Raport GUS

Rządowi eksperci zapewniają. Emeryt ma w Polsce 2,6 tys. zł na przeżycie miesiąca. Wysokość emerytur zależy od województwa

2022-11-24 21:30

W Polsce jest ponad 9 mln emerytów i rencistów. Większość z nich nie przekroczyło 69. roku życia. Przeciętna miesięczna emerytura z ZUS w całym 2021 r. wyniosła 2 644,84 zł i wzrosła o 6,9% w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwyższe świadczenia emerytalne wypłacano w województwie śląskim (przeciętna miesięczna emerytura wyniosła tam 3 134,87 zł), a najniższe w województwie podkarpackim ( przeciętna miesięczna emerytura to 2 374,37 zł). Czy taka pula wystarczy na przeżycie?

Emeryci i renciści w Polsce

Główny Urząd Statystyczny wydał najnowszy raport zatytułowany "Struktura populacji emerytów i rencistów 2021". Pokazuje on obraz polskich emerytów i rencistów. Z raportu wynika, że w Polsce w 2021 roku emerytury i renty pobierało ponad 9 mln osób. 76,5 proc tej grupy stanowili emeryci, 14,4 proc. osoby pobierające renty rodzinne, a 9,1 proc. osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy. Największa liczba emerytów i rencistów została odnotowana w województwach: mazowieckim (1 194,8 tys. osób) i śląskim (1 176,6 tys. osób), natomiast najniższa w dwóch województwach: opolskim (209,8 tys. osób) i lubuskim (226,6 tys. osób). Ale co bardzo ważne, w stosunku do liczby ludności, najwyższy odsetek emerytów i rencistów wynoszący 26,8% odnotowano w województwie śląskim, nieco niższy w województwie łódzkim (26,3%) i świętokrzyskim (26,0%), a najniższy – 20,4% w województwie pomorskim.

W grudniu 2021 r., podobnie jak w grudniu 2020 r., najliczniejszą grupę osób pobierających emerytury w ramach pozarolniczego i rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych stanowiły osoby w wieku 65-69 lat (29,9%), natomiast najmniej liczną – świadczeniobiorcy w wieku 55-59 lat (1,3%).

Ile pieniędzy dostają emeryci w Polsce?

Jakiej wysokości są te emerytury? Łączna kwota świadczeń emerytalno-rentowych ogółem w Polsce w 2021 r. wyniosła 277 286 mln zł i była wyższa o 6,4% w porównaniu do 2020 r. Przeciętna miesięczna emerytura z ZUS w całym 2021 r. wyniosła 2 644,84 zł i wzrosła o 6,9% w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwyższe świadczenia wypłacano w województwie śląskim (przeciętna miesięczna emerytura wyniosła 3 134,87 zł), a najniższe w województwie podkarpackim (2 374,37 zł). Sprawdź w galerii zamieszczonej poniżej, jakie świadczenia emerytalne są w Twoim województwie.

Czy emerytom świadczenia wystarczają na życie? W 2021 roku aż 51,1%  gospodarstw domowych emerytów i rencistów uważało, że sytuacja ta jest przeciętna, 41,8% gospodarstw domowych emerytów uważało, że ich sytuacja materialna jest dobra lub raczej dobra, a pozostałe 7,1% oceniało ją jako złą lub raczej złą.

Sonda
Czy emerytury w Polsce powinny być wyższe?
Pieniądze to nie wszystko. Cezary Kochalski
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze