500 zł od ręki dla chętnych! Wystarczy pójść do urzędu

2019-09-13 12:21
Pieniądze
Autor: East News / ARKADIUSZ ZIOLEK

Brakuje ci gotówki? Sprawdź czy masz szansę znaleźć się w komisji wyborczej podczas nadchodzących wyborów parlamentarnych. To ostatnia szansa na zgłoszenia. Za pracę na tym stanowisku otrzymać można od 350 zł do 500 zł.

Wybory to nie tylko moment, w którym obywatele mają okazję wskazać swojego reprezentanta, ale także okres wzmożonej pracy dla członków komisji wyborczych. Termin zgłaszania kandydatur do tej funkcji dobiegnie końca w piątek, 13 września 2019 r. Podczas tegorocznych wyborów parlamentarnych działać będzie 27 tys. 287 obwodowych komisji wyborczych.

ZOBACZ TAKŻE: 500 zł od ręki dla chętnych! Wystarczy pójść do urzędu

Do pracy w czasie wyborów do komitetów obwodowych wysyłani są najczęściej lokalni działacze związani z poszczególnymi kandydatami/partiami lub ich sympatycy. Taki układ zapewnia rzetelność przebiegu głosowania – każdy każdemu patrzy na ręce.

- Jeśli chcesz zaangażować się w prace terytorialnej (wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej) komisji wyborczej albo obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie lub obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, zgłoś się do jednego z komitetów wyborczych - zachęca na swojej stronie PKW.

Jak informuje PKW, możesz być kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej, jeżeli jesteś ujęty w stałym rejestrze wyborców w jednej z gmin na obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji, oraz masz prawo do głosowania - czyli:

  • jesteś obywatelem polskim;
  • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończysz 18 lat;
  • nie jesteś pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  • nie jesteś pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
  • nie jesteś ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Zgłosić się można bezpośrednio do pełnomocnika wyborczego wybranego komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach, albo w urzędzie gminy. Należy pamiętać, że można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Przewodniczący obwodowych komisji wyborczych otrzymają po 500, zastępcy przewodniczących - po 400, a członkowie tych komisji - po 350 zł. 
 

Najnowsze