i temperaturę?
8:11:36,5 – członek załogi – Skąd mam wiedzieć ...(niezrozumiałe)?
8:11:38,5 – drugi pilot – Nie wiem. Nie, powiedz jaka jest temperatura. Ziiiiimno. (śmiech)
8:11:43,6 – nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:11:46,3 – nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:11:50,8 – drugi pilot – Ziiiiimno.

Czytaj dalej >>>10 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:11:51,3 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:11:52,1 - drugi pilot - Nie.
8:12:17,1 - drugi pilot - (niezrozumiałe) nie
8:12:19,9 - dowódca statuku powietrznego - Nie.
8:12:20,7 - drugi pilot - Widzimy jeszcze?
8:12:22,3 - kontroler ruchu lotniczego - Białoruski 19-58, na zmienionym kursie kontynuujcie wznoszenie 9100.
8:12:27,9 - 1958 - Na kursie 0-85, kontynuujmy wznoszenie 9100 Bieławija 19-58.
8:12:28,9 - drugi pilot - (Z naborem do dziewięciu, tak?)(Z naborem do dziewięciuset?)
8:12:31,7 - dowódca statku powietrznego - Do 9100.
8:13:10,1 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:13:28,6 - drugi pilot - Ile?
8:13:30,2 - nieokreślony rozmówca - 2-5-2.
8:13:33,5 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:13:35,6 - stewardessa - A nie mówiłam, że ja?

11 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:13:37,6 – nieokreślony rozmówca – (10 godzin)
8:13:39,1 – dowódca statku powietrznego – Nie, Basia (niezrozumiałe)
8:13:50,2 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:14:06,5 – kontroler ruchu lotniczego – Polish 1-0... Polish Air Force 1-0-1, for information at 06:11 Smoleńsk visibility 400 meters fog.
8:14:24,3 – nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe).
8:14:25,4 – członek załogi – Roger, Polish Air Force 1-0-1.
8:14:30,1 – kontroler ruchu lotniczego – (niezrozumiałe) dzień dobry, podchodzimy do punktu RATIN na 9600 metrów, na zmianę 3-4-0.
8:14:37,8 – 1958 – Kurs ASKIL, nabieramy 9100, Bieławija 19-58
8:14:44,5 – kontroler ruchu lotniczego – Aerofłot 258. Mińsk-Kontrola, dzień dobry, kontrola wtórna, kod transpondera 51-31, na zmianę jaki poziom usłyszałeś?
8:14:50,2 – 285 – 3-4-0, jeśli można, Aerofłot 2-8-5.
8:14:50,8 – członek załogi – (niezrozumiałe)
8:14:53,9 – drugi pilot – Co?
8:14:54,3 – członek załogi – (niezrozumiałe)

12 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:14:54,9 - kontroler ruchu lotniczego - Aerofłot 285-ty, nabierajcie 340.
8:14:58,6 - 285 - Nabieram, poziom 3-4-0, SQUAWK 51-31 ustawiliśmy, gotowi na LETKI.
8:15:03,3 - kontroler ruchu lotniczego - Proszę, LETKI prosto.
8:15:05,6 - 285 - I przyjmujemy kurs prosto na LETKI, Aerofłot 2-8-5.
8:15:07,6 - (członek załogi) - To tak nie za dużo, co?
8:15:11,3 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:15:24,5 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:15:29,2 - stewardessa - Mamy paliwo (niezrozumiałe).
8:15:42,1 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:15:59,1 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:16:11,9 - drugi pilot - A nie wiesz, czy (niezrozumiałe) z pogodą w kraju,co?
8:16:17,2 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:16:29,7 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:16:34,7 - drugi pilot - Ale 10-ta i mgła?
8:16:38,1 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)

Czytaj dalej >>>13 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:16:45,6 - drugi pilot - Daj te rozpiszę,(co ci wcześniej dałem).
8:16:48,8 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:16:52,9 - nieokreślony rozmówca - Jeszcze raz.
8:16:53,5 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:16:59,7 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:17:25,8 - kontroler ruchu lotniczego - Aerofłot - 2-8-5, pracuje Mińsk-Kontrola, 120,125.
8:17:31,9 - 285 - 120,125, wszystkiego dobrego, Aerofłot 285.
8:17:33,9 - dowódca statuku powietrznego - (niezrozumiałe) Basiu.
8:17:40,2 - dowódca statuku powietrznego - Nieciekawie, wyszła mgła, nie wiadomo czy wylądujemy.
8:17:43,6 - stewardessa - Tak? (niezrozumiałe).
8:18:09,2 - nieokreślony rozmówca - A jeśli nie wylądujemy, to co?
8:18:13,0 - dowódca statuku powietrznego – Odejdziemy.
8:18:14,2 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe).
8:18:17,2 - nieokreślony rozmówca - Jaką informację już posiadamy (niezrozumiałe) do Warszawy?

14 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:18:19,9 - nieokreślony rozmówca - Koło siódmej.
8:18:22,2 - nieokreślony rozmówca - Ile mamy paliwa?
8:18:24,7 - drugi pilot - Mamy około 13-12,5 tony.
8:18:32,1 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:18:32,3 - drugi pilot - Da radę!
8:18:33,3 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:18:49,1 - dowódca statku powietrznego - Może wylądował, może dowiedz się, czy jest mgła.
8:18:51,1 - 331 - Mińsk-Kontrola, dzień dobry, Transaero 331, podchodzę do punktu ASKIL, poziom 9600, na zmianę 3.2.0.
8:18:52,9 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:19:02,1 - kontroler ruchu lotniczego - Dzień dobry, Transaero 3-3-1, Mińsk-Kontrola, kontrola wtórna, zezwalam kurs na LETKI, nabierajcie poziom 3-2-0, SQUAWK 51-35.
8:19:14,0 - nieokreślony rozmówca - Remek (niezrozumiałe), wiesz?
8:19:15,8 - 331 - Kurs LETKI, nabieram 3-2-0, SQUAWK 51-35, Transaero 331.
8:19:17,4 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)

15 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:19:24,8 – dowódca statku powietrznego – A później podejdziemy i zobaczymy.
8:19:24,8 – drugi pilot – podejdziemy, zobaczymy.
8:19:43,4 – drugi pilot – Miałem tak, miałem tak. A jak już wylądowaliśmy (niezrozumiałe)
8:29:49,6 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe) tylko w Gdańskim mieliśmy (niezrozumiałe) a na Gdańsku (niezrozumiałe)
8:20:07,7 – drugi pilot – Tu jakby było 2-5-9, byłoby nawet lepiej, bo by było nie pod słońce.
8:20:12,9 - nieokreślony rozmówca – Mhmm...
8:20:35,5 – dowódca statku powietrznego – 7-6
8:20:36,9 – stewardessa - 7-6
8:20:37,7 – nieokreślony rozmówca – I jeden poziom zostaw.
8:20:44,1 – dowódca statku powietrznego – A nawet 7-8
8:20:45,9 – stewardessa – 7-8
8:20:54,9 – nieokreślony rozmówca – Jest 7-8
8:20:59,4 – stewardessa - Artuś, zapinamy pasy?
8:20:59,4 - dowódca statku powietrznego – Pasy zapinamy.

Czytaj dalej >>>16 – STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:21:08,3 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe).
8:21:17,6 – drugi pilot – Ty patrz po kierunku. Arek, wysokość po odległości ci czytać?
8:22:11,2 – kontroler ruchu lotniczego – Polish Air Force 1-0-1, position ASKIL, contact Moscow-Control on 128,8 good bye.
8:22:18,8 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:22:19,6 – członek załogi – 128,8, Polish Air Force 1-0-1, thank you, bye.
8:22:28,9 – dowódca statku powietrznego – (niezrozumiałe)
8:22:31,8 – nieokreślony rozmówca – Słucham?
8:22:32,4 - nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:22:34,3 – członek załogi - Moscow-Control, Polish Air Force 1-0-1, good day, at FL 3900 feet, over ASKIL and we are ready for further descent.
8:22:35,2 – drugi pilot – w dół panie Arek.
8:22:39,0 – kapitan statku powietrznego – mały gaz.
8:22:39,8 – mechanik pokładowy – mały gaz.
8:22:43,6 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)

17 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:22:45,2 - kontroler ruchu lotniczego - E... PLF 1-0-1, moscow-Control, good morning, descent to 3600 meters and then contact... Kopax freguency 124,0.
8:22:45,3 - nieokreślony rozmówca - (Widać.)/(Witaj.)
8:22:46,2 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:23:00,4 - członek załogi - Descending 3600 meters and contact 124,0, PLF 1-0-1, thank you bye.
8:23:00,4 - stewardessa - Dowódco.
8:23:01,1 - członek załogi - Dowódco.
8:23:01,8 - nieokreślony rozmówca - Panie kapitanie, czy jak już wylądujecie (niezrozumiałe), czy ja mogę się spytać?
8:23:08,4 - dowódca statuku powietrznego  - Bardzo proszę.
8:23:11,2 - drugi pilot - 3300, tak?
8:23:12,8 - członek załogi - 3600 metrów?
8:23:14,7 - drugi pilot - Zgadza się.
8:23:25,2 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:23:16,1 - członek załogi - Będziemy mówić po rusku?
8:23:17,8 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)

18 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:23:20,7 - nieokreślony rozmówca - To jest...
8:23:21,7 - dowódca statku powietrznego - Tak.
8:23:26,0 - drugi pilot - Pamiętaj, w metrach.
8:23:27,4 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:23:29,9 - dowódca statku powietrznego - Korsaż-Start, polski 101, dzień dobry.
8:23:33,7 - kontroler ruchu lotniczego - Polski 1-0-1, Korsaż odpowiedział.
8:23:39,6 - dowódca statku powietrznego - Na dalszą prowadzącą, zmniejszamy wysokość 3600 metrów.
8:23:47,3 - kontroler ruchu lotniczego - Polish Foxtrot 1-0-1, pozostałość paliwa, ile macie paliwa?
8:23:55,0 - dowódca statku powietrznego - Pozostało 11 ton.
8:23:58,3 - dowódca statku powietrznego - 7-8.
8:23:59,2 - inżynier pokładowy - 7-8.
8:23:59,7 - kontroler ruchu lotniczego - A jakie macie lotnisko zapasowe?
8:24:03,8 - dowódca statku powietrznego - Witebsk, Mińsk.
8:24:08,3 - kontroler ruchu lotniczego - Witebsk, Mińsk, prawidłowo?
8:24:10,7 - dowódca statku powietrznego - Prawidłowo zrozumiałeś.

Czytaj dalej >>>19 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:24:12,6 - dowódca statku powietrznego - 8-0.
8:24:13,3 - stewardessa - 8-0.
8:24:16,3 - 044 - Chłopaki, Rafał z tej strony, przejdźcie na 123,45.
8:24:20,7 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:24:20,8 - dowódca statuku powietrznego - OK
8:24:22,3 - kontroler ruchu lotniczego - PLPH - 2-0-1, na Korsażu mgła, widzialność 400 metrów.
8:24:22,9 - członek załogi - Już mam.
8:24:23,5 - drugi pilot - Arek, ty gadaj, ja przejdę.
8:24:33,1 - dowódca statku powietrznego - Zrozumiałem, proszę podać warunki meteo.
8:24:37,0 - drugi pilot - Artur.
8:24:40,0 - kontroler ruchu lotniczego - Na Korsażu mgła, widzialność 400 metrów. 4-0-0 meters.
8:24:48,1 - drugi pilot - Artur, jestem
8:24:49,2 - dowódca statku powietrznego - Temperaturę i ciśnienie poproszę.

20 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:24:49,7 – 044 – No witamy Ciebie serdecznie. Wiesz co, ogólnie rzecz biorąc, to pizda tutaj jest. Widać jakieś 400 metrów około i na nasz gust podstawy są poniżej 50 metrów, grubo.
8:24:51,2 – kontroler ruchu lotniczego – Temperatura 2. ciśnienie 7-45, 7-4-5, warunków do lądowania nie ma.
8:55:01,1– dowódca statku powietrznego – Dziękuję, jeśli można to spróbujemy podejścia, ale jeśli nie będzie pogody, to odejdziemy na drugi krąg.
8:25:04,3– drugi pilot – A wyście wylądowali już?
8:25:05,8 – 044 – No, nam się udało tak w ostatniej chwili wylądować. No, natomiast powiem szczerze, że możecie spróbować, jak najbardziej. Dwa APM-y są, bramkę zrobili, tak że możecie spróbować, ale... Jeżeli wam się nie uda za drugim razem, to proponuję wam lecieć na przykład do Moskwy, albo gdzieś.
8:25:12,3 – kontroler ruchu lotniczego – 1-0-1, po próbnym podejściu wystarczy wam paliwa na zapasowe?
8:25:19,1 – dowódca statku powietrznego – Wystarczy.
8:25:19,6 - kontroler ruchu lotniczego - Zrozumiałem.
8:25:22,9 – dowódca statku powietrznego – Proszę o pozwolenie na dalsze zniżanie.
8:25:24,8 – drugi pilot – Dobra, przekaże to Arkowi, na razie, heja.

 

21 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:25:25,3 - kontroler ruchu lotniczego - 1-0-1, z kursem 40 stopni,zniżanie 1500.
8:25:28,5 - 044 - No heja.
8:25:32,0 - dowódca statku powietrznego - 1500 z kursem 40 stopni.
8:25:37,0 - dowódca statku powietrznego - Mały gaz.
8:25:37,8 - inżynier pokładowy - Mały gaz.
8:25:38,9 - członek załogi - 1500 (niezrozumiałe)
8:25:41,5 - drugi pilot - 49.
8:25:43,9 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:25:48,7 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:25:51,2 - nieokreślony rozmówca - Areczku!
8:25:52,5 - nieokreślony rozmówca - Artur tam jest.
8:25:55,0 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:25:55,1 - drugi pilot - Na ich oko jakieś 400 widać, 50 metrów podstawy.
8:25:57,6 - nieokreślony rozmówca - Ile?
8:25:59,0 - nieokreślony rozmówca - 400 metrów widać, 50 metrów podstawy (niezrozumiałe).

Czytaj dalej >>>


22 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:26:04,5 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe).
8:26:05,2 – drugi pilot – Nie, im się udało.
8:26:07,9 – drugi pilot – Mówi też, że mgła (niezrozumiałe)
8:26:11,1 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe).
8:26:17,1 – kapitan statku powietrznego – Panie dyrektorze, wyszła mgła...
8:26:19,1 – kapitan statku powietrznego – W tej chwili w tych warunkach, które są obecnie, nie damy rady usiąść.
8:26:26,0 – kapitan statku powietrznego – Spróbujemy podejść, zrobimy jedno zajście, ale prawdopodobnie nic z tego nie będzie.
8:26:31,6 - kapitan statku powietrznego – Jak się okaże (niezrozumiałe), to co będziemy robili?
8:26:38,1 - kapitan statku powietrznego – Paliwa nam tak dużo nie wystarczy do tego (niezrozumiałe).
8:26:43,6 – nieokreślony rozmówca (dyr. Kazana) – No, to mamy problem...
8:26:44,8 - kapitan statku powietrznego – Możemy pół godziny powisieć i odlecieć na zapasowe.
8:26:47,7 – nieokreślony rozmówca – Jakie zapasowe?
8:26:48,8 - kapitan statku powietrznego – Mińsk albo Witebsk.
8:27:03,3 – drugi pilot – Do ilu schodzimy?
8:27:05,1 – drugi pilot – Sześciuset?

23 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:27:05,9 – nieokreślony rozmówca – 1500.
8:27:07,8 – nieokreślony rozmówca – 4900.
8:27:09,4– dowódca statku powietrznego – Na 7-4-5.
8:27:11,4 – drugi pilot – Ile?
8:27:12,7 – dowódca statku powietrznego – 7-4-5.
8:27:15,3 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:27:17,9 – drugi pilot – 7-4-5. tak?
8:27:19,3 – dowódca statku powietrznego – 2 stopnie, 7-4-5.
8:27:21,0 – nieokreślony rozmówca – 2 stopnie
8:27:23:7 – inżynier pokładowy – 2 stopnie, 7-4-5.
8:27:25,2 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:27:31,7 - nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:27:32,9 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:27:34,7 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:27:45,9 – dowódca statku powietrznego – Spytaj Artura, czy grube są te chmury.
8:27:50,2 – drugi pilot – Ja nie wiem, czy oni będą, ten... Czy oni jeszcze będą.

24 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:27:52,5 - drugi pilot - Dobra, przejdę
8:27:55,9 - drugi pilot - Artur, jesteś tam jeszcze?
8:27:58,0 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:27:58,8 - pokład - (niezrozumiałe) zakończyłem zrzut. zniżanie na wschód.
8:28:02,5 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:28:04,0 - pokład - Pozwolili.
8:28:06,6 - 044 - Jestem Remek.
8:28:08,2 - drugi pilot - A Remuś, spytaj Artura, czy... A może ty wiesz, czy grube te chmury są?
8:28:22,4 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:28:33,3 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:28:40,9 - drugi pilot - Ile?
8:28:42,4 - dowódca statku powietrznego - 9-9, trzymaj.
8:28:44,4 - drugi pilot - 9-9.
8:28:45,4 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe).
8:28:47,5 - 044 - Około 400-500 metrów.

Czytaj dalej >>>


25 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:28:50,5 - członek załogi - Stanąć na kurs?
8:28:51,5 - dowódca statku powietrznego - Nie.
8:28:51,7 - członek załogi - Około 400-500 metrów.
8:28:54,7 - drugi pilot - Ale to grubość?
8:28:57,6 - nieokreślony rozmówca - Widać.
8:29:00,5 - 044 - Jesteś tam?
8:29:03,1 - drugi pilot - Ale grubość tych chmur 400-500 metrów??
8:29:08,4 - 044 - Z tego, co pamiętamy, na 500 metrach jeszcze byliśmy nad chmurami.
8:29:13,5 - drugi pilot - A... Na 500 metrach nad chmurami... Dobra, dobra, dzięki.
8:29:17,5 - 044 - A... Jeszcze jedno... APM-y są oddalone od progu pasa jakieś 200 metrów.
8:29:24,8 - drugi pilot - Dzięki.
8:29:27,0 - drugi pilot - APM-y rozstawili.
8:29:29,6 - drugi pilot - Od progu pasa 200 metrów.
8:29:29,8 - dowódca statku powietrznego - Spytaj, czy Rosjanie już przylecieli.
8:29:34,9 - drugi pilot - A Rosjanie już przylecieli?

26 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:29:37,7 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:29:40,0 – 044 – Ił 2 razy podchodził i chyba gdzieć odlecieli.
8:29:44,4 – drugi pilot – No rozumiem, dzięki.
8:29:46,3 – drugi pilot – Słyszałeś?
8:29:46,7 – kapitan statku powietrznego – Fajnie.
8:29:47,9 – kapitan statku powietrznego – Kto tam jest?
8:29:51,0 – drugi pilot – U ciebie też?
8:29:53,5 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:29:57,4 – kapitan statku powietrznego – Tak Arku (lub) Bartku
8:29:58,1 – nieokreślony rozmówca – On mówi...
8:29:58,3 – drugi pilot – wysokościomierze 9-9-3/7-4-5.
8:30:01,4 – członek załogi – ILS niestety nie mamy. Kurs lądowania 2-5-9 ustawiony. ARK mamy przygotowane, 310/640, nastrojone. Piątka, szóstka, automat ciągu.
8:30:07,7 – kapitan statku powietrznego – 7-8.
8:30:10,2 – kapitan statku powietrznego – Korsaż, polski 101, utrzymujemy 1500.

27 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:30:14,2 - kontroler ruchu lotniczego - Aaa.... Polski 1-0-1, według ciśnienia 7-4-5, zniżanie 500.
8:30:21,9 - dowódca statku powietrznego - Według ciśnienia 7-4-5, schodzimy, 500 metrów, polski 101.
8:30:23,0 - stewardessa - Jest 7-8.
8:30:25,6 - nieokreślony rozmówca - Robercik ustawisz... Dziękuje
8:30:26,4 - kontroler ruchu lotniczego - Polski 1-0-1, kurs 79.
8:30:31,1 - dowódca statku powietrznego - Kurs 79, polski 101.
8:30:32,7 - nieokreślony rozmówca - Na razie nie ma decyzji prezydenta, co dalej robić (dyrektor Kazana).
8:30:35,2 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:30:37,9 - członek załogi - Yyy.. do 500 dostaliśmy zgodę, czyli do...
8:30:41,2 - dowódca statku powietrznego - Tak.
8:30:42,9 - dowódca statku powietrznego - Do wysokości kręgu.
8:30:43,9 - drugi pilot - Do wysokości kręgu.
8:30:45,1 - drugi pilot - Najgorsze tam jest, że jest dziura, tam są chmury i wyszła mgła...
8:30:45,3 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)

Czytaj dalej >>>


28 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:30:53,6 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:30:54,5 – drugi pilot – No i...
8:30:54,4– dowódca statku powietrznego – Co z nami, Basiu?
8:30:55,5 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:30:58,3 – drugi pilot – Do 500 metrów.
8:31:00,4 – dowódca statku powietrznego – Dobra.
8:31:01,0 – członek załogi – Yyy... piątka, szóstka, automat ciągu.
8:31:03,9 – dowódca statku powietrznego – Piąta, szóstka, automat ciągu.
8:31:05,9 – nieokreślony rozmówca – Podchodzi do lądowania
8:31:07:1 – drugi pilot – Wychodzi, że aaa... TAWS, wystarczy, żeby Ziętas wprowadził.
8:31:10,9 – drugi pilot – (niezrozumiałe)
8:31:17,7 – członek załogi – I w tym momencie mamy 5 mil od centralnej.
8:31:28,5 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:31:50,7 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:31:55:3 – drugi pilot – Tak, a jesteśmy 5 mil gdzie?

29 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:31:56,4 – automatyczne wskazanie – Z boku.
8:31:57,1 – drugi pilot – (niezrozumiałe)
8:31:57,8 – kontroler ruchu lotniczego – PLF 1-0-1, tu Korsaż.
8:32:01,4 – dowódca statku powietrznego – Odpowiadamy.
8:32:02,7 – kontroler ruchu – Zajęliście 500 metrów
8:32:05,8 – dowódca statku powietrznego – Na razie nie, 1000, schodzimy.
8:32:08,0 – kontroler ruchu lotniczego – Zrozumiałem.
8:32:12,6 – nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:32:14,4 – nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:32:15,7 – nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:32:16,9 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:32:55,8 – dowódca statku powietrznego – Podchodzimy do lądowania. W przypadku nieudanego podejścia, odchodzimy w automacie.
8:32:58,8 – stewardessa – W automacie.
8:33:01,4 – drugi pilot – Dasz, Arek (niezrozumiałe)
8:33:23,6 – nieokreślony rozmówca - Paliwo.

30 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:33:25,1 - inżynier pokładowy - Aktualnie mamy 12 ton.
8:33:29,7 - nieokreślony rozmówca - 200 metrów.
8:33:40,1 - kontroler ruchu lotniczego - PLF 1-0-1, wysokość 500?
8:33:45,4 - dowódca statku powietrznego - Podchodzimy do 500 metrów.
8:33:47,2 - kontroler ruchu lotniczego - Zrozumiałem.
8:33:57,3 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:33:59,6 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:34:07,3 - dowódca statku powietrznego - 7-0
8:34:08,5 - stewardessa - 7-0
8:34:17,5 - dowódca statku powietrznego - Odblokuj gazy
8:34:18,7 - stewardessa - 7-0 ustawione i gazy odblokowane.
8:34:21,5 - dowódca statku powietrznego - Automat.
8:34:22,6 - stewardessa - I automat włączony.
8:34:27,9 - nieokreślony rozmówca - 400 redukuję.
8:34:34,3 - dowódca statku powietrznego - (niezrozumiałe)

Czytaj dalej >>>


31 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:34:35,5 – drugi pilot – 3-8-0.
8:34:44,7 – nieokreślony rozmówca – podwozie
8:34:45.2 – Sygnał dźwiękowy, F=500 Hz...
8:34:47,3 – nieokreślony rozmówca – 6.
8:34:50,8 – kontroler ruchu lotniczego – PLF 1-0-1, 500 zajęliście.
8:34:54,3 – dowódca statku powietrznego – Zajęliśmy 500 metrów.
8:34:56,7 - kontroler ruchu lotniczego – 500 metrów, na wojskowym lotnisku lądowanie wykonywaliście?
8:34:56,7 – dowódca statku powietrznego – Klapy 15.
8:34:57,7 - nieokreślony rozmówca - Zapaliła.
8:35:02:9 – dowódca statku powietrznego – Tak, oczywiście.
8:35:04,6 – kontroler ruchu lotniczego – Reflektory z lewej. Z prawej. Na początku pasa.
8:35:11,3 – dowódca statku powietrznego - Zrozumiałem.
8:35:11,3 – stewardessa – Dowódco, pokład gotowy do lądowania.
8:35:14,2 – dowódca statku powietrznego - Dziękuję.
8:35:14:4 – kontroler ruchu lotniczego – 1-0-1. wykonujcie trzeci, radialna 19.

32 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:35:19,9 - dowódca statku powietrznego - Wykonujemy trzeci, polski 101.
8:35:21,6 - nieokreślony rozmówca - 3-3-0
8:35:22,6 - kontroler ruchu lotniczego - Polski 101, i od 100 metrów być gotowym do odejścia na drugi krąg.
8:35:29,5 - dowódca statku powietrznego - Tak jest.
8:35:41,1 - inżynier pokładowy - I kran podwozia do neutrum poproszę.
8:35:46,4 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:35:59,2 - członek załogi - 0-7 mil od osi.
8:36:25,4 - członek załogi - 0-1.
8:36:34,1 - nieokreślony rozmówca - Klapy.
8:36:35,1 - drugi pilot - Klapy 28 (niezrozumiałe)
8:36:36,9 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:36:42,0 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:36:43,5 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:36:45,7 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:36:47,2 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)

33 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:36:48,6 - nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:36:56,4 – nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:37:01.3 – 044 - Arek teraz widać 200.
8:37:03,1 – dowódca statku powietrznego – Klapy.
8:37:04,4 - nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:37:04,2 – dowódca statku powietrznego – Dzięki.
8:37:18,9 - nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:37:23,1 – dowódca statku powietrznego – I wykonujemy czwarty. Polski 101..
8:37:26:2 – kontroler ruchu lotniczego – 101., wykonujcie czwarty.
8:37:38,1 - nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:38:00,4 - nieokreślony rozmówca – Wkurzyli się, jeśli jeszcze (niezrozumiałe).
8:38:02,0 - nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:38:20,0 – członek załogi – Pół mili nam zostało.
8:38:35:9 – dowódca statku powietrznego – Klapy 3-6.
8:38:37,2 – drugi pilot – I redukcja 300.
8:38:49,2 – drugi pilot – I klapy 36, mam 2-8-0.

Czytaj dalej >>>


34 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:38:55,5 - drugi pilot - (niezrozumiałe)
8:38:56,5 - dowódca statku powietrznego - Już.
8:38:58 - drugi pilot - Klapy 36.
8:39:00 - członek załogi - Jadą
8:39:02,2 - członek załogi - Kabina. Sterowanie przednim podwoziem mamy włączone. Mechanizacja skrzydeł.
8:39:07,5 - nieokreślony rozmówca  - Mechanizacja skrzydła przeznaczona jest do (niezr). (Głos w tle czytania karty - gen. Błasik)
8:39:07,7 - dowódca statku powietrznego  - Klapy 36.
8:39:08,7 - kontroler ruchu lotniczego - 101-y, odległość 10, wejście na scieżkę.
8:39:10,4 - członek załogi - Statecznik.
8:39:12,4 - dowódca statku powietrznego - Minus 3.
8:39:13,6 - członek załogi - Zaciążanie przelotowe.
8:39:14,9 - dowódca statuku powietrznego - Odłączone, świecą.
8:39:16,4 - członek załogi - Interceptory.
8:39:16,7 - dowódca statuku powietrznego - Schowane, nie świecą.
8:39:17,8 - członek załogi - Reflektory.

35 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:39:20,6 - dowódca statku powietrznego - Włączone i wypuszczone.
8:39:22 - członek załogi – Podwozie.
8:39:22,4 - inżynier pokładowy - „Wypuszczone”.
8:39:23,1 - nieokreślony rozmówca – Głos w tle czytania karty.
8:39:23,8 - członek załogi – Wentylatory kół.
8:39:24,6 - inżynier pokładowy – Włączone.
8:39:25,5 - członek załogi – I sterowanie przednim podwoziem.
8:39:26,9 - dowódca statku powietrznego – Włączone na 10.
8:39:28,3 - członek załogi – Dziękuję, karta zakończona.
8:39:30,1 - kontroler ruchu lotniczego – 8 na kursie i ścieżce.
8:39: 33,6 - dowódca statku powietrznego – Podwozie, klapy wypuszczone, polski 101.
8:39:37,3 - kontroler ruchu lotniczego – Pas wolny.
8:39:39,2 - nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:39:40,8 - kontroler ruchu lotniczego – Lądowanie dodatkowo 120 – 3 metry
8:39:41,4 - nieokreślony rozmówca – (niezrozumiałe)
8:39:45,6 - dowódca statku powietrznego – Dziękuję.

