Dodatek osłonowy  ma rekompensować wysokie rachunki

i

Autor: Shutterstock Dodatek osłonowy ma rekompensować wysokie rachunki

Dodatek osłonowy. Ostatni dzień na złożenie wniosku! [POBIERZ WNIOSEK]

2022-01-31 12:18

W poniedziałek, 31 stycznia, o północy mija termin na składanie wniosków o tzw. dodatek osłonowy, który ma rekompensować osobom z niskimi dochodami, wysokie rachunki za prąd i gaz. Rozdziałem środków zajmuje się gmina. Wnioski można składać w urzędach bądź elektronicznie przez profil zaufany. Ci, którzy złożą wniosek w tym terminie, otrzymają pieniądze w dwóch ratach (pierwszą w marcu). Osoby, które złożą wnioski po tym terminie, przelew dostaną dopiero w grudniu 2022 r. Do wypłaty jest od 400 do 1150 złotych, w zależności od liczby domowników i ich dochodów.

Dodatek osłonowy. Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie jest 7-stronicowy, należy w nim podać m.in.: dokładne dane wszystkich członków gospodarstwa domowego, numer rachunku do wypłaty pieniędzy, informację o tym, czym ogrzewamy lokal. Musimy pamiętać, że wniosek składamy pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

WNIOSEK DO POBRANIA ZNAJDZIESZ TUTAJ: Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Jak już wspomnieliśmy, świadczenie będzie wypłacane dwa razy do roku. Wypłata pierwszej raty ma nastąpić do 31 marca 2022 r., a drugiej - do 2 grudnia 2022 r. Jeśli się pospieszymy i złożymy dziś jeszcze wniosek, pieniądze wpłyną na konto w marcu. Po tym terminie dopiero pieniądze otrzymamy w grudniu - jednorazowo całą kwotę.

Po stronie gmin będzie leżał obowiązek ustalenia opodatkowanego dochodu osób ubiegającej się o dodatek osłonowy i na tej podstawie zostanie obliczona wysokość kwoty do wypłaty. Głównym kryterium przyznawania dodatku osłonowego są dochody i liczba osób w gospodarstwie domowym. Środki przyznawane są na zasadzie "złotówka za złotówkę". Zgodnie z nią, dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana. Do wypłaty jest od 400 zł do 1150 zł.

Jak wyjaśnia w komunikacie Kancelaria Prezydenta, dodatek ten będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody - określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych - nieprzekraczające 2100 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość świadczenia będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób) – stwierdzono w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP. To właśnie liczba osób w gospodarstwie domowym głównie determinuje wysokość świadczenia. 

Emeryci są WŚCIEKLI. 15. emerytura? Niech sobie DU** wsadzą!! | KOMENTERY

Ważne jest to, że świadczenie nie będzie podlegało egzekucji komorniczej, ani nie będzie zaliczone na poczet podatku dochodowego, zatem nie zapłacimy od niego podatku i nie wpłynie na wysokość naszych dochodów. Dodatek osłonowy nie będzie miał również wpływu  przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej czy świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 

Czytaj także: Dodatek osłonowy. Spiesz się, jeśli szybko chcesz dostać pieniądze na gaz i prąd

Sonda
Czy dodatek osłonowy będzie istotny w Twoim budżecie domowym?

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapewnia, że z pomocy będzie mogło skorzystać nawet ponad 50 proc. gospodarstw domowych, a to oznacza, że wsparcie otrzyma 7 mln gospodarstw domowych. Łączny wydatek budżetu państwa na dodatki osłonowe to 4 mld 700 mln zł.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze