Nauczyciele

i

Autor: 14995841 / CC0 / pixabay.com

Dzień nauczyciela 2021. Ile zarabiają nauczyciele?

2021-10-13 10:18

Zarobki nauczycieli. Czy polscy pedagodzy faktycznie są źle traktowani na rynku pracy? Wiadomo nie od dziś, że nauczyciele nie zarabiają kokosów i walczą o polepszenie swego bytu, a ostatnio zjechali z całej Polski na protest przed budynkiem MEN. Jak wygląda ich praca i wynagrodzenie w nowym roku szkolnym?

Dzień Nauczyciela 2021

Temat wynagrodzeń nauczycieli szkół publicznych wraca jak bumerang. Pedagodzy przekonują, że są przepracowani i źle opłacani. Czy tak jest w rzeczywistości? Średnia pensja nauczyciela kontraktowego z wykształceniem wyższym i przygotowaniem pedagogicznym to obecnie 3 926,96 zł brutto. Nauczyciel mianowany z z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym według danych zarabia średnio 5 094,43 zł brutto.

Wynagrodzenie średnie dla nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym w 2021 ustalono na 6 509,55 zł brutto. Propozycje MEiN zakładają m.in. zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli z czterech do trzech – likwidację stażysty i nauczyciela kontraktowego i wprowadzenie w ich miejsce jednego.

ZOBACZ: Rekordowa waloryzacja rent i emerytur 2022! Sprawdź, ile możesz zyskać

Resort proponuje także podwyższenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o 4 godziny (z wyjątkiem nauczycieli wychowania przedszkolnego). Wyjaśnia, że zmiany pensum będą wiązały się z ruchami kadrowymi, w związku z tym zakłada trzyletni okres przejściowy dający możliwość elastycznego przestawienia się na nowy system. Rozwiązania kadrowe – jak podaje – będą uwzględniały decyzję nauczyciela o zwiększeniu pensum z jednoczesnym wzrostem wynagrodzenia lub zachowaniu dotychczasowego wymiaru pensum i ustaleniu proporcjonalnego wynagrodzenia zasadniczego.

"Nauczyciele mogą poczekać na szczepienia, bo są inteligentni" - wypalił prof. Horban. Zwalczą wirusa siłą umysłu? Zobacz komentarz Adama Federa

Jednocześnie MEiN chce, aby nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyjątkiem nauczycieli przedszkoli) zobowiązany był "do bycia dostępnym" dla uczniów i nauczycieli w szkole w wymiarze 8 godzin tygodniowo.

MEiN proponuje też wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli zamiast średniego, ustalanego na podstawie kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej.

Będzie ono wynosiło: dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego – 140 proc., nauczyciela mianowanego – 181 proc., nauczyciela dyplomowanego – 219 proc. kwoty bazowej. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego będą ustalone, jako określony procent przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli. Minimalne stawki dodatków do wynagrodzenia – zgodnie z propozycją MEiN – określone będą kwotowo w drodze rozporządzenia.

Resort podaje, że po wprowadzeniu zmian, stawki przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli wynosiły dla nauczyciela niemającego stopnia awansu zawodowego – 4950 zł brutto, nauczyciela mianowanego – 6400 zł brutto i dla nauczyciela dyplomowanego – 7750 zł brutto. Z kolei minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mających tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne będą wynosiły brutto odpowiednio: dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego – 4010 zł, nauczyciela mianowanego – 4540 zł i dla nauczyciela dyplomowanego – 5040 zł.

Sonda
Czy uważasz, że nauczyciele powinni zarabiać więcej?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze