Badanie trzeźwości w pracy

i

Autor: Materiały prasowe Badanie trzeźwości w pracy

Rynek pracy

Od dziś pracodawca może sprawdzić Twoją trzeźwość! Jak będzie wyglądała kontrola?

2023-02-21 8:03

21 lutego zaczęły obowiązywać przepisy, które umożliwiają pracodawcom prowadzenie kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. "Pracodawcy zyskują nowe uprawnienia w zakresie kontroli trzeźwości swoich pracowników. To wszystko za sprawą nowelizacji Kodeksu pracy, którą przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej" - wskazała minister Marlena Maląg.

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy. Najważniejsze informacje

  • Podstawą do wykonania kontroli jest uznanie jej za niezbędną do ochrony życia i zdrowia zatrudnionych.
  • Możliwe jest sprawdzenie stanu trzeźwości również u osób pracujących zdalnie.
  • Badaniu alkomatem można poddać każdego pracownika, niezależnie od rodzaju zatrudnienia.
  • Osoby mającej powyżej 0,2 promila alkoholu nie można dopuścić do wykonywania obowiązków.
  • Kontrole trzeźwości mogą być wymagane nawet codziennie.

Jakie uprawnienia zyskał pracodawca po zmianach w Kodeksie Pracy?

O wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracodawca powinien poinformować pracowników nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.

Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w jego organizmie wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy. Na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do pracy, badanie stanu trzeźwości może przeprowadzić uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Organ ten przeprowadza badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego albo zleca przeprowadzenie badania krwi.

W przypadku, gdy wynik badania nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości pracownika, okres niedopuszczenia pracownika do pracy jest okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.  Analogiczne regulacje wprowadzono w przypadku kontroli pracowników na obecność środków działających podobnie do alkoholu. W rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw pracy zostaną określone warunki i metody przeprowadzania badań, sposób ich dokumentowania oraz wykaz środków działających podobnie do alkoholu.

Zgodnie z nowym prawem pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia lub ochrony mienia. W przepisach zastrzeżono, że kontrola trzeźwości nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika i obejmuje badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego, za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie.

Nie tylko pracodawca będzie mógł przeprowadzić badanie alkomatem

"Pracodawcy zyskują nowe uprawnienia w zakresie kontroli trzeźwości swoich pracowników. To wszystko za sprawą nowelizacji Kodeksu pracy, którą przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej" - wskazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"Jeżeli przepisy wewnątrzzakładowe przewidują prewencyjną kontrolę trzeźwości, pracodawcy będą mogli przy użyciu alkomatu skontrolować swoich pracowników. W innych przypadkach taką kontrolę będzie przeprowadzać policja. Takie same zasady będą miały zastosowanie w przypadku podejrzenia zażycia innych substancji odurzających" - wyjaśniła szefowa MRiPS.

Podkreśliła, że są to "bardzo ważne regulacje, które powstały w trosce o bezpieczne i odpowiedzialne warunki pracy wszystkich pracowników". "Odpowiadamy w ten sposób na oczekiwania pracodawców" – zaznaczyła minister rodziny i polityki społecznej.

Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek
Sonda
Czy policjanci powinni być badani alkomatem przed pracą?

Moda na trzeźwość szturmem zdobywa kolejnych wyznawców!

Posłuchaj i dowiedz się, czym jest NoLo.

Listen on Spreaker.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze