senior ZUS

i

Autor: Marcin Wziontek/SUPER EXPRESS, SHUTTERSTOCK senior ZUS

Świadczenia ZUS

Emerytura a kapitał początkowy. Jak ZUS go oblicza? Jaki ma wpływ na wysokość świadczeń?

2023-09-21 8:10

Wysokość emerytury w Polsce spędza sen z powiek zarówno obecnym, jak i przyszłym emerytom. Portal muratorplus.pl informuje, że istnieje kilka kluczowych czynników, które wpływają na kwotę otrzymywanego świadczenia. Jednym z nich jest kapitał początkowy w ZUS, którego rola jest szczególnie istotna dla osób zatrudnionych przed reformą emerytalną w 1999 r.

Dlaczego Kapitał Początkowy Jest Istotny?

Kapitał początkowy stanowi odtworzoną kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne opłaconych przed 1 stycznia 1999 r. Przed tą datą ZUS nie prowadził indywidualnych kont ubezpieczonych, co sprawia, że nie ma możliwości zweryfikowania dokładnej sumy wpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne. Dlatego też w przypadku osób przechodzących na emeryturę zgodnie z zasadami wprowadzonymi po reformie w 1999 r., ZUS wylicza kapitał początkowy na podstawie stażu pracy i zarobków z okresu przed zmianami. Warto zaznaczyć, że wysokość kapitału początkowego ma bezpośredni wpływ na wysokość przyszłej emerytury. Brak uwzględnienia tego kapitału może skutkować niższą emeryturą o kilkaset, a nawet tysiąc złotych miesięcznie.

Jak Uzyskać Wyliczenie Kapitału Początkowego?

Aby złożyć wniosek o wyliczenie kapitału początkowego osoby, które były zatrudnione przed reformą emerytalną (do końca 1998 r.), muszą zgromadzić odpowiednie dokumenty, które potwierdzą wysokość zarobków z tego okresu. Na początku wniosek można było złożyć u aktualnego pracodawcy. Jednak w związku z licznymi problemami w dołączaniu odpowiednich dokumentów dotyczących zatrudnienia i zarobków zadanie to przejął ZUS. Obecnie wniosek można złożyć dowolnym momencie przed przejściem na emeryturę. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku trudności z uzyskaniem niektórych dokumentów z poprzednich miejsc pracy, ZUS przyjmuje minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w okresie, który chcemy uwzględnić.

Jak ZUS Oblicza Kapitał Początkowy?

Proces obliczania kapitału początkowego jest złożony i uwzględnia wiele różnych czynników. Podstawą tego wyliczenia jest suma udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych przed 1 stycznia 1999 r. Za każdy rok składkowy, ZUS liczy 1,3% podstawy wymiaru, natomiast za rok nieskładkowy — 0,7% podstawy wymiaru.

Podstawa Wymiaru Kapitału Początkowego

Podstawa wymiaru kapitału początkowego jest ustalana na podstawie zarobków z 10 kolejnych lat kalendarzowych lub faktycznego okresu, w którym osoba była ubezpieczona.

Jak Wygląda Obliczanie Kapitału Początkowego przez ZUS?

  1. Najpierw sumowane są zarobki osiągnięte w danym roku kalendarzowym.
  2. Następnie obliczany jest procentowy stosunek tej sumy do rocznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za ten rok (czyli wskaźnik wynagrodzenia).
  3. Kolejnym krokiem jest zsumowanie wskaźników wynagrodzeń z kolejnych lat, które są brane pod uwagę przy ustalaniu podstawy wymiaru.
  4. Następnie, oblicza się średnią arytmetyczną tych wskaźników, która staje się wskaźnikiem wysokości podstawy wymiaru.
  5. Ostatecznym etapem jest pomnożenie tego wskaźnika przez kwotę bazową, czyli 100% przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale kalendarzowym 1998 roku (czyli 1220,89 zł). Co ważne — wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego nie może przekroczyć 250%.

Należy podkreślić, że kwota kapitału początkowego jest waloryzowana co roku, aby uwzględnić zmiany wartości pieniądza.

QUIZ PRL. Bliskie spotkania, czyli PRL i UFO.

Pytanie 1 z 10
Pytanie na rozgrzewkę. Czarna Wołga była:
Quiz tajemnice PRL
Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek [KARPACZ 2023]
Najnowsze