Dr Sławomir Dudek, nowy prezes i główny ekonomista Fundacji FOR

i

Autor: Piotr Grzybowski / Super Express Dr Sławomir Dudek, nowy prezes i główny ekonomista Fundacji FOR

Zmiany w FOR

FOR ma nowego prezesa. Dr Sławomir Dudek na czele organizacji

2022-10-26 21:19

Sławomir Dudek został nowym prezesem Forum Obywatelskiego Rozwoju. - Dziękuję za zaufanie Prof. Leszkowi Balcerowiczowi oraz Radzie Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju i powołanie mnie na stanowisko prezesa fundacji z dniem 1 listopada - napisał w komunikacje.

Dr Sławomir Dudek - nowy prezes FOR

Dr Sławomir Dudek został nowym prezesem FOR. Patrycja Satora pozostanie w zarządzie organizacji jako wiceprezes. - Dziękuję prezes Agacie Stremeckiej za współpracę i kierowanie fundacją w ostatnich latach. Jesteśmy silną, opiniotwórczą fundacją z dużym dorobkiem analitycznym i medialnym i dlatego tym łatwiej objąć mi stery fundacji - stwierdził Dudek. Zwrócił uwagę, że rozpoczyna się "dwuletni maraton wyborczy (wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie i do Parlamentu Europejskiego)". Ocenił, że w tym czasie polityka wpadła w pułapkę populizmu. Jak podkreślił w tym momencie FOR musi wzmocnić działania piętnujące złą politykę i wskazujące dobre rozwiązania. - Dlatego obiecuję, będę się bić o przejrzystość finansów publicznych - zapewnił.

Forum Obywatelskiego Rozwoju to fundacja założona w 2007 r. przez Leszka Balcerowicza. "Misją FOR jest zwiększanie w społeczeństwie aktywnego poparcia dla szerokiego zakresu indywidualnych wolności (w tym zwłaszcza wolności gospodarczej) oraz – co się z tym wiąże – dla podnoszenia poziomu praworządności w państwie. Celem jest też odpowiednio zmniejszanie poparcia i wzmacnianie w społeczeństwie oporu wobec rozwiązań idących w przeciwnych kierunkach" - czytamy na stronie organizacji.

Express Biedrzyckiej - prof. Leszek Balcerowicz - Mamy najgorsze kombinacje negatywnych czynników ekonomicznych po 1989 roku
Sonda
Jak oceniasz Leszka Balcerowicza?
Najnowsze