Czy dłuższa praca to dobry sposób na wyższą emeryturę ?

i

Autor: Shutterstock

Prawa seniora

Dłuższa praca sposobem na wyższą emeryturę. Co warto wiedzieć?

2023-02-12 20:03

Rekordowo wysokie i bardzo niskie emerytury z ZUS pokazują, że warto długo pracować i płacić składki. Dłuższa praca sprawia, że wypłacana na starość emerytura jest wysoka z racji tego, że środki gromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym są dłużej odkładane, a statystyczna średnia długość życia się skraca.

Spis treści

  1. Emerytalni biedacy i krezusi
  2. Wiek emerytalny niski czy wysoki?
  3. Pracujący seniorzy zyskują
  4. Jak zwiększyć pobieraną emeryturę?

W emeryturach obowiązuje prosta zasada – im dłużej człowiek pracuje, tym wyższa będzie jego emerytura. Dzięki dłuższej pracy gromadzimy więcej środków ze składek na naszym indywidualnym koncie emerytalnym, a gdy już zdecydujemy się przejść na emeryturę krótsza jest prognozowana średnia naszego życia. To ważne, gdyż emerytura obliczana jest w ten sposób, że zebrane składki (zgromadzony kapitał) dzielone są przez prognozowaną dalszą długość życia określaną w miesiącach w tabelach Głównego Urzędu Statystycznego.

Ważne jest, że: 

  • im dłużej pracujesz, tym wyższa będzie twoja emerytura,
  • dzięki dłuższej pracy zgromadzisz więcej środków ze składek na swoim indywidualnym koncie emerytalnym,
  • gdy po długiej pracy zdecydujesz się przejść na emeryturę, prognozowana średnia dalszej długości twojego życia będzie krótsza. 

Emerytalni biedacy i krezusi

Pewna mieszkanka Wałbrzycha otrzymuje co miesiąc 19 gr emerytury, ponieważ przepracowała w swoim życiu pół roku na umowie zleceniu.  Na konto Wrocławianina, który w całym swoim życiu przepracował 27 dni na etacie, wpływają co miesiąc 54 gr. 

Kierowca z Legnicy, który przepracował 50 lat, otrzymuje prawie 15,8 tys. zł brutto emerytury. Jedną z najwyższych emerytur w Polsce otrzymuje lekarz z Dolnego Śląska. Po 54 latach pracy w zawodzie dostaje 26 tys. zł brutto. Emeryt rekordzista na swoje świadczenie pracował przez 57 lat, 9 miesięcy i 2 dni. Jego emerytura wynosi 27 635,90 zł brutto. Okrągłe sumki, które wpływają co miesiąc na konta tych emerytów, potwierdzają, że kto dłużej pracuje, ten potem więcej dostaje. 

W ubiegłym roku przeciętna emerytura w kraju wynosiła 2833,56 zł brutto. Istnieją tu jednak dysproporcje regionalne. Na Dolnym Śląsku średnia emerytura wynosiła 2858,78 zł brutto, na Mazowszu to 2981,44 zł brutto, a na Śląsku to 3338,84 zł brutto. W tym ostatnim regionie na wysoki wynik wpływają emerytury górnicze, wyraźnie wyższe od innych świadczeń emerytalnych. Przeciętna emerytura w 2022 dla mężczyzn wyniosła 3184 zł brutto, dla kobiet - 2128 zł brutto. Dysproporcja ta bierze się nie tylko z tego powodu, że statystycznie mężczyźni więcej zarabiają, więc więcej gromadzą kapitału emerytalnego, ale także dlatego, że statystycznie krócej żyją. W Polsce mężczyznę w wieku 65 lat czeka przeciętnie ok. 15 lat życia, a więc też pobierania świadczenia, a kobietę ok. 23 lata...

Wiek emerytalny niski czy wysoki?

Zdecydowanie niski, o czym świadczy porównanie z innymi państwami Europy. W większości krajów przejście na emeryturę jest możliwe dopiero w wieku 67 lat, dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Warto to wiedzieć, gdy zazdrościmy Niemcom lub Belgom wysokiego standardu życia na emeryturze. 

W związku z przedłużającym się życiem, a także tym, że dłuższe nieprzechodzenie na emeryturę jest opłacalne finansowo, decyduje się na nie coraz więcej seniorów. W porównaniu z okresem sprzed 10 lat o 50 proc. seniorów po osiągnięciu wieku emerytalnego pracuje dalej.

Pracujący seniorzy zyskują

Na wysokość emerytury wpływa statystyczna średnia długość życia. Państwo daje bowiem wyższą emeryturę wtedy, kiedy prawdopodobnie będzie ją musiało wypłacać krócej. Niższa jest dla tych, którzy na emeryturze zabawią znacznie dłużej, bo wcześniej na nią przeszli. 

Oczywiście wysokość zarobków ma także wpływ na to, co na nasze konto będzie wpływało po zakończeniu aktywności zawodowej, ale liczą się przede wszystkim staż, regularny wpływ składek na emerytalne konto i nie spieszenie się z przejściem na emeryturę.

Lekarstwem na wyższą emeryturę jest dalsza aktywność zawodowa, czyli kontynuowanie pracy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. 

„Nasze świadczenie może zwiększyć się o 15 proc. w każdy kolejny rok pracy po przekroczeniu wieku emerytalnego” – wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zachęcając do kontynuacji pracy po przekroczeniu wieku emerytalnego.

Jak zwiększyć pobieraną emeryturę?

Dla osoby, która pobiera już emeryturę i chce zwiększyć jej kwotę, najlepszym sposobem jest dalsza praca, czyli dorabianie, ale na takiej umowie, która będzie oskładkowana. To pozwoli jej raz do roku przeliczyć wysokość emerytury. W poprzednich latach można było przeliczać emeryturę kwartalnie, ale obecnie ograniczono tę możliwość do przeliczenia raz na rok. 

Dla obecnie przechodzących na emeryturę jest jeszcze jedne sposób podwyższenia świadczenia emerytalnego. Należy przejrzeć stare dokumenty, aby sprawdzić, czy jakaś ich praca sprzed lat na pewno została ujęta w obliczaniu wysokości emerytury.

Jeśli pracowaliśmy w tych latach, w których nie było jeszcze wysokości świadczenia ustalanej na podstawie wysokości składek, które przekazujemy do ZUS, tylko na podstawie wysokości wynagrodzenia, które otrzymywaliśmy, warto przejrzeć szafy. Znalezienie dokumentów, które potwierdzają wcześniejsze okresy ubezpieczenia z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia, ale nie zostały uwzględnione przy wysokości emerytury, to dobry sposób, żeby podnieść wysokość swojej emerytury. 

Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek
Najnowsze