Farby akrylowe i farby ftalowe

i

Autor: Mariusz Bykowski

Farby pod lubą Inspekcji Handlowej. Jakie błędy popełniają producenci?

2020-09-25 13:21

Inspekcja Handlowa skontrolowała 211 partii farb i lakierów i zakwestionowała oznakowanie 18 z nich. 25 próbek zostało zbadanych w laboratorium, gdzie eksperci w 3 przypadkach stwierdzili nieprawidłowości. Zobacz, jakie błędy popełniają producenci farb i lakierów.

Farby do malowania ścian pod lupą Inspekcji Handlowej. Jak podaje UOKiK, w 2019 roku łącznie kontrolą objęto 63 przedsiębiorców. Nieprawidłowości stwierdzono u 10 z nich. W skontrolowanych placówkach sprawdzeniem objęto łącznie 211 partii, z czego z powodu różnego rodzaju nieprawidłowości zakwestionowano 18 partii (8,5 proc. badanych). Oceniając konkretne farby pod kątem oznakowania, stwierdzono takie nieprawidłowości, jak:

• oznaczanie wyrobu niewłaściwą podkategorią produktu, zastosowanie skrótu w języku angielskim VOC, podczas gdy zgodnie z § 5 rozporządzenia LZO na etykietach produktów umieszcza się skrót w języku polskim, tj. LZO,

• wskazanie nieprawidłowej jednostki w określeniu zawartości LZO np. w g/dm3,

• nieuwidocznienie informacji o produkcie i dopuszczalnej wartości maksymalnej zawartości LZO, w g/l, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie LZO czy maksymalnej zawartości LZO, w g/l, w produkcie gotowym do użytku.

Do producentów zakwestionowanych produktów skierowano wystąpienia pokontrolne. Kontrola oznakowania polegała także na weryfikacji oznaczeń uwidocznionych na etykietach z dokumentacją przedłożoną w toku kontroli, co nie budziło wątpliwości, ponieważ zdecydowana większość ocenianych partii spełniała wymogi rozporządzenia LZO, a informacje uwidaczniane na etykietach były spójne z zawartymi w przedstawionej dokumentacji.

W wyniku oceny prawidłowości oznakowania zakwestionowano ok. 7 proc. zbadanych produktów natomiast w wyniku badań laboratoryjnych - 12 proc. produktów objętych badaniem. Przeprowadzone kontrole stały się podstawą:

• wystosowania 8 wystąpień pokontrolnych do dostawców (producentów),

• wydania pouczenia na podstawie art. 41 KW w związku z oferowaniem do sprzedaży farb akrylowych bez wymaganych oznaczeń,

• skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego za popełnienie wykroczenia z art. 348 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396).

Tańczące z promocjami 24 IX
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze