senior

i

Autor: pixabay

Decyzja zapadła

300 plus dla wdów i wdowców dożywotnio. Rząd PiS już zdecydował

2023-04-05 10:16

Do Senatu trafiła petycja wnosząca o większe wsparcie dla seniorów, którzy stracili współmałżonka. W ramach wsparcia wdowy i wdowcy mieliby dostawać dożywotnio "300 plus". Jak informuje dziennik "Fakt", resort rodziny wyraził w tej kwestii jasne stanowisko. Jaka jest decyzja ministerstwa?

300 plus dla wdów i wdowców. Do Senatu wpłynęła petycja

85 proc. emerytury zmarłego współmałżonka - tyle wynosi renta rodzinna przysługująca wdowie lub wdowcowi. Z informacji przekazanych przez dziennik "Fakt" wynika, że do Senatu wpłynęła petycja z wnioskiem o wprowadzenie nowego świadczenia - 300 plus dla wdów i wdowców.

"Wnoszę, aby samotnego małżonka (wdowa lub wdowiec) objąć comiesięcznym świadczeniem w wysokości 300 zł lub jednorazową gratyfikacją finansową ustalonej przez Komisję ds. Petycji i Praworządności. Wsparcie miałoby objąć osoby, które były w związku małżeńskim co najmniej 45 lat" - brzmi fragment petycji cytowanej przez dziennik "Fakt".

Dodatkowe wsparcie dla seniorów. Resort rodziny rozwiewa wątpliwości

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podczas posiedzenia senackiej komisji wypowiedziało się w kwestii petycji. Jak przytacza 'fakt" resort podkreślił, że "nie ma szans na wprowadzenie takiego dodatku".

"Źródłem finansowania świadczeń jest fundusz składek pracowników i pracodawców. W obecnych przepisach mamy dodatek pielęgnacyjny i dla sierot zupełnych, oba są świadczeniami o charakterze ubezpieczeniowym. W systemie emerytalnym brak jest miejsca dla preferencji. Wprowadzenie nowych dodatków do emerytury dla wybranych grup ubezpieczeniowych doprowadziłoby do naruszenia reguły, bo nie miałyby one pokrycia w składce" - wyjaśnił cytowany przez "Fakt" Zbigniew Wasiak z resortu rodziny.

Prace nad petycją zostały zakończone - nie powstanie projekt ustawy, który zakładałby wsparcie dla wdowców.

Sonda
Czy emerytura/renta starcza Ci na życie?
Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze