Abonament RTV nie dla wszystkich obowiązkowy? Te osoby nie muszą go płacić!

i

Autor: pexels.com Abonament RTV nie dla wszystkich obowiązkowy? Te osoby nie muszą go płacić!

Ulgi i żniżki na abonament RTV

Abonament RTV 2023. Kto nie musi płacić? Czy emeryci są zwolnieni z płacenia abonamentu RTV?

Abonament RTV 2023. Kto nie musi zawracać sobie głowy opłatą abonamentu RTV? Stawki za abonament RTV wzrosły o niemal 10 proc. Opłaty dla użytkowników radia będą wynosiły w tym roku 8,70 zł miesięcznie, a dla posiadaczy odbiorników telewizyjnych - 27,30 zł miesięcznie. Sprawdź, od jakiego progu można być zwolnionym z opłat i w jaki sposób załatwisz formalności. Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV w 2023?

Abonament RTV a emeryci. Jaka kwota emerytury zwalnia z abonamentu RTV 2023?

Osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, są zwolnione z obowiązku zapłaty abonamentu RTV.

Nie chcesz płacić abonamentu RTV? Weź dowód osobisty i idź na pocztę

O tym, którzy seniorzy są zwolnieni z płacenia abonamentu, decyduje próg dochodowy. Po waloryzacji świadczeń dla emerytów i rencistów może okazać się, że zwolnienie nam się nie należy. Sprawdź od jakiego progu można być zwolnionym z opłat i w jaki sposób załatwisz formalności. Jeśli spełniamy te warunki, po tegorocznej waloryzacji, nasza emerytura jest niższa niż 2831,27 zł brutto, to możemy iść na pocztę załatwić formalności związane ze zwolnieniem z płacenia abonamentu RTV.

- Formalności dopełnimy w dowolnym urzędzie pocztowym. Na miejscu należy okazać dowód osobisty, decyzję ZUS o wysokości emerytury w danym roku (odcinek emerytury lub decyzję o przyznaniu albo waloryzacji emerytury) oraz wymagane przepisami oświadczenie (druk jest dostępny w każdym urzędzie pocztowym)-czytamy w gazecie.

Zwolnieni z abonamentu RTV. Kto jeszcze nie musi płacić?

Nie tylko seniorzy po 60-tce, którzy mają emeryturę niższą niż 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wg GUS w 2022 r., nie muszą płacić za RTV. Z opłat zwolnione są także m.in.: osoby po 75. roku życia, bezrobotni, osoby co do których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub o całkowitej niezdolności do pracy.

Jednak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, iż nawet osoba, która miała ustalone prawo do emerytury, pobierając rentę rodzinną po zmarłym małżonku, nie może zostać zwolniona z opłat abonamentowych. Zgodnie z zapisem ustawy o opłatach abonamentowych zwolnione są z nich między innymi:

 • osoby zaliczane do I grupy inwalidzkiej
 • ze stwierdzeniem o całkowitej niezdolności do pracy
 • mające więcej niż 75 lat
 • osoby niesłyszące oraz niewidome
 • osoby o statusie bezrobotnego
 • emeryci i renciści, których świadczenia emerytalne nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za dany rok

Abonament RTV 2023. Ile wynosi opłata?

W 2023 roku czeka nas znacząca podwyżka abonamentu telewizyjnego. Ostatnia podwyżka od stycznia 2021 r. w stosunku do 2020 r. wynosiła 50 gr za miesiąc użytkowania radioodbiornika i 1,8 zł za odbiornik telewizyjny. Tym razem będzie to odpowiednio 1,2 zł i 2,8 zł.

 • Opłata za radioodbiornik (za 1 miesiąc) - 8,70 zł. W przypadku uiszczania opłaty każdego miesiąca - opłata za rok wyniesie - 104,40 zł.
 • Opłata za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny (za 1 miesiąc) - 27,30 zł. W przypadku uiszczania opłaty każdego miesiąca - opłata za rok wyniesie - 327,60 zł.

Opłatę za abonament można uiszczać co miesiąc lub z góry za cały rok. W przypadku opłaty ryczałtem za 12 miesięcy otrzymamy zniżkę w wysokości 10 proc. Graniczną datą był w tym przypadku 25 stycznia 2023 r.

Stawka abonamentu RTV 2023 za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

 •  53,00 zł za dwa miesiące,
 •  78,70 zł za trzy miesiące,
 •  155,70 zł za sześć miesięcy,
 •  294,90 zł za rok kalendarzowy;

Za używanie odbiornika radiofonicznego:

 •  16,90 zł za dwa miesiące,
 •  25,10 zł za trzy miesiące,
 •  49,60 zł za sześć miesięcy,
 •  94,00 zł za rok kalendarzowy.
Pieniądze to nie wszystko. Piotr Bujak
Sonda
Czy opłacasz abonament RTV?

Zamawianie przesyłek bywa bardzo stresujące. Zwłaszcza, kiedy kurierów udają dowcipnisie z VOX FM.

Posłuchaj reakcji słuchaczki!

Listen on Spreaker.
Najnowsze