Piec węglowy

i

Autor: pixabay.com

Dodatek węglowy 2022

Czy dodatek węglowy przysługuje osobom, które wynajmują dom/mieszkanie?

2022-08-30 17:58

Osoba wynajmująca nieruchomość ogrzewaną węglem również może ubiegać się o przyznanie dodatku węglowego. Jest to jednak możliwe tylko w określonych przypadkach. Jakie warunki należy spełnić jako najemca, by otrzymać ustawowy dodatek węglowy?

Dodatek węglowy 2022. Komu przysługuje świadczenie?

Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym, świadczenie to przysługuje osobom tworzącym gospodarstwo domowe, które korzysta z węgla jako formy ogrzewania. Ustawodawca definiuje gospodarstwo domowe jako:

  • Osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (jednoosobowe gospodarstwo domowe)
  • Osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (wieloosobowe gospodarstwo domowe)

Dodatek węglowy również dla wynajmujących nieruchomość

Z tego zapisu wynika, że kwestią kluczową nie jest bycie właścicielem nieruchomości - a jej zamieszkiwanie. Jeśli osoba zamieszkuje na stałe daną nieruchomości ogrzewaną węglem na dzień złożenia wniosku i spełnia pozostałe warunki, wówczas przysługuje jej prawo do dodatku węglowego - wskazuje portal INFOR.

Nie jest istotne czy przebywa w danej nieruchomości w roli najemcy czy właściciela. W związku z tym najemcy mieszkań oraz najemcy domów również mają prawo do ubiegania się o dodatek węglowy. W ustawie nie został również przewidziany wymóg meldunku w miejscu zamieszkania.

Kongres 590 - Wojciech Dąbrowski, prezes PGE | Pieniądze To Nie Wszystko Extra

Jedna nieruchomość - kilku najemców. Komu przysługuje dodatek węglowy?

Co w przypadku, gdy jedna nieruchomość wynajmowana jest przez kilka osób? Kluczowa jest kwestia czy osoby te tworzą jedno gospodarstwo domowe - czy oddzielne. Jeśli jedno wówczas przysługuje im jedno świadczenie. W przypadku, gdy tworzą oddzielne gospodarstwa, obie mają prawdo do pełnego dodatku węglowego w wysokości 3 000 złotych - podkreśla portal INFOR, przytaczając sporządzony przez siebie przykład.

"Jedna rodzina wynajmuje parter domu, druga zaś piętro. Obie korzystają z jednego pieca, którego źródłem ogrzewania jest piec na węgiel. Deklarację do CEEB złożył właściciel domu. Komu przysługuje dodatek węglowy? Dofinansowanie należy się dwóm rodzinom zamieszkującym dom, czyli najemcom. Każdej z nich oddzielne jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Z kolei właściciel nie ma prawa do dodatku węglowego" - przytacza INFOR.

Dofinansowanie do węgla dla mieszkańców bloku

Również mieszkańcy bloków mogą ubiegać się o dofinansowanie w postaci dodatku węglowego. W przypadku, gdy blok ogrzewany piecem węglowym został zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, jego mieszkańcom przysługują 3 000 złotych. Jak wskazuje portal INFOR jest on należny każdemu gospodarstwu domowemu, a nie jeden dla całego budynku.

Jeśli nieruchomości wielorodzinne ogrzewane są przez lokalną sieć ciepłowniczą korzystającą z węgla, mieszkańcy również mogą ubiegać się o to świadczenie.

Warto podkreślić, ze lokalna sieć ciepłownicza nie jest tożsama z miejską siecią ciepłowniczą.

Dodatek węglowy 2022

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, piecokuchnia, trzon kuchenny, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Warunkiem przyznania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

W celu uzyskania dodatku węglowego należy złożyć wniosek w urzędzie gminy, bądź miasta. Wzór podania został przygotowany przez ustawodawcę.

Sonda
Czy zamierzasz złożyć wniosek o dodatek węglowy?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze