Urząd Pracy w Olsztynie

i

Autor: AK Sytuacja na runku pracy wydaje się stabilizować

Bezskutecznie szukasz pracy? Możesz dostawać co miesiąc nawet 1200 złotych

2020-10-16 13:30

Przez pandemię firmy zwalniają pracowników, a szukanie nowej pracy nie jest łatwe i nie zawsze szybko kończy się sukcesem. Zasiłek dla bezrobotnych i poszukujących pracy to forma pomocy, z której możesz szybko skorzystać i która pomoże ci przetrwać ciężki okres szukania nowej pracy. Dowiedz się, jak sobie poradzić, zanim szukanie pracy skończy się znalezieniem nowego zatrudnienia.

Szef cię zwolnił, straciłeś pracę z powodu koronawirusa lub z innej przyczyn? Zgłoś się do urzędu pracy po zasiłek dla bezrobotnych. Od 1 września tego roku zasiłek został podwyższony do 1200 zł. Wyższe wsparcie otrzymają wszyscy bezrobotni – nie tylko nowo rejestrujący się, ale też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek.

Kiedy masz prawo do zasiłku z urzędu pracy

Zasiłek przysługuje ci, jeśli:* zarejestrowałeś się w urzędzie pracy jako osoba szukająca pracy * urząd nie ma dla ciebie propozycji odpowiedniej pracy, stażu, szkolenia czy innych form aktywizacji * możesz udowodnić, że przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywałeś pracę, za którą otrzymywałeś co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ważne! Nie ma znaczenia rodzaj umowy oraz wymiar etatu - istotna jest wysokość wynagrodzenia i fakt odprowadzenia składek

Przeczytaj także: Zasiłek dla bezrobotnych. Ruszają ważne zmiany

Jak zarejestrować się w urzędzie pracy

Żeby zarejestrować się jako osoba szukająca pracy, możesz:* zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego * skorzystać z uproszczonego sposobu elektronicznej wypełniając wniosek na stronie praca.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zarezerwować sobie termin rejestracji(tzw. prerejestracja) i umówić się na osobistą wizytę w urzędzie w celu dostarczenia wymaganych dokumentów.

Ile kasy?

Wysokość zasiłku zależy od łącznego stażu pracy (wlicza się m.in. pracę etatową i inne prace zarobkowe, a także m.in. działalność gospodarczą, urlop wychowawczy). Od 1 września 2020 roku wynosi:

• Jeżeli przepracowałeś więcej niż 5 lat, ale mniej niż 20 lat (100 proc. zasiłku dla bezrobotnych) –1200 zł zł w okresie pierwszych 90 dni i 942,30 zł w kolejnych miesiącach posiadania prawa do zasiłku.

• Jeżeli przepracowałeś 5 lat (80 proc. podstawowego zasiłku dla bezrobotnych) 960 zł w okresie pierwszych trzech miesięcy i 753,90 zł zł w kolejnych miesiącach posiadania prawa do zasiłku.• Jeżeli pracowałeś ponad 20 lat (120 proc. zasiłku dla bezrobotnych) – 1.440 zł w okresie pierwszych trzech miesięcy i 1057,60 zł w kolejnych miesiącach posiadania prawa do zasiłku.

Jak długo masz prawo do zasiłku

Świadczenie może być przyznawane na 180 lub 365 dni, w zależności od tego, gdzie mieszkasz i wynosi:*180 dni – jeśli mieszkasz w powiecie, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;* 365 dni – jeśli: - mieszkasz w powiecie, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju albo - masz powyżej 50 roku życia i co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku albo - masz na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez ciebie albo - samotnie wychowujesz co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Uwaga! O tym, jakie jest bezrobocie na twoim terenie, dowiesz się w powiatowym urzędzie pracy lub na stronie zielonalinia.gov.pl

Obniżony etaty też się wlicza

Przez COVID-19 wielu pracodawców obniżyło wymiar czasu pracy zatrudnionym przez siebie osobom, przez co wiele osób straciło szansę na przepracowanie okresu uprawniającego do świadczenia na dotychczasowych zasadach. Ustawodawcy postanowili jednak umożliwić zdobycie uprawnień do pobierania zasiłku. Zgodnie z nowymi przepisami, do 365 dni wlicza się także okresy zatrudnienia z wynagrodzeniem poniżej minimalnego wynagrodzenia, jeśli pensja znajdowała się na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę i została obniżona w związku z COVID-19. Przepisy obejmują osoby, którym na podstawie art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, obniżono wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy.

Jest praca w Przemyślu. Szwalnia szuka tapicerów i szwaczek
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze