EMERYCIE! Zyskaj i sam łatwo rozlicz PIT 2020! Zobacz, JAK

2020-02-22 5:26 DR, MOS
Waloryzacja rent i emerytur 2020 - podwyżki, stawki
Autor: 123rf Waloryzacja rent i emerytur 2020. O ile wzrosną renta i emerytura od marca 2020 roku?

Emeryci i renciści w tym roku należą do grupy podatników, którym dedykowana jest platforma "Twój e-PIT". Razem z Super Expressem wypełnisz online PIT-37 za 2019 rok w ciągu paru minu. Podpowiadamy krok po kroku, jak się rozliczyć ze skarbówką.

Za rok 2019 musisz rozliczyć się z fiskusem do 30 kwietnia tego roku. Możesz to zrobić na kilka sposobów:

* samodzielnie – przygotowując zeznanie podatkowe przez Internet z pomocą jednego z dostępnych w sieci programów do rozliczania rocznych e-PIT-ów;

* samodzielnie – składając zeznanie osobiście w urzędzie skarbowym składając zeznanie osobiście w urzędzie skarbowym lub wysyłając je listem poleconym;

* korzystając z przygotowanej przez urząd skarbowy deklaracji PIT-37 w usłudze Twój e-PIT.

Emeryt może wypełnić formularz PIT-37 lub PIT-36 samodzielnie lub zostać rozliczonym przez organ rentowy w PIT-40A. Wtedy jednak nie będzie mógł skorzystać z ulg.

ZOBACZ TEŻ: Benzyna tanieje! Efekt koronawirusa

Co to jest Twój e-PIT?

Twój e-PIT to automatycznie przygotowane przez urząd skarbowy twoje roczne zeznanie podatkowe Od ubiegłego roku nie musisz już samodzielnie (jeśli jesteś pracownikiem i nie prowadzisz działalności gospodarczej) wypełniać PIT. Zrobi to za ciebie urząd skarbowy. Od 15 lutego 2020 r. twoje wypełnione zeznanie podatkowe czeka na ciebie w wersji elektronicznej na stronie www.podatki.gov.pl . Urząd wypełni je na podstawie:

* informacji od płatników (pracodawców) oraz danych przekazanych przez ciebie w zeznaniu podatkowym za ubiegły rok – np. ulga na dzieci, numer KRS organizacji pożytku publicznego, której w ubiegłym roku przekazałeś 1 proc. podatku

* danych będących w zasobach urzędu skarbowego - o kwocie zaliczek wpłaconych na podatek dochodowy

* danych ZUS - o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

* PESEL -np. ulga na dzieci

Znajdziesz tu m.in. twój dochód (jeśli oprócz kwot wykazanych w usłudze Twój e-PIT masz inne przychody, wykaż je samodzielnie), kwotę nadpłaty/do zapłaty oraz dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak ulga na dzieci i dane organizacji pożytku publicznego, a także numer rachunku bankowego. Dane te możesz uaktualnić.

Ulgi podatkowe przysługujące emerytowi w rozliczeniu PIT:

  • wydatki na zakup leków dla osób niepełnosprawnych, jeśli ich miesięczny koszt łączny przekracza 100 zł;
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego;
  • pokrycie kosztów domowej pomocy pielęgniarskiej;
  • koszty zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych;
  • wydatki na utrzymanie psa asystującego;
  • koszty utrzymania i dostosowania samochodu do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także kosztów transportu osoby
  • niepełnosprawnej na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne;
  • koszty remontu i przystosowania mieszkania lub poszczególnych pomieszczeń do celów niepełnosprawności.

Krok po kroku

1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT.

2. Uwierzytelnij się - aby uzyskać dostęp do swojego e-PIT , musisz potwierdzić swoją tożsamość.

Uwaga!

W tym roku nastąpiły zmiany na etapie uwierzytelnienia się , jeśli rozliczasz się razem z małżonków. Gdy kwota nadpłaty lub niedopłaty podatku z ubiegłorocznego rozliczenia wynosi 0 (zero), trzeba będzie podać imię ojca małżonka

3. Wybierz sposób logowania. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

* wpisując odpowiednie dane uwierzytelniające

- PESEL lub NIP i datę urodzenia,

- kwotę przychodu z deklaracji za rok 2019,

- kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców - np. PIT-11 - za 2019 r.) i potwierdź kwotę nadpłaty/zapłaty podatku,

Uwaga! Jeśli w 2018 roku otrzymałeś z ZUS PIT-40A i nie rozliczałeś się samodzielnie, podaj kwotę nadpłaty/zapłaty z PIT 40A

*użyć Profilu Zaufanego.

Do Profilu Zaufanego możesz zalogować się na dwa sposoby.

- za pomocą nazwy użytkownika lub adresu e-mail

- za pośrednictwem banku lub innego dostawcy – np. PKO Bank Polski SA, Santander, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank czy e-dowód

Dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego decydując się na ten sposób założenia Profilu Zaufanego, nie trzeba już potwierdzać swoich danych w urzędzie.

4. Sprawdź swoje dane. Teraz możesz:

* zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

- jeśli nie rozliczasz się indywidualnie, zmienić sposób rozliczenia na: wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci

- zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1% podatku – musisz to zrobić do 30 maja, od 31 maja zmiany te nie będą możliwe.

- zmienić dane ulgi na dzieci lub dodać ulgę

- dodać inne dane - np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania Internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

* odrzucić przygotowany PIT i rozliczyć się samodzielnie w innej formie- wówczas Twój e-PIT przygotowany przez urząd nie będzie brany pod uwagę

* nie zrobić nic — wówczas 30 kwietnia twoje rozliczenie zostanie uznane za złożone

5. Zaakceptuj i wyślij zeznanie - do zatwierdzenia nie będzie potrzebne założenie konta na Portalu Podatkowym.

6. Pobierz UPO – to dowód i potwierdzenie złożenia deklaracji podatkowej w formie elektronicznej

Nowości w usłudze Twój e-PIT

W tym roku możesz tak złożyć również PIT-28 lub PIT-36 (obok znanych już z ubiegłego roku formularzy PIT-37 i PIT-38.)

W tym roku będzie automatyczne uwzględnianie ulgi dla dzieci powyżej 18. roku życia, jeżeli dziecko studiuje lub jest doktorantem i dla dzieci urodzonych w 2019 r. Nie trzeba będzie ich już wpisywać samodzielnie, tak jak w ubiegłym roku.

Wprowadzona w 2019 r. tzw. ulga dla młodych (czyli dla osób do 26. roku życia) będzie wpisywana automatycznie na podstawie informacji z PIT-1. Jeśli twoje dochody w całości są objęte ulgą, to po zalogowaniu w usłudze otrzymasz taką informację i nie musisz wówczas składać PIT. Jeśli jednak masz dodatkowe dochody (np. z najmu) , musisz uzupełnić i wysyłać swój e-PIT

Jeśli będziesz musiał dopłacić podatek, urząd skarbowy powiadomi cię o tym do 30 maja - od momentu otrzymania tej informacji masz 7 dni na zapłatę. Dopiero od tej daty naliczane będą odsetki. 

Jeżeli z PIT wynika nadpłata podatku, to korzystając z usługi "Twój e-PIT" możesz otrzymać zwrot w ciągu maksymalnie 45 dni (licząc od dnia wysłania zeznania). Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, urzędy skarbowe starają się jednak, aby ten termin był jak najkrótszy. Od końca lutego w serwisie będą informacje o stanie zwrotu nadpłaty.

Najnowsze