Abonament RTV

i

Autor: Canva.com

Nowe opłaty

Abonament RTV w 2024 roku. Ile wyniosą opłaty? Kto nie musi płacić?

2023-05-17 17:02

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła sprawozdanie z działalności. Podjęła także uchwałę dotyczącą opłat za abonament radiowy i telewizyjny w przyszłym roku. Ile trzeba będzie zapłacić, by w pełni legalnie oglądać telewizję lub słuchać radia? Zobacz, jakie ceny za abonament rtv będą obowiązywać w 2024 roku.

Abonament RTV 2024

Zapadła decyzja dotycząca opłat abonamentowych za telewizor i radio w 2024 roku. Okazuje się, że ceny za abonament RTV pozostaną na poziomie z 2023 roku. To ważna informacja, bo w 2023 roku są wyższe niż w 2022 roku. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w 2023 roku opłata za 1 miesiąc za radioodbiornik wynosi 8,70 zł wobec 7,50 zł w 2022 roku oraz za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego 27,30 zł wobec 24,50 zł w 2022 roku.

Użytkownicy odbiorników, którzy od razu zapłacą abonament za cały rok, otrzymują 10 proc. upustu. Przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż miesiąc. Użytkownik odbiorników może skorzystać ze zniżki, o ile wnosi opłatę z wyprzedzeniem, tj. w terminie do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Ale jest też grupa, która w pełni jest zwolniona z opłat abonamentowych RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? To osoby, które:

- ukończyły 75. rok życia,

- posiadają I grupę inwalidzką,

- są inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

- ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Co bardzo ważne, zwolnienie z opłat abonamentowych nie odbywa się z automatu. Osoba uprawniona musi w urzędzie Poczty Polskiej przedłożyć dokument potwierdzający to uprawnienie do zwolnienia z opłat. Zwolnienie z opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym załatwiono formalności na poczcie.

Sonda
Czy płacisz abonament RTV?
Impact 2023 - Super Biznes
Najnowsze