Notariusz

i

Autor: pixabay.com

Notariat

Co możesz załatwić u notariusza? Ile zapłacisz za usługi notariusza?

2023-04-30 10:55

Zadaniem notariuszy jest nadawanie dokumentom ważności prawnej. Zakres czynności wykonywanych przez notariusza jest szeroki. U notariusza załatwisz sprawy spadkowe, spiszesz intercyzę czy umowę sprzedaży. Wiele spraw możesz załatwić u notariusza zamiast w sądzie. Za usługi notarialne trzeba płacić. Sprawdziliśmy, ile dokładnie.

Kim jest notariusz?

Notariusz to osoba zaufania publicznego, która korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Notariusz jest prawnikiem, który świadczy swoje usługi w kancelarii notarialnej i, zgodnie z prawem, może prowadzić tylko jedną taką kancelarię. Sporządzenie dokumentów u notariusza jest gwarancją ich zgodności z przepisami. Umowy sprzedaży nieruchomości, sprawy spadkowe, intercyzy, poświadczenia notarialne, umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu czy umowy darowizn. to sprawy, jakimi zajmuje się notariusz.

Umowa sprzedaży nieruchomości u notariusza

Aby kupić lub sprzedać dom, mieszkanie czy działkę czy inną nieruchomość, musisz podpisać umowę u notariusza w formie aktu notarialnego. Osobą sporządzającą taką umowę, w świetle prawa polskiego, musi być notariusz. Oprócz umowy sprzedaży nieruchomości, warto również podpisać u notariusza umowę przedwstępną – taka forma  daje  pewność co do realizacji jej postanowień, a w przypadku niewywiązania się stron z warunków umowy – do dochodzenia praw sprzedającego bądź kupującego przed sądem.

Intercyza u notariusza

Intercyza to małżeńska umowa majątkowa, wprowadzająca rozdzielność majątkową. Oznacza to, że małżonkowie od momentu podpisania intercyzy u notariusza dysponują odrębnymi majątkami. Dokument mogą sporządzić zarówno przyszli, jak i obecni małżonkowie. Obecność notariusza oraz jego potwierdzenie przy spisanym dokumencie jest konieczne do tego, by akt był ważny w świetle prawa.

Sprawy spadkowe szybciej niż w sądzie

Ze spadkiem możesz udać się do sądu lub notariusza. W tym drugim przypadku szybciej załatwisz poświadczenie dziedziczenia, zawierającego informacje o tym, kto jest spadkobiercą i w jakim udziale otrzymuje spadek. Wymagane jest stawienie się w kancelarii wszystkich spadkobierców, a także ich zgoda na przeprowadzenie sprawy spadkowej. Notariusz pobiera opłatę, która jest stała – bez względu na wielkość dziedziczonego majątku.

Ile kosztują usługi notariusza?

Stawki opłat ustala ministerstwo sprawiedliwości. Taksy notarialne to maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy za daną czynność. Zgodnie z prawem notariusz może zaproponować za swoje usługi kwotę niższą niż wynikająca z taksy. Kwotę tę można negocjować. Maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi od wartości przedmiotu czynności notarialnej:

* do 3000 zł – 100 zł;

* powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3 proc. od nadwyżki powyżej 3000 zł;

* powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2 proc. od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

* powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1proc. od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

* powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4 proc. od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

* powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2 proc. od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

* powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25 proc. od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej nie więcej niż 7500 zł. 

Ile wynoszą stałe stawki usług notarialnych?

Niektóre czynności notarialne są objęte stawką stałą. Wynoszą one:

* 5 złotych — poświadczenie pozostawania przy życiu w celu otrzymania emerytury, lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

* 6 złotych — poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem (za każdą stronę),

* 20 złotych — przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc,

* 30 złotych — sporządzenie odwołania testamentu,

* 50 złotych — sporządzenie testamentu; oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,

* 60 złotych — sporządzenie zwolnienia nieruchomości od obciążeń,

* 80 złotych — sporządzenie zrzeczenia się własności nieruchomości 

*100 złotych — sporządzenie pełnomocnictwa,

* 150 złotych — sporządzenie testamentu zawierającego zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku,

* 400 złotych — sporządzenie umowy majątkowej małżeńskiej,

*600 złotych — sporządzenie umowy zbycia nieruchomości.

Sonda
Czy korzystasz z usług notariusza?
Tańczące z Promocjami 27.04
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze