Upadek miliardera

Gigantyczna kara dla Leszka Czarneckiego! Jak były miliarder stracił dwa banki? Kim jest Leszek Czarnecki?

2022-09-30 11:41

W piątek 30 września Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o nałożeniu gigantycznej kary finansowej w wysokości 20 mln zł na Leszka Czarneckiego za niedochowanie przez niego zobowiązania inwestorskiego. Podobne okoliczności były przyczyną nałożenia przez KNF jeszcze jednej kary, tym razem na LC Corp B.V., w wysokości 2,4 mln zł. Jak do tego doszło?

KNF: Postawa Czarneckiego jest naganna

KNF wyjaśniła, że mimo pogarszającej się sytuacji kapitałowej banku oraz wielomiesięcznego utrzymywania się współczynników kapitałowych poniżej minimalnych poziomów regulacyjnych, do dnia wydania decyzji, tj. 28 września 2022 r., Leszek Czarnecki nie podjął działań zapewniających poprawę sytuacji finansowej i kapitałowej Getin Noble Bank SA.

W komunikacie wskazano, że zobowiązanie inwestorskie obliguje Leszka Czarneckiego do udzielenia bankowi realnego wsparcia kapitałowego w takim rozmiarze, jaki jest niezbędny do przywrócenia stabilności i adekwatności kapitałowej Getin Noble Bank SA.

-Mogłoby to nastąpić przez dokapitalizowanie przez dotychczasowych akcjonariuszy lub znalezienie inwestora zewnętrznego. Taka sytuacja nie nastąpiła. Bierna postawa Leszka Czarneckiego jest w ocenie Komisji wysoce naganna i nie mogła być dłużej tolerowana" - podkreśliła KNF - dodano.

Krótka historia upadku banku Leszka Czarneckiego

Przypomnijmy, że 31 grudnia 2020 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny przejął należący do Czarneckiego Idea Bank i ogłosił, że przekazuje go w zarządzanie państwowemu Bankowi Pekao SA., z powodu grożącej bankowi upadłości wdrażają tzw. procedurę resolution, czyli przejęcia banku zagrożonego upadłością - opowiadał wtedy w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Leszek Czarnecki, właściciel grupy Getin Noble.

Jego zdaniem to była zemsta za to, że w 2018 r. ujawnił korupcyjną propozycję na najwyższym szczeblu władzy. Chodziło o korupcyjną propozycji, którą złożył mu ówczesny szef KNF Marek Chrzanowski.

Zarzuty i ogromny majątek Czarneckiego: 60 mln zł zabezpieczenia!

Leszek Czarnecki uwikłany jest w aferę GetBack, To kolejna odsłona sprawy biznesmena, który według śledczych dopuścił się m.in. oszustw na szkodę klientów Idea Banku, nabranych na obligacje GetBacku. Prokuratura dwukrotnie zajmowała Leszkowi Czarneckiemu majątek, i tym razem skutecznie – jej decyzję utrzymał sąd, jest ona prawomocna. Prokuratura (20 lipca tego roku) nie uwzględniła zażalenia adwokatów biznesmana Leszka Czarneckiego, na zastosowanie  zabezpieczenia majątkowego na mieniu podejrzanego w wysokości ponad 60 milionów złotych.

Twórca Idea i Getin Bank. Kim jest Leszek Czarnecki?

Swoje imperium finansowe zaczął budować w 2000 r., Czarnecki wtedy zakłada Europejski Fundusz Leasingowy, który wprowadził na londyńską Giełdzie Papierów Wartościowych, a rok później  sprzedał ją francuskiemu bankowi Credit Agricole. Business Insider przypomina, że:

W 2003 r. stworzył Getin Holding. W momencie założenia była to największa polska grupa finansowa oparta wyłącznie o kapitał pochodzenia prywatnego. W jej skład wchodziły banki, podmioty zajmujące się leasingiem i ubezpieczeniami oraz spółki pośrednictwa finansowego.

W 2010 r. z połączenia Getin Banku z Noble Bankiem powstał Getin Noble Bank. Potem nastąpiła kolejna transakcja — Noble Bank przejął w 2010 r. za 120 mln zł sprzedawany przez General Motors GMAC Bank. Zmienił się w Idea Bank, a wcześniej nosił nazwę Opel Bank i Bank Ogrodnictwa Hortex. Co ciekawe w latach 1993-1995 Leszek Czarnecki zasiadał w radzie nadzorczej Banku Ogrodnictwa Hortex. To tam zdobywał szlify w świecie finansowym.

-Gdy doszło do połączenia Getinu i Noble Banku, Getin Holding rozpoczął aktywną działalność na rynku bankowym i leasingowym w Rosji, Rumunii, Białorusi oraz na Ukrainie. W ten sposób Czarnecki chciał zaistnieć szerzej także poza granicami naszego kraju - czytamy na portalu.

Po 2014 r. było coraz słabiej. W 2018 r. Leszek Czarnecki wypadł z TOP 10 najbogatszych Polaków, a rok później stracił status miliardera. W 2020 r. po raz ostatni widniał w setce z majątkiem szacowanym przez Forbes na 666 mln zł. W sierpniu 2022 r. jego udziały w Getin Noble Banku i Getin Holding były warte już tylko niecałe 250 mln zł.

Pieniądze to nie wszystko - Stanisław Szwed
Sonda
Czy milioner Leszek Czarnecki trafi do aresztu?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze