Mateusz Morawiecki

i

Autor: Piotr Grzybowski/SE Mateusz Morawiecki

Dodatek osłonowy. Spiesz się, jeśli szybko chcesz dostać pieniądze na gaz i prąd

2022-01-19 12:35

Ustawa o dodatku osłonowym działa zatem można już wystąpić do gminy z wnioskiem o przyznanie takiego świadczenia. Dokument można też złożyć elektronicznie przez profil zaufany. Pieniądze będą wypłacane dwa razy do roku. Wszystko zależy od daty, kiedy złożyło się wniosek. Świadczenie jest częścią tarczy antyinflacyjnej i ma rekompensować skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i żywności. Najubożsi mogą otrzymać nawet do 1150 zł.

Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacane w dwóch równych ratach w terminie do 31 marca oraz do 2 grudnia br. Jednak gdy ktoś złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na dwa miesiące przed upływem tych terminów, będzie on wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po jego przyznaniu. To oznacza, że osoby, które dopełnią formalności do 31 stycznia, będą miały przyznane świadczenie w dwóch ratach i pierwsza z nich trafi do nich do końca marca. Te, które zrobią to w lutym i marcu, otrzymają zaś od razu całą kwotę dodatku.

SZCZEGÓŁOWE WYLICZENIA DODATKU PREZENTUJEMY W GALERII PONIŻEJ!

Wniosek o świadczenie jest 7 stronicowy, należy w nim podać m.in.: dokładne dane wszystkich członków gospodarstwa domowego, numer rachunku do wypłaty pieniędzy, to czym ogrzewamy lokal. Wniosek składamy pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

WNIOSEK DO POBRANIA ZNAJDZIESZ TUTAJ: Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy to specjalne świadczenie, które ma łagodzić negatywne skutki rosnących cen prądu, gazu i żywności. Przyznawaniem pomocy finansowej zajmują się gminy i to po ich stronie leży obowiązek ustalenia opodatkowanego dochodu osób ubiegającej się o dodatek osłonowy. To, jaką kwotę otrzymamy zależy przede wszystkim od  liczby osób w gospodarstwie i od dochodu jaki osiągamy. Do wypłaty jest od 400 zł do 1150 zł.

Czytaj także: Drożyzna bije po kieszeni. Ceny oleju, masła, mięsa osiągają rekordy

W przypadku przekroczenia progu (1500 zł dla rodzin, 2100 zł dla osób samotnych) dodatek będzie pomniejszany na zasadzie „złotówka za złotówkę”. co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Sonda
Czy dodatek osłonowy to dobry pomysł?

Gdy osoba uprawniona do dodatku przekroczy próg dochodowy, to nie straci ona prawa do dodatku, a zostanie on obniżony o tyle, o ile został przekroczony próg. tak, samotna osoba o dochodzie w wysokości do 2100 zł dostanie 400 zł. Samotna osoba zarabiająca 2300 zł otrzyma już tylko 200 zł, a osoby o dochodach powyżej 2500 zł nie dostaną nic.  Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapewnia, że z pomocy będzie mogło skorzystać nawet ponad 50 proc. gospodarstw domowych, a to oznacza, że wsparcie otrzyma 7 mln gospodarstw domowych. Łączny wydatek budżetu państwa na dodatki osłonowe to 4 mld 700 mln zł.

Podwyżki gazu o 700%
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze