Leszek Czarnecki

i

Autor: Wojciech Strozyk / Reporter Leszek Czarnecki

Plajta Idea Banku ogłoszona przez sąd

Plajta banku Leszka Czarneckiego. Syndyk apeluje do wierzycieli o zgłaszanie roszczeń!

2022-07-27 16:19

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość Idea Banku - poinformował w środę (27 lipca) syndyk masy upadłości Idea Banku. Ogłoszona upadłość nie ma żadnego wpływu na główną część przedsiębiorstwa bankowego i jego klientów przejętych przez Bank Pekao - dodano. Syndyk zaapelował do wszystkich wierzycieli, aby drogą elektroniczną poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych do dnia 25.08.2022 r.,zgłaszali swoje roszczenia.

Syndyk apeluje do wierzycieli

26 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie" - poinformował w środę w komunikacie przesłanym PAP syndyk masy upadłości Idea Bank Marcin Kubiczek, którego sąd wyznaczył na syndyka, jak kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

 Postanowienie sądu zostało obwieszczone w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Syndyk poinformował, że podjął wszystkie obowiązki przewidziane przez ustawę Prawo upadłościowe, "mające na celu inwentaryzację zobowiązań upadłego Banku, jak i jego majątku, który stał się masą upadłości mającą na celu jak najwyższe zaspokojenie wierzycieli".

Wyjaśnił jednocześnie "iż ogłoszona upadłość dotyczy wyłącznie tej części działalności Idea Bank, która nie została przejęta zgodnie z decyzją o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji z dnia 30.12.2020 r.". "Nie ma zatem ona żadnego wpływu na główną część przedsiębiorstwa bankowego i jego klientów przejętych przez Bank Pekao S.A." - podkreślił syndyk. 

Krótka historia upadku banku Leszka Czarneckiego

Przypomnijmy, że 31 grudnia 2020 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny przejął należący do Czarneckiego Idea Bank i ogłosił, że przekazuje go w zarządzanie państwowemu Bankowi Pekao SA., z powodu grożącej bankowi upadłości wdrażają tzw. procedurę resolution, czyli przejęcia banku zagrożonego upadłością - opowiadał wtedy w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Leszek Czarnecki, właściciel grupy Getin Noble.

Jego zdaniem to była zemsta za to, że w 2018 r. ujawnił  korupcyjną propozycję na najwyższym szczeblu władzy. Chodziło o korupcyjną propozycji, którą złożył mu ówczesny szef KNF Marek Chrzanowski.

Pieniądze to nie wszystko - Krzysztof Pietraszkiewicz

60 milionów złotych zabezpieczenia!

Leszek Czarnecki uwikłany jest w aferę GeBack, To kolejna odsłona sprawy biznesmena, który według śledczych dopuścił się m.in. oszustw na szkodę klientów Idea Banku, nabranych na obligacje GetBacku. Prokuratura dwukrotnie zajmowała Leszkowi Czarneckiemu majątek, i tym razem skutecznie – jej decyzję utrzymał sąd, jest ona prawomocna. Prokuratura (20 lipca tego roku) nie uwzględniła zażalenia adwokatów biznesmana Leszka Czarneckiego, na zastosowanie  zabezpieczenia majątkowego na mieniu podejrzanego w wysokości ponad 60 milionów złotych.

"Sąd podkreślił, że jeśli ogłoszenie zarzutów i przesłuchanie danej osoby jest niemożliwe, z powodu jej przebywania poza granicami kraju – co ma miejsce w przypadku Leszka Czarneckiego – to okoliczność taka nie może stanowić swego rodzaju blokady dalszego biegu procesu" - czytamy w uzasadnieniu.

Sonda
Czy rozważasz założenie lokaty w banku?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze