Pusty portfel

i

Autor: www.pixabay.com

Egzekucja komornicza

Co zrobić, gdy komornik zajął konto? Są dwa sposoby, aby odzyskać dostęp do pieniędzy

2023-07-10 4:18

Komornik może zająć konto bankowe dłużnika w celu egzekucji należności wobec wierzycieli. Taka procedura może być przeprowadzona bez wcześniejszego powiadomienia dłużnika. Jeśli działania windykacyjne nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, wierzyciel może skierować sprawę do sądu, który wyda nakaz zapłaty. Komornik rozpoczyna wtedy procedurę egzekucyjną, która umożliwia mu zajęcie różnych aktywów dłużnika, w tym konta bankowego.

Informacje o rachunku dłużnika są uzyskiwane przez komornika za pomocą systemu OGNIVO, który kontaktuje się z bankami w Polsce. Komornik może zająć różne rodzaje rachunków, takie jak rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, lokata, konto oszczędnościowe czy walutowe. Nie ma limitu na ilość rachunków, które komornik może zająć jednocześnie. Jednak musi pozostawić dłużnikowi 75% minimalnego wynagrodzenia brutto, które obecnie wynosi 2617,50 zł do 30 czerwca 2023 roku i 2700 zł w drugiej połowie roku. Ta kwota nie przechodzi na kolejny miesiąc, jeśli nie jest wykorzystana. Dłużnicy alimentacyjni nie mają takiego ograniczenia i egzekucja może trwać aż do wyzerowania salda. Komornik ma prawo pobierać pieniądze z zajętego konta do spłaty długu, chyba że całość zadłużenia zostanie spłacona lub zawarta zostanie ugoda z wierzycielem.

Bank odblokowuje konto na podstawie stosownego pisma od wierzyciela. Komornik nie ma władzy do przywrócenia dostępu do konta. Najczęściej komornicy blokują najpierw rachunek bankowy, jako najprostszy sposób pozyskania środków finansowych. Dłużnik zazwyczaj dowiaduje się o zajęciu konta po kilku dniach, aby nie mógł wcześniej wycofać pieniędzy ani zmienić rachunku wynagrodzenia. Dłużnik może odwołać się od zajęcia konta, ale nie może zaoferować komornikowi inne aktywa w zamian za odblokowanie konta. Dostęp do konta zostaje przywrócony po spłacie długu lub w wyniku zawieszenia lub umorzenia postępowania.

Sonda
Czy na zakupach odczuwasz, że ceny poszły do góry?
EKG 2023: Adam Manikowski
Listen on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze