tabletki

i

Autor: Pixabay

Możesz dostać aż 600 zł zwrotu za leki. Tłumaczymy, jak to zrobić

2021-03-04 14:59

Leki potrafią skutecznie wydrenować domowy budżet. Wiedzą o tym zwłaszcza osoby, które leczą się na poważne choroby i bez farmaceutyków nie są w stanie funkcjonować. Na szczęście, wydając dużo na leki, możemy ubiegać się o zwrot części wydatków w postaci ulgi na leki. Chociaż od kilku lat formalności upraszczane są do minimum, warto zerknąć do formularzy PIT i sprawdzić jakie ulgi nam przysługują. W ten sposób możemy odzyskać od państwa pieniądze, dzięki takim rozwiązaniom jak ulga na internet, ulga na dziecko czy ulga rehabilitacyjna, z którą związana jest ulga na leki. Wydając duże pieniądze na leki, możemy odzyskać część wydatków dzięki uldze na leki. Jak działa ulga na leki? Komu przysługuje? Jak wypełnić PIT? Tłumaczymy.

Wypełniając roczną deklarację PIT można skorzystać z szeregu ulg podatkowych, takich jak ulga na dziecko, czy ulga na internet. Jedną z bardzo pomocnych ulg jest ulga rehabilitacyjna, która pozwala osobom szczególnie potrzebującym odzyskać rozsądne pieniądze. W ramach ulgi rehabilitacyjnej przysługuje m.in. ulga na leki, bardzo istotna kiedy farmaceutyki drożeją, a zasobność portfela ciągle się kurczy. Kto może skorzystać z ulgi na leki? Ile wynosi? Jak wypełnić PIT, żeby ją dostać? Tłumaczymy poniżej.

SPRAWDŹ KONIECZNIE: 4000 zł na dziecko w 2021 r. Trzeba wypełnić tylko jeden dokument

Ulga rehabilitacyjna 2021 i ulga na leki: Komu przysługuje

Ulga na leki w ramach ulgi rehabilitacyjnej przysługuje osobom z niepełnosprawnością, lub podatnikom, którzy mają osobę z niepełnosprawnością mają na otrzymaniu. Mogą to być: współmałżonek, rodzic, rodzic małżonka, rodzeństwo, dzieci własne i przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie, pasierbowie, synowa, zięć, macocha i ojczym.

W pierwszym przypadku odliczenie nie jest limitowane. Jeśli jednak chodzi o sytuacje, w której chcemy skorzystać z ulgi na leki, ze względu na utrzymywanie osoby z niepełnosprawnością, jej dochody nie mogą przekroczyć 12-krotności kwoty renty socjalnej (13200 zł w grudniu 2020).

Ulga na leki 2021: Ile wynosi?

W dużym uproszczeniu, ulga obejmuje wydatki, które w danym miesiącu przekroczył 100 zł. Jeśli weźmiemy pod uwagę np. budżet pani Teresy z Białegostoku, której historię opisywał "Super Express", miesięczne wydatki na leki wynoszą 150 zł. Oznacza to, że 50 zł z miesiąca można uwzględnić przy odliczeniu ulgi na leki. W ciągu roku, zakładając, że każdego miesiąca wydano 150 zł na leki, ulga wyniesie 600 zł.

Jeżeli wydatek był mniejszy niż 100 zł, np. zapłaciliśmy w ciągu miesiąca 90 zł za leki, ulga nie przysługuje (90 – 100 < 0). I odwrotnie. Jeśli wydaliśmy w ciągu miesiąca na leki 245 zł, ulga na leki wyniesie 145 zł (245 – 100 = 145 zł).

UWAGA! Ulga nie obejmuje wydatków na leki, dofinansowywanych przez inne instytucje i organizacje!

TO CI SIĘ PRZYDA: Zarabiamy mniej, a wydajemy na prywatne leczenie więcej niż Niemcy oraz Czesi

Maciej Hamankiewicz: O szczepieniach powinni decydować lekarze

Ulga na leki 2021: Jakie leki obejmuje?

Z ulgi na leki skorzystać możemy, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba z niepełnosprawnością musi korzystać stale lub czasowo z danych specyfików. Odliczyć nie można wiec wydatków na leki bez recepty, suplementy i leki niezwiązane z niepełnosprawnością. Leki muszą być wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ulga na leki 2021: Jak wypełnić PIT?

Aby skorzystać ulgi na leki potrzebujemy przede wszystkim przynajmniej jednego z tych dokumentów:

  • orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
  • decyzji o uzyskanej rencie
  • orzeczenia o rodzaju oraz stopniu niepełnosprawności wystawionego osobie, która nie ukończyła 16 roku życia.

Odliczenia dokonujesz w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT- 28, do którego (których) dołączasz formularz PIT/O (informacja o odliczeniach).

- Jeżeli w roku podatkowym, wśród wyżej wymienionych dochodów (przychodów), uzyskałeś dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu lub umów o podobnym charakterze, to z ulgi rehabilitacyjnej możesz skorzystać już w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu („ostatecznego” rozliczenia dokonujesz jednak w zeznaniu podatkowym) - czytamy w rządowym serwisie podatkowym.

Jak czytamy, odliczeniu od dochodu podlegają te wydatki, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie zostały odliczone na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze