emeryci

i

Autor: pixabay.com

Emeryci będą musieli oddać pieniądze do ZUS i to z odsetkami!

2021-09-24 8:53

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązuje od paru dni. Ten fakt nie był nagłaśniany, a tymczasem wielu emerytom emeryturę będzie można zabrać albo ją obniżyć. Właśnie przez nowe przepisy.

ZUS zabierze emeryturę

Na mocy ustawy w nowym brzmieniu ZUS może wystąpić do emeryta o zwrot nienależnego świadczenia. Jeśli urzędnicy nieprawidłowo wyliczyli kiedyś wysokość emerytury lub niesłusznie ją przyznali, czyli popełnili błąd, z którego sam emeryt nie zdawał sobie sprawy, teraz będą mogli obniżyć świadczenie lub je odebrać. Nowe przepisy pozwalają też by ZUS mógł wystąpić o zwrot nienależnego świadczenia, czyli wypłaconych pieniędzy. Urzędnik może żądać zwrotu od osoby, która nienależnie pobrała świadczenie, za okres nie dłuższy niż 3 lata od daty ujawnienia okoliczności pobierania tego świadczenia. Emeryci, którzy znajdą się w takiej sytuacji, będą musieli oddać pieniądze i to z odsetkami liczonymi od pomyłki, czyli np. od nieprawidłowo obliczonej podwyżki emerytury, chyba że pieniądze zostaną zwrócone w wyznaczonym terminie. W przepisach jest mowa o wypłacaniu nienależnych świadczeń spowodowanym przekazaniem przez płatnika składek nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość, Obowiązek zwrotu tych świadczeń wraz z odsetkami obciąża płatnika składek za okres (maksimum trzyletni), za który świadczenie zostało nadpłacone z winy tego płatnika. Ale winę płatnika orzekną urzędnicy ZUS, a przecież emeryt mógł nie zdawać sobie sprawy, że jego dane konieczne do uzyskania świadczenia nie były prawidłowe, co nie jest rzadkością.

ZOBACZ: Jak łatwo zwiększyć swoją emeryturę? Prezes ZUS podpowiada

Nowe zasady waloryzacji 2021! Ile otrzymają najbiedniejsi emeryci? Wiemy!
Sonda
Planujesz pracować dłużej niż wynosi twój wiek emerytalny?
Najnowsze