ZUS i pieniądze

i

Autor: Shutterstock

Pieniądze z ZUS

Błyskawiczna wypłata z ZUS! To średnio 8391 zł. Jak uzyskać pieniądze?

2023-11-28 8:00

Za wypadek przy pracy przysługuje odszkodowanie. Obowiązuje zasada – im większy uszczerbek na zdrowiu, tym większy przelew z ZUS. Przysługuje 1269 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Zakład wypłaca średnio 8391 zł. Konieczne jest złożenie wniosku oraz kompletu dokumentów. Jakich formalności dopełnić, aby uzyskać pieniądze?

Błyskawiczna wypłata z ZUS! To średnio 8391 zł. Jak uzyskać pieniądze?

Jakie dokumenty są wymagane do odszkodowania za wypadek przy pracy? Strona ZUS-u podaje, jaki jest zestaw wymaganych dokumentów do odszkodowania:

  •          Wniosek o jednorazowe odszkodowanie
  •          zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 zawierające m.in. informacje o zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna
  •          protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub karta wypadku
  •          prawomocny wyrok sądu pracy
  •          decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez państwowego inspektora sanitarnego

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem płatnika składek (pracodawcy).

Jak już wspomniano przysługuje 1269 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Realna wysokość odszkodowania zależy od orzeczenia lekarskiego. W kwietniu 2023 r. stawka wzrosła o 136 zł.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy – ile czasu ma ZUS na decyzję?

ZUS wydaje decyzję w ciągu 14 dni. W przypadku decyzji pozytywnej, ZUS ma 30 dni na wypłatę świadczenia.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy – jak się odwołać od decyzji odmownej?

Jeśli ZUS odmówi odszkodowania za wypadek przy pracy, przysługuje środek odwoławczy. Odwołanie należy złożyć w terminie miesiąca od doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała negatywną decyzję.

W jakich przypadkach nie przysługuje odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Odszkodowanie za wypadek przy pracy nie przysługuje jeśli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów bhp, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa lub gdy ubezpieczony przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości.

Pieniądze to nie wszystko - Leszek Balcerowicz

Quiz PRL. Służba zdrowia w PRL

Pytanie 1 z 10
Do pobierania krwi używało się:
Służba zdrowia w PRL
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze