Dorabiasz na emeryturze? Sprawdź, czy nie stracisz świadczenia

2020-01-13 13:30
Pieniądze - zdj. poglądowe
Autor: pixabay.com

Nie jest tajemnicą, że wielu emerytów musi dorabiać, aby pozwolić sobie na godne życie. Dla wielu Polaków przejście na emeryturę, wcale nie oznacza odpoczynku od aktywności zawodowej. Mimo to, emeryci musza pamiętać, że nie mają swobody w dorabianiu do świadczenia i musza uważnie liczyć każdy dodatkowy grosz.

W ciągu ostatnich kilku lat liczba pracujących emerytów wzrosła o niemal 30 proc. - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2015 roku zatrudnionych było 575 tys. emerytów, a w 2018 roku już prawie 748 tysięcy!

Jeśli otrzymujesz emeryturę, a chcesz dalej pracować, musisz pamiętać o spełnieniu kilku bardzo ważnych obowiązków. Co kwartał ustalane są progi zarobkowe, w których muszą zmieścić się dorabiający. O kontynuowaniu życia zawodowego należy także powiadomić oddział ZUS wypłacający świadczenie. Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się cztery razy do roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

Trzeba jednak pamiętać, że limitami objęci są emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, a więc świadczeniobiorcy młodsi niż 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Opisane obowiązki nie dotyczą seniorów, którzy ukończyli tzw. powszechny wiek emerytalny ustalany indywidualnie – w zależności od daty urodzenia.

 - Jeśli dorabiasz do emerytury lub renty, to dodatkowe zarobki mogą spowodować, że zawiesimy albo zmniejszymy Twoje świadczenie. Dotyczy to tylko zarobków z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. z umowy o pracę - ostrzega na swojej stronie ZUS.

Jeżeli zarobki przekroczą 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będą wyższe niż 130% tej kwoty, to świadczenie zostanie zmniejszone.

Biorąc pod uwagę przeciętne wynagrodzenie z dnia 13 listopada 2019 r. (4931,59 zł), do 29 lutego 2020 r. emeryci mogą dorobić miesięcznie do 3452,20 zł, bez groźby zmniejszenia świadczenia. Jeśli emeryt zarobił więcej niż ta kwota, ale mniej niż 6411,10 zł, jego świadczenie zostanie zmniejszone. Powyżej 6411,10 zł o dorabianiu nie ma mowy. Emerytura zostanie po prostu wstrzymana.

Najnowsze