dodatek osłonowy

i

Autor: gettyimages dodatek osłonowy

Dodatkowe świadczenia

Dodatek osłonowy. 31.10.2022 to ostatni dzień na złożenie wniosku

2022-10-31 14:27

31 października 2022 roku to ostatni dzień w którym można złożyć wniosek o dodatek osłonowy. Wnioski przyjmowane było w przedziale czasowym od 31 stycznia do 31 października. Komu przysługuje dodatkowe świadczenie i w jakiej wysokości?

Dodatek osłonowy 2022. dziś ostatni dzień na złożenie wniosku

31 października 2022 to ostatni dzień na złożenie wniosku o dodatek osłonowy. Co istotne - w przypadku gdy wniosek zostanie złożony 31 października, wypłata dodatku (100%) zostanie zrealizowana najprawdopodobniej do 2 grudnia 2022 roku. Wnioski złożone po 31 października nie zostaną rozpatrzone.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wniosek składa się w gminie właściwej miejscu zamieszkania - można to zrobić zarówno osobiście jak i w formie elektronicznej. Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji - wydania takiego poświadczenie wymaga natomiast odmowa, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

Prezydent, burmistrz bądź wójt  dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków - informuje portal infor.pl.

Dodatek osłonowy w Polsce. Jaka jest jego wysokość?

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelowanie rosnących cen energii oraz żywności. Jak wyjaśnia portal Infor dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku przekroczenia kryterium zastosowanie znajdzie tzw. zasada złotówka za złotówkę.

Roczna wartość dodatku osłonowego wynosi:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Jak podkreśla Infor w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków dodatek wynosi rocznie:

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób
Sonda
Czy dodatek osłonowy będzie istotny w Twoim budżecie domowym?
Pieniądze to nie wszystko. Piotr Arak – inflacja będzie rosła
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze