500 plus dla niepełnosprawnych od października. Nie wszyscy dostaną nowe świadczenie?

2019-07-09 12:41 KaJa
Niepełnosprawni
Autor: pixabay.com/maria-anne Niepełnosprawni

Podczas weekendowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości wróciły zapowiedzi nowego świadczenia dla osób niepełnosprawnych. Na obietnicach się nie skończyło i projekt został uchwalony przez Radę Ministrów podczas posiedzenia we wtorek, 9 lipca. Ustawa o nowym świadczeniu uzupełniającym ma jeszcze w tym miesiącu trafić do Sejmu.

Jeszcze w maju 2019 roku premier Mateusz Morawiecki i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedzieli wprowadzenie nowego świadczenie pieniężnego dla osób niepełnosprawnych. Ma one być wypłacane wzorem 500 plus dla dzieci. W weekend podczas konwencji PiS w Katowicach, premier Morawiecki potwierdził, że prace nad nowym programem trwają i będą poruszane na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów.

500 plus dla milionów dzieci wcześniej! Kiedy dostaniesz pieniądze?

Za projekt ustawy odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z zapowiedziami nowe 500 plus będzie wypłacane osobom niepełnosprawnych niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Jak pisze MRPiPS w swoim komunikacie, inwalidzi z niepełnosprawnościami blokującymi ich funkcjonowanie, nie tylko mają trudniej w życiu, ale są także narażeni na wiele dodatkowych kosztów, takich jak pielęgnacja, opieka medyczna czy rehabilitacja. Jest jednak haczyk, pieniądze będą wypłacane osobom, których wysokość renty, emerytury lub zasiłku z pomocy społecznej nie przekracza 1100 złotych, oraz nie posiadają one prawa do innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych.

Według projektu przygotowanego przez resort rodziny świadczenie 500 plus nie będzie opodatkowane, a także nie będą od niego pobierane składki na ubezpieczenia. Pieniądze te nie będą również podlegały potrąceniom ani egzekucji. Co ważne, dodatkowe środki dla niepełnosprawnych nie będą uwzględniane w dochodzie osób i ich rodzin przy ustalaniu praw do innych świadczeń.

Niepełnosprawni dostaną 500 plus! Morawiecki ujawnił termin


Jak otrzymać 500 plus dla osób niepełnosprawnych?

Świadczenie będzie wypłacane osobom, które ukończyły 18 rok życia i przedstawią jedno z orzeczeń:

- orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i egzystencji,

- orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji,

- orzeczenie o całkowitej niezdolności pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielniej egzystencji,

- orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji,

To jednak nie wszystko, osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mogły, w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie, wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie jednego z wyżej wymienionych orzeczeń wraz z wnioskiem o świadczenie uzupełniające. W takich przypadkach konieczne będzie również wydanie opinii przez lekarza orzecznika. Świadczenie będzie wypłacane na wniosek złożony do organu wypłacającego renty i emerytury, czyli między innymi do ZUS-u i KRUS-u.

Według szacunków resortu rodziny nowe świadczenie obejmie około 500 tys. osób i będzie kosztować 3 mld złotych rocznie. Program ten ma być finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Najnowsze