Emerytury 2021

i

Autor: Shutterstock Emerytury 2021

Emerycie! Tak zwiększysz swoją emeryturę [PORADNIK]

2020-11-02 6:05

Waloryzacja emerytur to coroczny sposób na podniesienie jej wysokości. Nie jest to jednak jedyna metoda na uzyskanie wyższego świadczenia. Minimalne wynagrodzenie zamiast lat zerowych, wyliczenie prawidłowo kapitału początkowego i dorabianie do świadczenia z ZUS to tylko niektóre ze sposobów na wyższą emeryturę.

1. Waloryzacja

Coroczna waloryzacja rent i emerytur przeprowadzana jest w marcu. Ta przyszłoroczna wyniesie 3,84 proc. i będzie nieco wyższa niż w tym roku (3,24 proc). Najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1200 do 1250 zł brutto.

ZOBACZ TAKŻE: Lockdown. Kiedy otworzą restauracje i siłownie? Premier Morawiecki podał termin

2. Trzynastka i czternastka

W maju 2021 r. po raz trzeci trafi do emerytów i rencistów trzynasta emerytura – 1250 zł dostanie każdy niezależnie od dochodu. Zostanie wypłacona również czternasta emerytura– w pełnej wysokości otrzymają ją osoby, których świadczenie w 2021 roku nie przekracza 120 proc. wysokości średniej emerytury, czyli- jak szacuje rząd - 2900 zł brutto. Powyżej tego progu, świadczenie zostanie zmniejszone na zasadzie „złotówka za złotówkę".

Uwaga! Z powodu wysokiej inflacji waloryzacja w 2021 roku może być wyższa i wynieść nawet 4,14 proc.

3. Dodatki do rent i emerytur

Dodatki do rent i emerytur też zostaną podwyższone o 3,84 proc.

  • dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie, świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych – teraz 229,91 zł, wzrośnie o 8,82 zł
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji  - teraz 344,87 zł, wzrośnie o 13,24 zł
  • dodatek kombatancki – teraz 229,91 zł - wzrośnie o 8,82 zł

Sonda
Waloryzacja rent i emerytur w Polsce powinna być:

4.Wliczenie do kapitału początkowego lat opieki nad dzieckiem

Jeśli przed 1999 rokiem opiekowałaś się dzieckiem przebywając na urlopie wychowawczym i masz emeryturę wyliczoną z uwzględnieniem kapitału początkowego, złóż wniosek o jego przeliczenie. Wówczas okresy urlopu wychowawczego były traktowane jako lata nieskładkowe. Obecnie za  ten czas  odprowadzane są składki emerytalno-rentowe z budżetu państwa. To przekłada się na wysokość kapitału początkowego, a od niego w dużej mierze zależy wysokość emerytury.

CZYTAJ TEŻ: Ostatnie 500 plus w październiku 2020? Ważne zmiany w wypłatach!

5. Doliczenie okresu studiów

Możesz powiększyć swój kapitał początkowy, dzięki temu, że inaczej jest liczony czas studiów - w porównaniu do całego okresu zatrudnienia, a nie tylko w stosunku do daty przejścia na emeryturę.

6. Minimalne wynagrodzenie zamiast lat zerowych

Jeśli nie mogłeś udowodnić wysokości zarobków w niektórych latach, były one wcześniej uznawane przez ZUS  jako tzw. lata zerowe i nie powiększały twego świadczenia. Obecnie ZUS może przyjmować do wyliczeń - zamiast zerowych zarobków -  obowiązującą w tamtych latach wysokość płacy minimalnej. Przeliczenie nastąpi tylko na twój  wniosek, a nie z urzędu!

Policja, Żandarmeria i Straż Narodowa chroniły kościoła. Strajkujący krzyczeli" chodźcie z nami

7. Korzystniejszą tablicę trwania życia

Do niedawna ZUS, wyliczając emerytury, stosował tablice z dnia złożenia wniosku o emeryturę. Obecnie może uwzględnić tablicę obowiązującą w dniu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Dzięki temu, pracując dłużej po ukończeniu wieku emerytalnego, nie musisz się obawiać, że twoje świadczenie będzie niższe.

8. Odnalezienie brakujących dokumentów lub świadków

Warto sprawdzić, czy do wniosku o emeryturę dołączyłeś wszystkie dokumenty, które mogą potwierdzić twoje zatrudnienie i zarobki. Może zapomniałeś o niektórych dochodach albo nie mogłeś zdobyć wymaganych zaświadczeń? Pamiętaj, że  powstają nowe archiwa gromadzące dokumentację pracowniczą, z każdym rokiem powiększa się także wykaz zlikwidowanych i przekształconych firm opracowany przez ZUS.

Jeśli nie uda ci się zdobyć żadnych nowych dokumentów, poszukaj świadków, którzy potwierdzą, że pracowałeś w danej firmie – np. rodzaj pracy, jaka wykonywałeś, jak długo byłeś zatrudniony, czy była to praca na cały etat itp. Możesz także próbować udowodnić zeznaniami świadków wysokość zarobków. Choć ZUS nie dopuszcza takiej możliwości, to Sąd Najwyższy w wyroku z 7 grudnia 2006 roku orzekł, że  „fakty, od których uzależnione jest prawo do emerytury i renty oraz wysokość tych świadczeń, mogą być wykazywane wszelkimi środkami dowodowymi, w tym także zeznaniami świadków”.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze