Jak uniknąć błędów we wniosku o 500 zł na dziecko

i

Autor: Shutterstock Jak uniknąć błędów we wniosku o 500 zł na dziecko

5 najczęstszych błędów we wniosku o 500 zł na dziecko. Jak je poprawić

2016-04-05 13:59

Chcesz dostać 500 zł na dziecko? Unikaj tych 5 błędów! Zobacz, jakie błędy najczęściej popełniają rodzice wnioskujący o świadczenie wychowawcze i dowiedz się, co zrobić, żeby je usunąć.

W ciągu pierwszych 4 dni działalności programu „Rodzina 500 plus" internauci złożyli online ponad 200 tys. wniosków o świadczenia wychowawcze. Teraz okazuje się, że duża część tych osób będzie musiała ponownie wysłać formularze. Również wnioski w wersji papierowej są do zmiany. Wyjaśniamy, co zrobić, żeby wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Zobacz również: Jak poprawić błędy we wniosku 500+? Minister Marczuk wyjaśnia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało komunikat dotyczący usuwania błędów z wniosków o 500 zł na dziecko. Wśród najczęściej powtarzających się błędów występują:

1. Niewskazanie pierwszego dziecka

Ten błąd najczęściej popełniają osoby, które wnioskują o 500 zł na dziecko od drugiego potomka wzwyż.

Uwaga: Pamiętaj, aby umieścić we wniosku kompletne dane wszystkich dzieci, również pierwszego dziecka – bez względu na to, czy chcesz dostać na nie dopłatę, czy nie.

2. Niepodanie danych współmałżonka/ drugiej osoby wychowującej dziecko

Ten błąd popełniają rodzice, którzy ubiegają się o 500 zł na pierwsze dziecko. Wnioskodawcy, którzy chcą otrzymywać świadczenie na drugie dziecko wzwyż, nie muszą podawać danych obojga rodziców czy opiekunów.

Uwaga: Jeżeli chcesz pobierać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, podaj dane wszystkich osób wychowujących to dziecko.

3. Brak numeru PESEL członka rodziny

Pamiętaj, aby wpisać numery PESEL członków rodziny, wymienionych we wniosku.

4. Niezgodność adresu zamieszkania z miejscem złożenia wniosku

Wnioski o 500 zł na dziecko rozpatrują gminy właściwe dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Dlatego pilnuj, aby wskazać właściwy organ, do którego kierujesz pismo.

5. Podanie niekompletnych danych teleadresowych wnioskodawcy

Wiele złożonych wniosków nie zawiera kompletnych danych adresowych rodzin ubiegający się o świadczenie wychowawcze. Polacy zapominają podać nazwy miejscowości, kodu pocztowego, ulicy, nr domu czy mieszkania. Nie musi to być powodem do zmartwienia.

Uwaga: Jeżeli w twoim wniosku brakuje danych adresowych, np. kodu pocztowego, ale mimo to można cię zidentyfikować, gmina nie wezwie cię ani do poprawienia wniosku, ani do złożenia wyjaśnień.

Co mam zrobić, jeśli mój wniosek zawiera błędy?
Osoba, która złożyła błędnie wypełniony wniosek, zostanie poproszona przez gminę o poprawienie formularza. Gmina może poprosić o ponowne wypełnienie i odesłanie wniosku drogą elektroniczną lub zalecić wizytę w celu wyjaśnienia nieścisłości.

Czytaj koniecznie: Sprawdź kiedy dostaniesz pieniądze w ramach programu 500+

W pierwszej kolejności wnioskujący rodzic czy opiekun otrzyma, wezwanie na podany we wniosku adres mailowy. Niestety, nie dotyczy to osób, które wnioskowały o świadczenie wychowawcze za pośrednictwem platformy ePuap i nie podały adresu e-mail. W przypadku formularzy, które zawierają ponad jeden błąd, komunikat wysłany przez gminę powinien zawierać szczegółowe informacje na temat tego, które fragmenty dokumentu wymagają poprawy. Komunikat powinien też zawierać wskazówki mówiące o tym, którym kanałem przesłać poprawnie wypełniony wniosek.

Oprócz powiadomienia wysłanego na adres e-mail, prawdopodobnie otrzymasz także wiadomość drogą pocztową.

Uwaga: Jeżeli w twoim wniosku brakuje informacji wymienionych w punktach 1 – 4, trzeba będzie ponownie wypełnić i wysłać formularz lub udać się do gminy w celu wyjaśnienia sprawy. (Nie dotyczy to osób, które nie ubiegają się o świadczenie na pierwsze dziecko oraz nie podały danych osób uprawnionych do opieki nad pierworodnym.)

Aby poprawić błędy we wniosku o 500 zł na dziecko, najprościej jest wypełnić ponownie formularz. Jeżeli urząd poinformuje cię, że brakuje wymaganych załączników, również możesz raz jeszcze przesłać wniosek wraz z kompletem dokumentów.

Uwaga: Jeżeli potencjalny beneficjent wyśle poprawnie wypełniony wniosek, gmina rozpatrzy ten dokument, ignorując pierwszy, źle wypełniony. Wniosek z błędami zostanie jednak w aktach sprawy.

Ważne: Jeśli prawidłowo wypełnisz i ponownie wyślesz wniosek o świadczenie wychowawcze, możesz zignorować wezwanie wysłane przez gminę.

500 ZŁ NA DZIECKO - WNIOSEK

WNIOSEK W PDF

WNIOSEK W WORDZIE


Źródło: mpips.gov.pl

Najnowsze

Materiał sponsorowany