Agora i radio Zet

i

Autor: materiały prasowe

Media

Wielka transakcja na rynku mediów. Agora wygrywa w sądzie i przejmuje "Radio Zet"

2023-02-27 13:53

Sąd wydał prawomocny wyrok. Wyraził bezwarunkową zgodę na przejęcie przez Agorę kontroli nad Eurozet Niemal jednocześnie władze Agory poinformowały o zakupie dodatkowego pakietu udziałów za miliony euro i stała się głównym udziałowcem (51 proc.) w przejmowanej spółce.

Sąd wydał prawomocny wyrok

"W wyniku zawarcia umowy w dniu 27 lutego 2023 r. Agora stała się właścicielem łącznie 510 udziałów Eurozet, stanowiących 51 proc. kapitału zakładowego i 51 proc. ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Eurozet, czyli większościowym wspólnikiem"-czytamy w portalu.

- Dzięki połączeniu sił Grupy Radiowej Agory i Eurozetu jako drugi największy nadawca w Polsce stajemy teraz do rywalizacji o pozycję lidera polskiego rynku radiowego – zapowiada Bartosz Hojka, prezes Agory, cytowany przez Business Insider.

Według portalu, w osobnym komunikacie Agora wskazała, że kupiła wspomniane udziały "w zamian za cenę wyjściową sprzedaży w kwocie 9 mln 170 tys. euro". Choć ostateczna kwota może zostać jeszcze skorygowana.

UOKiK blokował zakup Agory

Wniosek o zgodę na koncentrację wpłynął do UOKiK w październiku 2019 r. Miesiąc później prezes skierował sprawę do tzw. drugiego etapu, co oznaczało, że konieczne było przeprowadzenie dokładnego badania rynku. W listopadzie 2020 r. przedstawił zastrzeżenia do tej koncentracji.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, który zakazał transakcji. Twierdził, że w wyniku koncentracji powstałaby silna grupa radiowa, mogąca ograniczać konkurencję na rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych. 

Według Business Insider UOKiK wskazywał, że w przypadku rynków lokalnych po dokonaniu koncentracji w rękach Agory pozostawałoby ponad 40 proc. częstotliwości radiowych w Poznaniu, Opolu i Aglomeracji Śląskiej. 

"Na niektórych z rynków lokalnych reklamy radiowej procentowy udział połączonego podmiotu byłby bardzo wysokiw Legnicy kształtował się na poziomie 80-100 proc., w Poznaniu na poziomie 40-50 proc., w Zielonej Górze na poziomie 30-40 proc. (zsumowane udziały z 2019 r.) -czytamy w Business Insider. 

Pieniądze to nie wszystko - Dawid Piekarz
Sonda
Czy słuchasz radia w samochodzie?
Najnowsze