Andrzej Duda i egzamin maturalny

i

Autor: SUPER EXPRESS Andrzej Duda i egzamin maturalny

Duda przyklepał dodatek solidarnościowy! Jak dostać DUDOWE? [SZCZEGÓŁY]

2020-06-20 12:52

Biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP poinformowało w sobotnie przedpołudnie o ważnej decyzji Andrzeja Dudy. Zdecydował się on złożyć swój podpis pod ustawą o dodatku solidarnościowym w wysokości 1400 zł. - Celem ustawy jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19, poprzez wsparcie finansowe osób, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19 - napisano w uzasadnieniu decyzji prezydenta Andrzeja Dudy. W jaki sposób można otrzymać dodatek solidarnościowy?

Dodatek solidarnościowy będzie przysługiwał w wysokości 1400 zł za miesiąc kalendarzowy. Ustawa określa warunki nabywania prawa, wysokość, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania dodatku solidarnościowego. - Dodatek będzie przysługiwał za okres nie dłuższy niż od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego - napisano w oświadczeniu. Dodatkowo ustawa upoważnia Radę Ministrów przedłużyć ten okres (biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy oraz możliwość znalezienia nowego zatrudnienia przez osoby, które utraciły zatrudnienie w związku z pandemią).

Pieniądze mogą dostać osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem i osoby, których umowa po tej dacie uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Umowa taka musiała obowiązywać przez co najmniej 60 dni. Świadczenie ma być nieopodatkowane, a składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalno-rentowe i zdrowotne) nie pomniejszają wysokości świadczenia; opłaca je budżet państwa. Z dodatku solidarnościowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

W komunikacie przekazano, że ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego będzie następowało na wniosek osoby uprawnionej złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2020 r., w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym, udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Co istotne, w ustawie podkreślono, że z dodatku solidarnościowego komornik nie może dokonać żadnych potrąceń i egzekucji.

QUIZ. Wybory 2020. Test wiedzy o Andrzeju Dudzie. Co wiesz o urzędującym prezydencie?

Pytanie 1 z 10
Andrzej Duda urodził się w 1972 roku w...
Dr Jacek Sokołowski: Duda miota się od ściany do ściany [Super Raport]
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze