Leszek Czarnecki

i

Autor: Lukasz Kalinowski/East News, Arkadiusz Ziółek/Eastnews

Afera bankowa

Syndyk zawiadamia prokuraturę w sprawie Czarneckiego

2023-02-16 16:23

Do Prokuratury Regionalnej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie syndyka dotyczące działania na szkodę banku Idea Bank S.A. oraz wyrządzenia mu wielomilionowej szkody - dowiedziała się PAP. Jak podaje agencja, według syndyka to Leszek Czarnecki miał podejmować decyzje o zawarciu niekorzystanych dla banku umów. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla Leszka Czarneckiego.

Sprawa Czarneckiego w prokuraturze

- Do Prokuratury Regionalnej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie Syndyka Masy Upadłości Idea Bank S.A. dotyczące zdarzeń gospodarczych polegających na działaniu na szkodę banku oraz wyrządzenia mu wielomilionowej szkody - poinformował PAP prokurator Marcin Saduś. Prokurator podkreślił: - Jak wynika z treści złożonego zawiadomienia oraz załączonych do niego dokumentów, w czasie, gdy bank zagrożony był niewypłacalnością, zawarto niekorzystne dla niego umowy, które skutkowały powstaniem szkody w wysokości ponad 77 milionów złotych. Zawarcie powyższych umów stanowiło wyzbycie się majątku banku ze szkodą dla wielu wierzycieli, w tym obligatariuszy Getback S.A.

Prokurator Saduś zaznaczył: - W ocenie zawiadamiającego osobą faktycznie podejmującą decyzje o zawarciu niekorzystanych dla banku umów był ówczesny Przewodniczący Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. – Leszek Cz. Drugą stroną tychże umów były spółki, w których większościowy pakiet akcji posiadał Leszek Cz.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie zauważył, że opisane w zawiadomieniu okoliczności dotyczące procesów decyzyjnych w banku są zbieżne w tym zakresie z ustaleniami śledztwa dotyczącego tzw. afery GetBack. - Trzeciego lutego 2023 roku Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu wniosek o zastosowanie wobec Leszka Cz. tymczasowego aresztowania - przypomniał.

Jak tłumaczył na początku lutego prokurator, tymczasowe aresztowanie biznesmena jest niezbędne, aby przedstawić zarzuty podejrzanemu, który od niemal dwóch lat unika dobrowolnego stawienia się w prokuraturze.

Dzięki temu prokuratura będzie mogła wystawić za nim międzynarodowy list gończy i Europejski Nakaz Aresztowania.

Leszek Czarnecki unika zeznań?

Jak przypomina PAP, Leszek Czarnecki jest podejrzany o oszustwa na szkodę 1 140 klientów Idea Bank SA na kwotę 227 milionów złotych. "Od czerwca 2021 roku do stycznia 2023 roku prokurator wyznaczył Leszkowi Cz. 9 terminów przesłuchań. O wszystkich podejrzany został powiadomiony. Mimo to przebywający poza granicami Polski biznesmen nie stawił się na żadnym z nich" - wyjaśnił prokurator Marcin Saduś."Za każdym razem nadsyłał zaświadczenia lekarskie zagranicznych lekarzy różnych specjalizacji. Z treści zaświadczeń wynikało, że podejrzany – z uwagi na stan zdrowia - nie może odbywać podróży lotniczych (szacowany czas lotu z Nicei do Warszawy wynosi 2,5 godziny)" - wskazywał prokurator.

Jednak - jak ustalili śledczy - Leszek Czarnecki w terminach wskazanych na zaświadczeniach lekarskich lub do nich zbliżonych odbywał trwające od 9 do 10,5 godziny loty z Europy do Stanów Zjednoczonych. "Świadczy to o tym, że podejrzany wbrew przedstawianym zaświadczeniom lekarskim jest w stanie odbyć podróż do Warszawy, lecz celowo tego unika, utrudniając prowadzone przeciwko niemu postępowanie i uniemożliwiając jego zakończenie" - tłumaczył.

Afera GetBack

Śledztwo ws. afery GetBack wszczęto w kwietniu 2018 r., w dzień po złożeniu zawiadomienia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Powołano specjalny zespół śledczy. 11 maja 2018 r. dokonano pierwszych przeszukań i zabezpieczeń dokumentów, nośników informacyjnych i mienia, a w czerwcu 2018 r. zatrzymano byłego prezesa GetBacku. W związku ze śledztwem zabezpieczono kwotę 400 mln zł, w tym kosztowności, biżuterię, nieruchomości, papiery wartościowe i pieniądze na rachunkach bankowych.

PAP wylicza, że Prokuratura Regionalna w Warszawie w śledztwie dotyczącym afery GetBack skierowała już do sądów sześć aktów oskarżenia przeciwko ponad 61 osobom, zaś w aktualnie prowadzonych wątkach status podejrzanych ma ponad 100 osób. Jedną z nich jest przedsiębiorca Leszek Czarnecki, któremu zarzuca się dokonanie oszustw na szkodę ponad 1,1 tys. klientów Idea Bank S.A. na kwotę 227 milionów złotych oraz wyrządzenie bankowi szkody w wielkich rozmiarach na kwotę 9 milionów złotych.

W lipcu 2020 roku prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu Czarneckiemu zarzutów w związku z aferą, jednak te nie zostały mu formalnie ogłoszone, bo biznesmen na stałe przebywa za granicą. Wówczas prokurator wystąpił z pierwszym wnioskiem o areszt wobec biznesmena. W kwietniu 2021 roku sąd okręgowy utrzymał w mocy postawienie sądu rejonowego nieuwzględniające wniosek prokuratora. Sąd w przeciwieństwie do prokuratury uważał, że biznesmen się nie ukrywa.

 - W grudniu 2021 roku prokurator rozszerzył zarzuty wobec podejrzanego o przestępstwo udaremnienia wykonania orzeczeń sądu w zakresie środków kompensacyjnych i uszczuplenia zaspokojenia roszeń wielu 1 141 wierzycieli. Przestępstwo wynikało ze zbycia przez biznesmena we wrześniu 2020 roku składników majątku w postaci udziałów w jednej ze spółek - przypomniał w rozmowie z PAP prok. Marcin Saduś. I dodał: - W lipcu 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił zażalenia obrońców Leszka Cz. i utrzymał w mocy postanowienie Prokuratury Regionalnej w Warszawie o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanego w postaci m.in. akcji spółek.

Sonda
Czy słyszałeś/aś o aferze GetBack?
Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze