Pijany nauczyciel

i

Autor: SHUTTERSTOCK

Nowe prawo

Dyrektor szkoły może sprawdzić czy nauczyciel pił alkohol! Nietrzeźwym grozi dyscyplinarka

2023-03-16 19:06

Jak podaje portal prawo.pl, jeśli nauczyciel znajdował się w pracy pod wpływem alkoholu, dyrektor może rozważyć, czy nie zostało naruszone prawa i dobro dziecka. W takiej sytuacji może zostać powiadomiony rzecznik dyscyplinarny. Co więcej, dzięki nowym przepisom w Kodeksie Pracy będzie można skontrolować trzeźwość nauczyciela.

Dyrektorzy będą mogli kontrolować trzeźwość nauczycieli!

21 lutego 2023 roku w życie weszła nowelizacja Kodeksu pracy, pozwalająca pracodawcom na kontrolę pracownika, czy nie jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających). Portal prawo.pl wskazuje, że w Karcie Nauczyciela w przypadku art. 91c w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy stosowane są przepisy Kodeksu Pracy. To oznacza, że również nauczyciele mogą być kontrolowani pod kątem trzeźwości, zgodnie z ustawą - urządzeniem elektronicznym z ustnikiem przy pomocy metody spektrometrii w podczerwieni lub utleniania elektrochemicznego. 

Jak wyjaśnia portal, kontrola trzeźwości nie powinna naruszać godności i dóbr osobistych pracownika, powinna się odbywać jedynie w obecności osób do niej uprawnionych, a jej wynik nie powinien być podawany innym pracownikom, czy uczniom. 

Pijanym nauczycielom grozi zwolnienie dyscyplinarne i zakaz wykonywania zawodu

W przypadku gdy nauczyciel okaże się być pod wpływem alkoholu, dyrektor może rozważyć, czy nie naruszono praw i dobra dziecka. Portal prawo.pl podaje, że powinien zostać powiadomiony rzecznik dyscyplinarny, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o podejrzeniu popełniania takiego czynu. To oczywiście może doprowadzić do powołania komisji dyscyplinarnej i przy niekorzystnym dla nauczyciela rozstrzygnięciu, zwolnienia dyscyplinarnego, oraz karą zakazu wykonywania zawodu.  

Pieniądze to nie wszystko - Anna Moskwa - E23: PL for UA
Sonda
Czy nauczyciele powinni dostać podwyżkę wynagrodzenia?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze