Ruszył Bezpieczny kredyt 2 proc. Ile trzeba zarabiać, żeby skorzystać z programu?

i

Autor: pixabay

Kredyty mieszkaniowe

Bezpieczny Kredyt 2 proc.” - ile podpisano umów na "Pierwsze Mieszkanie"?

2023-07-27 12:18

Program „Pierwsze Mieszkanie” wszedł w życie 1 lipca i od początku cieszy się dużym zainteresowaniem. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował, że w bankach złożono ok. 12,5 tys. wniosków kredytowych w programie "Pierwsze Mieszkanie". Podpisanych zostało ok. 250 umów.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. szybko się rozpędza

Program „Pierwsze Mieszkanie” tworzy system dopłat do kredytu na zakup pierwszego lokum i konto mieszkaniowe – program pomocy oszczędzającym. Szef MRiT, pytany podczas środowej konferencji prasowej o aktualne dane ws. kredytu 2 proc. i konta mieszkaniowego, wskazał, że "ten program się szybko rozpędza". "Na ten moment mamy ok. 12,5 tys. wniosków o kredyt w ramach bezpiecznego kredytu 2 proc. Umów podpisanych jest mniej więcej 250" - poinformował minister Waldemar Buda. Dodał, że codziennie podpisywanych jest "kilkanaście, kilkadziesiąt umów kredytowych". Minister odnosząc się do danych ws. kont mieszkaniowych, mówił, że "mamy już kilkaset takich kont i codziennie widzimy ogromny przyrost".

 Bezpieczny Kredyt 2 proc. -  lista banków

Od 3 lipca br. "bezpieczne kredyty 2 proc.", czyli kredyty z dopłatą państwa do rat, udzielają banki, które zawarły w tej sprawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, czyli Alior Bank, Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Pekao SA, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, PKO BP, SGB-Bank, VeloBank i Bank Spółdzielczy w Brodnicy.

"Bezpieczny kredyt" z okresowo stałą stopą procentową może zaciągnąć osoba do 45. roku życia. Kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie mogą mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości: mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota "bezpiecznego kredytu" nie może przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny może maksymalnie wynieść 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat przysługuje przez 10 lat, a spłata kredytu odbywa się w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane).

Sonda
Masz swoje mieszkanie czy wynajmujesz?
Pieniądze to nie wszystko Waldemar Buda
Najnowsze