36 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:39:49,9 – kontroler ruchu lotniczego – Podchodzicie do dalszej, na kursie i ścieżce, odległość 6.
8:39:50,2 – Sygnał dźwiękowy, F=845 Hz. Dalsza prowadzącej.
8:39:52,2 – nieokreślony rozmówca – Dalsza.
8:39:54,1 – dowódca statku powietrznego – (niezrozumiałe).
8:39:57,1 – nieokreślony rozmówca – 400 metrów.
8:40:02,6 – nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe).
8:40:06,7 – TAWS – TERRAIN AHEAD.
8:40:13,5 – kontroler ruchu lotniczego – 4 na kursie i ścieżce.
8:40:16,7 – dowódca statku powietrznego – Na kursie i ścieżce.
8:40:18,6 – nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe).
8:40:19,6 – członek załogi – 300.
8:40:22,8 – nieokreślony rozmówca – (250 metrów).
8:40:24,6 – (najprawdopodobniej) członek załogi – (250)
8:40:26,6 – kontroler ruchu lotniczego – 3 na kursie i ścieżce.
8:40:29,6 – nieokreślony rozmówca - (niezrozumiałe)
8:40:31,2 – kontroler ruchu lotniczego – Reflektory włączcie.

Czytaj dalej >>>


37 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:40:32,4 - TAWS - TERRAIN AHEAD
8:40:32,9 - członek załogi - 200
8:40:34,0 - dowódca statku powietrznego - Włączone.
8:40:37,1 - członek załogi  - 150
8:40:38,7 - kontroler ruchu lotniczego - 2 na kursie i ścieżce.
8:40:39,4 - TAWS - TERRAIN AHEAD, TERRAIN AHEAD.
8:40:41,3 - nieokreślony rozmówca - 100 metrów.
8:40:42,6 - członek załogi  - 100.
8:40:42,6 - TAWS - PULL UP, PULL UP.
8:40:44,5 - TAWS - PULL UP, PULL UP.
8:40:46,6 - TAWS - TERRAIN AHEAD, TERRAIN AHEAD.
8:40:48,7 - członek załogi  - 100.
8:40:49,2 - członek załogi - W normie.
8:40:49,6 – (drugi pilot) - 90.
8:40:49,8 - TAWS - PULL UP, PULL UP.
8:40:50,0 - członek załogi – 80.

Pobierz: zapis stenogramów z tupolewa (PDF)

PRZEDOSTATNIA - 38 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:40:50,5 - drugi pilot - Odchodzimy.
8:40:51,5 - sygnał dźwiękowy, F-400 Hz (Wysokość niebezpieczna).
8:40:51,7 - system TAWS – PULL UP, PULL UP.
8:40:51,8 - członek załogi - 60.
8:40:52,3 - członek załogi - 50.
8:40:52,4 - kontroler ruchu lotniczego – Horyzont 101
8:40:53,0 – członek załogi - 40.
8:40:53,7 - System TAWS – PULL UP, PULL UP.
8:40:54,5 - członek załogi - 30.
8:40:54,7 - kontroler ruchu lotniczego - Kontrola wysokości, horyzont!
8:40:55,2 - członek załogi - 20.
8:40:56 - Sygnał dźwiękowy, F=400 Hz, ABSU
8:40:56 - Sygnał dźwiękowy, F= 800 Hz, Bliższa prowadząca
8:40:56 - Sygnał dźwiękowy, F=400 Hz, ABSU.
8:40:56,6 - System TAWS - PULL UP, PULL UP.


OSTATNIA - 39 - STRONA STENOGRAMU: (godzina według czasu polskiego - źródło głosu - treść)

8:40:57,9 – Sygnał dźwiękowy, F=400 Hz. ABSU.
8:40:58,6 – TAWS – PULL UP, PULL UP.
8:40:59,3 – Odgłos zderzenia z drzewami
8:41:00,3 – drugi pilot – Kurwa mać!
8:41:00,5 – TAWS – PULL UP, PULL
8:41:02,0 – kontroler ruchu lotniczego – Odejdźcie na drugi krąg!
8:41:02,7 – nieokreślony rozmówca – Krzyk Kurwaaaaaa.....
8:41:05,4 – KONIEC ZAPISU

(w oryginalnych stenogramach podany jest czas lokalny +2 godziny)

 

Najnowsze