Dodatek pielęgnacyjny

i

Autor: Shutterstock

Dodatkowe pieniądze

Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny. Komu przysługują?

2023-02-23 3:18

Dodatek pielęgnacyjny, a może zasiłek pielęgnacyjny? Zobacz, jakie wsparcie finansowe przysługuje osobom starszym lub niepełnosprawnym wymagającym opieki. Państwo zapewnia kilka świadczeń wspomagających, z których to można skorzystać. Zobacz, czym różnią się, ile wynoszą i komu dokładnie przysługują takie firmy wsparcia jak dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny.

Zasiłek pielęgnacyjny

Czym jest zasiłek pielęgnacyjny? Główne jego zadanie to pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem opieki osobie, która nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Wypłaca go gmina za pośrednictwem, np. miejskich ośrodków pomocy społecznej w formie comiesięcznej pomocy materialnej. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. Niestety, wysokość świadczenia nie jest rok rocznie waloryzowana, jak chociażby renta czy emerytura. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in. osobie, która ukończyła 16 lat i posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobie, która ukończyła 16 lat i ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie takie wydaje lekarz orzecznik z ZUS), jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia. Świadczenie przewidziano także dla wszystkich osób, które ukończyły 75 lat. 

Dodatek pielęgnacyjny

Istnieje także coś takiego jak dodatek pielęgnacyjny. To inne świadczenie niż wspomniane wcześniej. Dodatek pielęgnacyjny jest stały i wynosi 256,44 zł. Dodatek pielęgnacyjny każdego roku jest waloryzowany, od marca 2023 r. może wzrosnąć do 294,39 zł. Dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest przez ZUS. Przysługuje on osobom z orzeczeniem o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Świadczenie z założenia jest na wniosek. Ale są wyjątki od tej reguły. Osoby, które ukończyły 75 lat nie muszą składać wniosków, świadczenie zostaje przypisane im z automatu. Kto na dodatek pielęgnacyjny nie ma co liczyć? W grupie tej znalazły się osoby, które korzystają z nieodpłatnej opieki instytucjonalnej. 

Sonda
Czy rząd powinien przedłużyć termin wypłaty zasiłku opiekuńczego?
Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze